Guvernul României

Hotărârea nr. 1061/2002 privind stabilirea uniformei, echipamentului specific, însemnelor distinctive, insignei și documentului de legitimare pentru polițiști

Modificări (4), Referințe (1), Reviste (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 24 octombrie 2002
Formă aplicabilă de la 05 noiembrie 2009

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Art. 1. -

Se aprobă modelul uniformelor pentru efectivele de polițiști din aparatul central al Ministerului Administrației și Internelor și din instituțiile și structurile aflate în subordinea sau coordonarea acestuia. Uniforma și echipamentul specific se acordă gratuit, conform prevederilor legale, în condițiile prezentei hotărâri.

Art. 2. -

(1) Însemnele pentru gradele profesionale și culorile pentru articolele din compunerea uniformelor pentru efectivele menționate la art. 1 sunt prevăzute în anexa nr. 1.

(2) Articolele de echipament din compunerea uniformelor și accesoriile pentru acestea se asigură pe baza normelor privind drepturile de echipament pentru efectivele de poliție, prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 3. -

(1) Valoarea financiară a normelor de echipare se stabilește anual, în funcție de prețurile la care se achiziționează articolele cuprinse în norme, și se aprobă de ministrul administrației și internelor.

(2) Până la stabilirea noii valori financiare a drepturilor de echipament ce se cuvin personalului din structurile prevăzute la art. 1, acestuia îi sunt aplicabile cotele-părți anuale din drepturile de echipament pentru cadrele militare din structurile Ministerului Administrației și Internelor.

(3) Efectivele structurilor prevăzute la art. 1, care, prin natura activității, sunt obligate să poarte în majoritatea timpului ținuta civilă, pot primi drepturile de echipament sub forma bănească, integral sau numai o parte din acestea, și diferența în articole de echipament pentru completarea uniformei.

(4) Restanțele de echipament se pot acorda și sub forma bănească dacă nu a fost posibilă acordarea în natură la termenul legal. Valoarea restanțelor se calculează în funcție de prețurile la care se achiziționează articolele pentru anul în care se acordă.

(5) La încetarea raporturilor de serviciu efectivele structurilor prevăzute la art. 1, precum și urmașii personalului decedat în timpul serviciului primesc valoarea echipamentului neacordat în ultimii 3 ani, precum și valoarea cotei-părți anuale din drepturile ce li se cuvin, aferente timpului trecut de la începutul anului până inclusiv în luna în care au încetat raporturile de serviciu sau a intervenit decesul. Dacă valoarea articolelor de echipament primită până la data încetării raporturilor de serviciu sau când a intervenit decesul este mai mare decât cota valorică stabilită, diferența nu se restituie. La solicitarea urmașilor decedatului se poate asigura gratuit o uniformă pentru înhumare.

Art. 4. -

Structura normelor de echipare se poate modifica prin ordin al ministrului administrației și internelor. Valoarea articolelor introduse în normă nu va depăși valoarea articolelor scoase din normă.

Art. 5. -

(1) Structurile prevăzute la art. 1 pot constitui un stoc de siguranță la principalele articole prevăzute în normele de echipare, care nu va depăși 10% din valoarea integrală a necesarului la articolele prevăzute în norme.

(2) Echipamentul prevăzut de norme pentru sezonul cald poate fi achiziționat cu un an înainte, în proporție de până la 50% din necesar.

Art. 6. -

Regulamentul pentru compunerea și portul uniformelor, precum și regulile de aplicare a normelor se aprobă prin ordin al ministrului administrației și internelor.

Art. 7. -

Articolele din compunerea uniformei efectivelor structurilor prevăzute la art. 1 și echipamentul specific se achiziționează conform legislației privind achizițiile de bunuri și servicii.

Art. 8. - Reviste (1)

Producerea și comercializarea unor articole din compunerea uniformelor prevăzute la art. 7, de către persoane fizice sau juridice, în afara procedurilor legale de achiziție, sunt interzise.

Art. 9. -

Normele de echipare și de asigurare cu materiale de resortul echipamentului, specifice altor structuri din sistemul de apărare națională, ordine publică și siguranță națională, pot fi aplicate și pentru efectivele structurilor prevăzute la art. 1, dacă au intervenit situații similare care nu sunt prevăzute în normele proprii.

