Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

Ordinul nr. 1480/2016 privind aprobarea Planului de management și a Regulamentului ariilor naturale protejate ROSCI0157 Pădurea Hagieni-Cotul Văii, ROSPA0094 Pădurea Hagieni și 2.360 Pădurea Hagieni

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 28 septembrie 2016

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 111.177 din 8 iulie 2016 al Direcției biodiversitate,

ținând cont de Decizia etapei de încadrare nr. 10.012RP din 31 decembrie 2015 emisă de către Agenția pentru Protecția Mediului Constanța, Avizul Ministerului Culturii nr. 3.441 din 3 iunie 2016, Adresa Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale nr. 225.469 din 5 iulie 2016, Adresa Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 56.510 din 16 iunie 2016 și Adresa Direcției generale păduri nr. 27.559/ES din 3 iunie 2016,

în temeiul prevederilor art. 21 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 38/2015 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul mediului, apelor și pădurilor emite prezentul ordin.

Art. 1. -

Se aprobă Planul de management al ariilor naturale protejate ROSCI0157 Pădurea Hagieni-Cotul Văii, ROSPA0094 Pădurea Hagieni, 2.360 Pădurea Hagieni, prevăzut în anexa nr. 1.

Art. 2. -

Se aprobă Regulamentul ariilor naturale protejate, ROSCI0157 Pădurea Hagieni-Cotul Văii, ROSPA0094 Pădurea Hagieni, 2.360 Pădurea Hagieni, prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 3. -

Anexele nr. 1 și 2*) fac parte integrantă din prezentul ordin.

*) Anexele nr. 1 și 2 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 755 bis.

Art. 4. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Ministrul mediului, apelor și pădurilor,
Viorel Traian Lascu,
secretar de stat

București, 18 iulie 2016.

Nr. 1.480.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...