Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice

Ordinul nr. 5087/2016 privind aprobarea Metodologiei de organizare și desfășurare a examenului național de definitivare în învățământ

Modificări (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 28 septembrie 2016 până la 14 septembrie 2017, fiind abrogat prin Metodologie 2017 și înlocuit de Ordin 4814/2017;

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În baza prevederilor art. 241 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 44/2016 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul educației naționale și cercetării științifice emite prezentul ordin.

Art. 1. -

Se aprobă Metodologia de organizare și desfășurare a examenului național de definitivare în învățământ, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. -

Direcția generală învățământ preuniversitar prin Direcția formare continuă din cadrul Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice și inspectoratele școlare duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul educației naționale și cercetării științifice,
Mircea Dumitru

București, 31 august 2016.

Nr. 5.087.

ANEXĂ

METODOLOGIE
de organizare și desfășurare a examenului național de definitivare în învățământ
Modificări (1)

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...