Art. 10. -

(1) Pentru activități culturale și filmări uniforma pentru efectivele structurilor prevăzute la art. 1 poate fi închiriată persoanelor juridice. Tarifele de închiriere se stabilesc anual de către formațiunile de logistică și se aprobă de ministrul administrației și internelor.

(2) Sumele încasate din închirieri se varsă la bugetul din care au fost finanțate structurile prevăzute la art. 1.

Art. 11. -

Insigna și documentele de legitimare pentru efectivele menționate la art. 1 sunt prevăzute în anexa nr. 3, cu excepția efectivelor din aparatul central al Ministerului Administrației și Internelor și a structurilor subordonate acestuia, care sunt prevăzute în anexa nr. 3A.

Art. 12. -

Anexele nr. 1, 2, 3 și 3A fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 13. -

Modificările intervenite în uniformele funcționarilor publici cu statut special se vor realiza eșalonat, menținându-se criteriul de tranziție până la data de 31 decembrie 2011.

ANEXA Nr. 1 Modificări (2)

DESCRIEREA
însemnelor pentru gradele profesionale și a culorilor din compunerea
uniformelor pentru polițiști

Gradele profesionale ale polițiștilor sunt reprezentate prin stele în 6 colțuri, de diferite mărimi, pentru corpul ofițerilor și barete de formă dreptunghiulară pentru corpul agenților, brodate pe un suport textil care se aplică pe umăr, precum și prin garnituri de benzi brodate, aplicate pe mânecile sacoului și ale scurtei din stofă.

Suportul de grad pentru mânecă este reprezentant prin 1-3 benzi, de diferite dimensiuni, pentru ofițerii de poliție și o bandă pentru agenții de poliție, brodate pe suport textil.

Pe gulerul sacourilor se aplică petlițe, care reprezintă un număr diferit de ramuri cu frunze stilizate, dispuse în arc de cerc. Sunt realizate prin brodare pe suport textil.

Uniforma de ceremonie

Pentru ofițerii de poliție, pe suportul textil de formă dreptunghiulară, confecționat din material țesut cu fir metalizat de culoare argintie, se brodează stele de culoare gri argintiu.

Stelele care definesc gradul profesional sunt de dimensiuni și linii de contur diferite, astfel:

pentru corpul chestorilor sunt brodate 1-4 stele, cu linie de contur de culoare roșie, încadrate în mărimea unui cerc imaginar cu diametrul de 30 mm, după cum urmează:

a) chestor de poliție - o stea;

b) chestor principal de poliție - două stele;

c) chestor șef de poliție - 3 stele;

d) chestor general de poliție - 4 stele;

pentru corpul comisarilor sunt brodate 1-3 stele, cu linie de contur de culoare albastră, încadrate în mărimea unui cerc imaginar cu diametrul de 20 mm, după cum urmează:

a) subcomisar de poliție - o stea;

b) comisar de poliție - două stele;

c) comisar șef de poliție - 3 stele;

pentru corpul inspectorilor sunt brodate 1-3 stele, cu linie de contur de culoare neagră, încadrate în mărimea unui cerc imaginar cu diametrul de 15 mm, după cum urmează:

a) subinspector de poliție - o stea;

b) inspector de poliție - două stele;

c) inspector principal de poliție - 3 stele.

Suportul de grad pentru mânecă este reprezentat de 1-3 benzi de culoare argintie brodate pe suport textil bleumarin-indigo.

Dimensiunile benzilor sunt diferite, în funcție de categoriile de ofițeri, după cum urmează:

a) corpul chestorilor - 3 benzi, cu lățimea de 3 cm, 2,5 cm și 2 cm;

b) corpul comisarilor - două benzi, cu lățimea de 2,5 cm și 2 cm;

c) corpul inspectorilor - o bandă cu lățimea de 2 cm.

Petlițele sunt reprezentate prin ramuri cu frunze stilizate de culoare argintie, dispuse în arc de cerc, brodate pe suport textil bleumarin-indigo.

Numărul ramurilor cu frunze stilizate este diferit, în funcție de categoriile de ofițeri, astfel:

a) corpul chestorilor - 5 ramuri;

b) corpul comisarilor - 4 ramuri;

c) corpul inspectorilor - 3 ramuri.

