Ministerul Justiției - MJ

Ordinul nr. 3262/C/2236/2016 pentru aprobarea Instrucțiunilor privind modul de încasare și plată a taxelor prevăzute de Ordonanța Guvernului nr. 89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor și efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 28 septembrie 2016

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Nr. 3.262/C/2.236

Ministerul Justiției

Ministerul Finanțelor Publice

În conformitate cu art. 26 din Ordonanța Guvernului nr. 89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor și efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 298/2002, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 13 din Hotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Justiției, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul justiției și ministrul finanțelor publice emit următorul ordin:

Art. 1. -

Se aprobă Instrucțiunile privind modul de încasare și plată a taxelor prevăzute de Ordonanța Guvernului nr. 89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor și efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. -

Serviciul profesii juridice conexe și Direcția financiar-contabilă din cadrul Ministerului Justiției, Direcția generală trezorerie și contabilitate publică din cadrul Ministerului Finanțelor Publice vor lua măsurile necesare, potrivit competențelor legale, în vederea ducerii la îndeplinire a prezentului ordin.

Art. 3. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 4. -

La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului justiției și al ministrului finanțelor publice nr. 766/C/552/2002 pentru aprobarea Instrucțiunilor privind modul de încasare și plată a taxelor prevăzute de Ordonanța Guvernului nr. 89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor și efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 327 din 16 mai 2002, se abrogă.

Ministrul justiției,
Raluca Alexandra Prună
Ministrul finanțelor publice,
Anca Dana Dragu

ANEXĂ

INSTRUCȚIUNI
privind modul de încasare și plată a taxelor prevăzute de Ordonanța Guvernului nr. 89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor și efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...