Art. 1. -

(1) Sumele aferente taxelor prevăzute de art. 23 din Ordonanța Guvernului nr. 89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor și efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 298/2002, cu modificările și completările ulterioare, pentru obținerea autorizației de operator, reautorizare, precum și pentru fiecare birou teritorial sau agent împuternicit, se datorează anticipat și se plătesc de către operator, care virează o cotă de 85% din taxă în contul de venituri ale bugetului de stat 20.A.16.03.00 "Taxe și tarife pentru eliberarea de licențe și autorizații de funcționare", deschis la unitățile Trezoreriei Statului, codificat cu codul de identificare fiscală al operatorilor autorizați, și o cotă de 15% din taxă în contul de venituri al bugetului activității finanțate integral din venituri proprii 20.E.16.03.00 "Taxe și tarife pentru eliberarea de licențe și autorizații de funcționare", deschis pe numele Ministerului Justiției la Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București.

(2) Ordinele de plată prin care se dispune transferul sumelor conform alin. (1) cuprind formula "taxă pentru autorizare operator", "taxă pentru reautorizare operator" sau, după caz, "taxe pentru împuternicire birou teritorial/agent", în funcție de scopul pentru care a fost efectuată plata, și se depun la dosarul de autorizare/reautorizare a operatorului sau agentului împuternicit/biroului teritorial.

Acesta este un fragment din Instrucțiunile privind modul de încasare și plată a taxelor prevăzute de Ordonanța Guvernului nr. 89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor și efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare din 16.08.2016. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Instrucțiuni:
Art 1
Art 2
Art 3
Art 4
;
se încarcă...