Uniforma de reprezentare și serviciu

Stelele și baretele sunt brodate pe suport textil de culoare bleumarin-indigo, având formă dreptunghiulară, bordurat cu linie de contur.

Pentru corpul chestorilor de poliție se brodează și ramuri cu frunze stilizate, care formează o cunună ce încadrează centrul unei stele.

Broderia este de culoare argintie.

Stelele care definesc gradul profesional sunt de dimensiuni și linii de contur diferite, astfel:

pentru corpul chestorilor sunt brodate 1-4 stele, cu linie de contur de culoare roșie, încadrate în mărimea unui cerc imaginar cu diametrul de 30 mm, după cum urmează:

a) chestor de poliție - o stea;

b) chestor principal de poliție - două stele;

c) chestor șef de poliție - 3 stele;

d) chestor general de poliție - 4 stele;

pentru corpul comisarilor sunt brodate 1-3 stele, cu linie de contur de culoare albastră, încadrate în mărimea unui cerc imaginar cu diametrul de 20 mm, după cum urmează:

a) subcomisar de poliție - o stea;

b) comisar de poliție - două stele;

c) comisar șef de poliție - 3 stele;

pentru corpul inspectorilor sunt brodate 1-3 stele, cu linie de contur de culoare neagră, încadrate în mărimea unui cerc imaginar cu diametrul de 15 mm, după cum urmează:

a) subinspector de poliție - o stea;

b) inspector de poliție - două stele;

c) inspector principal de poliție - 3 stele;

pentru corpul agenților sunt brodate 1-5 barete, după cum urmează:

a) agent de poliție - o baretă;

b) agent principal de poliție - două barete;

c) agent șef adjunct de poliție - 3 barete;

d) agent șef de poliție - 4 barete;

e) agent șef principal - 5 barete.

Suportul de grad pentru mânecă este reprezentat de 1-3 benzi de culoare argintie pentru ofițerii de poliție și o bandă pentru agenții de poliție, brodate pe suport textil bleumarin- indigo.

Dimensiunile benzilor sunt diferite, în funcție de categoriile de polițiști, după cum urmează:

a) corpul chestorilor - 3 benzi, cu lățimea de 3 cm, 2,5 cm și 2 cm;

b) corpul comisarilor - două benzi, cu lățimea de 2,5 cm și 2 cm;

c) corpul inspectorilor - o bandă cu lățimea de 2 cm;

d) corpul agenților de poliție - o bandă cu lățimea de 0,5 cm.

Petlițele sunt reprezentate prin ramuri cu frunze stilizate de culoare argintie, dispuse în arc de cerc, brodate pe suport textil bleumarin- indigo.

Numărul ramurilor cu frunze stilizate este diferit, în funcție de categoriile de polițiști, după cum urmează:

a) corpul chestorilor - 5 ramuri;

b) corpul comisarilor - 4 ramuri;

c) corpul inspectorilor - 3 ramuri;

d) corpul agenților de poliție - două ramuri.

TABELUL Nr. 1
cuprinzând culorile principalelor articole de echipament

CATEGORII DE EFECTIVE ȚINUTA ARTICOLE DE ECHIPAMENT
Șapcă, șepcuță Căciulă Sacou Scurtă exterioară, bluzon (modul), bluză matlasată Pantalon Pulover Cămașă Cămașă- bluză Cravată Fular Scurtă, imper- meabil Pantofi, ghete cu șiret Centură, curea Accesorii
Ofițeri Cere- monie Bleumarin- indigo - Bleumarin- indigo - Bleumarin- indigo - Alb - Bleumarin- indigo Bleu- marin- indigo Bleu- marin- indigo Negru Negru Argintiu
Ofițeri și agenți Servi- ciu Bleumarin- indigo Gri - Bleumarin- indigo Bleumarin- indigo - - Bleu - - - Negru Negru Argintiu
Ofițeri și agenți Repre- zentare Bleumarin- indigo Gri Bleumarin- indigo - Bleumarin- indigo Bleumarin- indigo Bleu, alb Bleu; alb - pentru chestori Bleu- marin- indigo Bleu- marin- indigo Bleu- marin- indigo Negru Negru Argintiu
ARMA ȘI SPECIALITATEA ȚINUTA ARTICOLE DE ECHIPAMENT
Șapcă, șepcuță basc Sacou Complet modular, bluză matlasată, bluzon Pantaloni Pulover Cămașă Cămașă- bluză Cravată Fular Scurtă, imper- meabil Pantofi, ghete cu șiret și carâmb înalt Centură, curea Accesorii
I. Studenți și elevi
Academia de Poliție Oraș Toate specialitățile Bleu- marin- indigo Bleu- marin- indigo - Bleu- marin- indigo Bleu- marin- indigo Bleu, alb Bleu Bleu- marin- indigo Bleu- marin- indigo Bleu- marin- indigo Negru Negru Portocaliu, alb
Clasa Toate specialitățile Bleu- marin- indigo Bleu- marin- indigo Bleu- marin- indigo Bleu- marin- indigo Bleu- marin- indigo Bleu Bleu Bleu- marin- indigo Bleu- marin- indigo Bleu- marin- indigo Negru Negru Portocaliu, alb
Instruire Toate specialitățile Bleu- marin- indigo - Bleu- marin- indigo Bleu- marin- indigo Bleu- marin- indigo - Bleu - Bleu- marin- indigo Bleu- marin- indigo Negru Negru Portocaliu, alb
Școli pentru formarea polițiștilor Oraș Toate specialitățile Bleu- marin- indigo Bleu- marin- indigo - Bleu- marin- indigo Bleu- marin- indigo Bleu, alb Bleu Bleu- marin- indigo Bleu- marin- indigo Bleu- marin- indigo Negru Negru Portocaliu, alb
Instruire Toate specialitățile Bleu- marin- indigo - Bleu- marin- indigo Bleu- marin- indigo Bleu- marin- indigo Bleu Bleu - Bleu- marin- indigo Bleu- marin- indigo Negru Negru Portocaliu, alb

ANEXA Nr. 2

NORME PRIVIND DREPTURILE DE ECHIPAMENT PENTRU EFECTIVELE DE POLIȚIE

NORMA Nr. 1
pentru asigurarea uniformei de ceremonie

Nr. crt. Denumirea articolelor de echipament U.M. Prevederi Observații
Cantitatea Durata în ani
0 1 2 3 4 5
a) Coifură
1. Șapcă din stofă buc. 2 8 Se asigură una de vară și una de iarnă.
b) Îmbrăcăminte
1. Costum din stofă: - sacou cu pantalon lung buc. 2 8 Se asigură unul de vară și unul de iarnă.
2. Scurtă din stofă buc. 1 8
c) Lenjerie
1. Cămașă albă buc. 2 8
d) Încălțăminte
1. Pantofi din piele pereche 2 8 Se asigură o pereche pentru vară și o pereche pentru iarnă.
e) Echipament divers
1. Cravată buc. 1 4
f) Epoleți și accesorii
1. Epoleți cu grad profesional pereche 3 8
2. Petlițe pereche 2 8
3. Suport de grad pentru mânecă garnitură 3 8
4. Eghilet cu accesorii buc. 2 8

NOTĂ:

1. De prevederile normei beneficiază ofițerii cu funcții de conducere, până la șef de serviciu - similari, inclusiv.

2. Femeile primesc fustă în loc de pantalon lung.

NORMA Nr. 2
pentru asigurarea uniformei de reprezentare la ofițerii de poliție

Nr. crt. Denumirea articolelor de echipament U.M. Prevederi Observații
Cantitatea Durata în ani
0 1 2 3 4 5
A. ARTICOLE DE ECHIPAMENT CE SE DISTRIBUIE GRATUIT
a) Coifură
1. Șapcă din stofă, pentru iarnă buc. 1 3
2. Șapcă din stofă, pentru vară buc. 1 3
3. Căciulă din blană naturală buc. 1 6 Pentru comisari-șefi și chestori se asigură din blană caracul.
b) Îmbrăcăminte
1. Costum din stofă, pentru iarnă: - sacou cu 2 pantaloni lungi buc. 1 3
2. Costum din stofă, pentru vară: - sacou cu 2 pantaloni lungi buc. 1 3
3. Pulover cu ancheor buc. 1 3
4. Scurtă pentru iarnă, cu mesadă și guler din blană naturală buc. 1 6 Pentru comisari-șefi și chestori se asigură cu guler din blană caracul.
5. Impermeabil pentru ploaie buc. 1 4
c) Lenjerie
1. Cămașă buc. 4 2
2. Cămașă albă buc. 2 8 Se asigură numai ofițerilor fără drept de uniformă de ceremonie.
3. Cămașă-bluză cu mânecă scurtă buc. 4 4
4. Cămașă-bluză cu mânecă lungă buc. 2 2
d) Încălțăminte
1. Pantofi din piele, pentru iarnă pereche 1 2
2. Pantofi din piele, pentru vară pereche 1 2
3. Gheată scurtă cu șiret pereche 1 3 Pentru femei se distribuie o pereche de cizme scurte.
e) Echipament divers
1. Cravată buc. 2 4
2. Fular din lână buc. 1 6
3. Mănuși din piele pereche 1 2
4. Curea din piele, pentru pantaloni buc. 1 6
5. Ciorapi pereche 6 1
f) Accesorii
1. Suport cu grad profesional pereche 5 3
2. Ecuson pentru mânecă cpl. 7 3
3. Ecuson nominal buc. 1 10
4. Suport de grad pentru mânecă garnitură 2 3
5. Epoleți cu grad profesional pereche 1 3 Pentru fiecare sacou
6. Petlițe pereche 1 3
7. Eghilet cu accesorii buc. 1 3 Se asigură numai ofițerilor fără drept de uniformă de ceremonie.
B. ARTICOLE DE ECHIPAMENT CE SE ACHIZIȚIONEAZĂ CONTRA COST
1. Scurtă din piele buc. 1 - Aceste articole se confecționează în același model și se achiziționează contra cost, la preț de aprovizionare, de către polițiști, în afara prevederilor normei.
2. Bluzon din piele buc. 1 -

NOTĂ:

1. Femeile primesc o fustă în loc de un pantalon lung.

2. Uniformele de vară și de iarnă se poartă în perioadele stabilite prin ordin.

3. La prima încadrare-acordare a gradului se distribuie o singură dată, indiferent de numărul încadrărilor ulterioare în sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională: o șapcă din stofă pentru iarnă, un costum cu 2 pantaloni din stofă pentru iarnă, o scurtă îmblănită, 4 cămăși, 6 perechi de ciorapi, 4 cearșafuri, două fețe de pernă, o pătură, o geantă pentru transportul echipamentului și accesoriile aferente (suport cu grad profesional, suport de grad pentru mânecă, epoleți, petlițe, ecusoane etc.).

NORMA Nr. 3
pentru asigurarea uniformei de serviciu la ofițerii de poliție

Nr. crt. Denumirea articolelor de echipament U.M. Prevederi Observații
Cantitatea Durata în ani
0 1 2 3 4 5
a) Coifură
1. Șepcuță de vară buc. 1 3
2. Șapcă din tercot buc. 1 4
3. Căciulă buc. 1 6 Pentru poliția rutieră se poate asigura de culoare albă.
b) Îmbrăcăminte
1. Complet modular din țesătură impermeabilă: - scurtă exterioară și bluzon interior buc. 1 3 Părțile componente se pot asigura și separat.
2. Bluză matlasată cu mâneci detașabile buc. 1 3
3. Pantalon din tercot pentru vară buc. 2 3
4. Pantalon din tercot, cu mesadă, pentru iarnă buc. 2 3
c) Lenjerie
1. Tricou cu mânecă scurtă buc. 2 2
2. Cămașă-bluză buc. 4 2 Se asigură două cu mânecă lungă și două cu mânecă scurtă.
d) Încălțăminte
1. Pantofi din piele, pentru iarnă pereche 1 2
2. Pantofi din piele, pentru vară pereche 1 1
3. Ghete cu șiret, pentru iarnă pereche 1 3
4. Ghete cu șiret, pentru vară pereche 1 3
e) Echipament divers
1. Centură buc. 1 6 Se poate asigura din piele sau tip chingă, în funcție de nevoi.
2. Ciorapi pereche 6 1
f) Accesorii
1. Suport cu grad profesional pereche 6 3
2. Ecuson pentru mânecă cpl. 7 3

NOTĂ:

Șapca din tercot pentru serviciu se poate utiliza cu două coafe, în funcție de nevoile activității desfășurate.

NORMA Nr. 4
pentru asigurarea uniformei de reprezentare la agenții de poliție

Nr. crt. Denumirea articolelor de echipament U.M. Prevederi Observații
Cantitatea Durata în ani
0 1 2 3 4 5
A. ARTICOLE DE ECHIPAMENT CE SE DISTRIBUIE GRATUIT
a) Coifură
1. Șapcă din stofă, pentru iarnă buc. 1 4
2. Șapcă din stofă, pentru vară buc. 1 4
3. Căciulă din blană naturală buc. 1 6
b) Îmbrăcăminte
1. Costum din stofă pentru iarnă: - sacou cu 2 pantaloni lungi buc. 1 4
2. Costum din stofă pentru vară: - sacou cu 2 pantaloni lungi buc. 1 4
3. Scurtă pentru iarnă, cu mesadă și guler din blană buc. 1 6
4. Pulover cu anchior buc. 1 3
5. Impermeabil pentru ploaie buc. 1 4
c) Lenjerie
1. Cămașă buc. 2 3
2. Cămașă albă buc. 2 8 Se asigură pentru constituirea unei uniforme de ceremonie.
3. Cămașă-bluză cu mânecă lungă buc. 3 2
4. Cămașă-bluză cu mânecă scurtă buc. 3 2
d) Încălțăminte
1. Pantofi din piele, pentru iarnă pereche 1 2
2. Pantofi din piele, pentru vară pereche 1 2
3. Ghete scurte cu șiret pereche 1 3 Pentru femei se distribuie o pereche de cizme scurte.
e) Echipament divers
1. Cravată buc. 2 4
2. Fular din lână buc. 1 6
3. Mănuși din piele pereche 1 2
4. Curea din piele, pentru pantaloni buc. 1 6
5. Ciorapi pereche 6 1
f) Accesorii
1. Suport cu grad profesional pereche 5 4
2. Ecuson pentru mânecă cpl. 7 4
3. Ecuson nominal buc. 1 10
4. Epoleți cu grad profesional pereche 1 4 Pentru fiecare sacou
5. Petlițe pereche 1 4
6. Suport de grad pentru mânecă garnitură 2 4
7. Șnur pentru ceremonie buc. 1 3 Se asigură pentru constituirea unei uniforme de ceremonie.
B. ARTICOLE DE ECHIPAMENT CE SE ACHIZIȚIONEAZĂ CONTRA COST
1. Scurtă din piele buc. 1 - Aceste articole se confecționează în același model și se achiziționează contra cost, la preț de aprovizionare, de către polițiști, în afara prevederilor normei.
2. Bluzon din piele buc. 1 -

NOTĂ:

1. Femeile primesc o fustă în loc de un pantalon lung.

2. Uniformele de vară și de iarnă se poartă în perioadele stabilite prin ordin.

3. La prima încadrare-acordare a gradului se distribuie o singură dată, indiferent de numărul încadrărilor ulterioare în sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională: o șapcă din stofă pentru iarnă, un costum cu 2 pantaloni din stofă pentru iarnă, o scurtă îmblănită, 4 cămăși, 6 perechi de ciorapi, 4 cearșafuri, două fețe de pernă, o pătură, o geantă pentru transportul echipamentului și accesoriile aferente (suport cu grad profesional, epoleți, petlițe, ecusoane etc.).

NORMA Nr. 5
pentru asigurarea uniformei de serviciu la agenții de poliție

Nr. crt. Denumirea articolelor de echipament U.M. Prevederi Observații
Cantitatea Durata în ani
0 1 2 3 4 5
a) Coifură
1. Șepcuță de vară buc. 2 3
2. Șapcă din tercot buc. 1 4
3. Căciulă buc. 1 5 Pentru poliția rutieră se poate asigura de culoare albă.
b) Îmbrăcăminte
1. Complet modular din țesătură impermeabilă: - scurtă exterioară și buc. 1 2 Părțile componente se pot asigura și separat.
bluzon interior
2. Bluză matlasată cu mâneci detașabile buc. 1 2
3. Pantalon din tercot pentru vară buc. 2 3
4. Pantalon din tercot, cu mesadă, pentru iarnă buc. 2 4
c) Lenjerie
1. Tricou cu mânecă scurtă buc. 2 1
2. Cămașă-bluză cu mânecă scurtă buc. 6 2
3. Cămașă-bluză cu mânecă lungă buc. 6 2
d) Încălțăminte
1. Pantofi din piele, pentru iarnă pereche 1 2
2. Pantofi din piele, pentru vară pereche 1 1
3. Ghete cu șiret, pentru iarnă pereche 1 3
4. Ghete cu șiret, pentru vară pereche 1 2
e) Echipament divers
1. Centură buc. 1 6 Se poate asigura din piele sau tip chingă, în funcție de nevoi.
2. Ciorapi pereche 10 1
f) Accesorii
1. Suport cu grad profesional pereche 6 2
2. Ecuson pentru mânecă cpl. 7 2

NOTĂ:

Șapca din tercot pentru serviciu se poate utiliza cu două coafe, în funcție de nevoile activității desfășurate.

NORMA Nr. 6
pentru echiparea polițiștilor după încetarea raporturilor de serviciu

Nr. crt. Denumirea articolelor de echipament U.M. Prevederi Observații
Cantitatea Durata în ani
0 1 2 3 4 5
a) Pentru echiparea chestorilor și ofițerilor care au avut funcții de conducere la data încetării raporturilor de serviciu
1. Șapcă pentru ceremonie buc. 2 10 Se asigură una de vară și una de iarnă.
2. Căciulă din blană naturală buc. 1 -
3. Costum din stofă pentru ceremonie - sacou cu un pantalon lung buc. 2 10 Se asigură unul de vară și unul de iarnă.
4. Scurtă din stofă buc. 1 -
5. Cămăși albe buc. 3 10
6. Pantofi pentru ceremonie pereche 2 10
7. Cravată pentru ceremonie buc. 2 10
8. Fular buc. 1 10
9. Eghilet cu accesorii buc. 1 10
b) Pentru echiparea polițiștilor care au făcut parte din corpul ofițerilor sau agenților
1. Șapcă din stofă pentru iarnă buc. 1 10
2. Șapcă din stofă pentru vară buc. 1 10
3. Căciulă din blană naturală buc. 1 -
4. Costum din stofă pentru iarnă - sacou cu un pantalon lung buc. 1 10
5. Costum din stofă pentru vară - sacou cu un pantalon lung buc. 1 10
6. Scurtă pentru iarnă, cu mesadă și guler din blană naturală buc. 1 -
7. Cămașă buc. 3 10 La cerere, se poate asigura de culoare albă.
8. Pantofi pereche 2 10
9. Cravată buc. 2 10
10. Fular buc. 1 10
11. Eghilet cu accesorii buc. 1 10 Pentru agenți se asigură șnur pentru ceremonie.

NOTĂ:

1. Prezenta normă se aplică pentru echiparea polițiștilor din corpul ofițerilor și agenților de poliție, după încetarea raporturilor de serviciu, cu drept de a purta uniformă - cu asigurarea gratuită a articolelor de echipament. Articolele de echipament prevăzute în prezenta normă se asigură după 8 ani de la încetarea raporturilor de serviciu.

2. Odată cu echipamentul prevăzut de prezenta normă se distribuie toate accesoriile de îmbrăcăminte și însemnele gradelor profesionale aferente (epoleți cu grad profesional, suporturi de grad pentru mânecă, ecusoane pentru mânecă, petlițe).

3. Cu ocazia acordării gradului profesional următor celui avut la data încetării raporturilor de serviciu se distribuie gratuit accesoriile necesare pentru două uniforme.

4. Comisarii-șefi avansați chestori după data încetării raporturilor de serviciu primesc în dotare numai o singură dată următoarele accesorii: 4 perechi de epoleți cu grad profesional, două perechi de petlițe, paspoal pentru vipușcă și lampas pentru două costume, două șepci complete.

5. Accesoriile de îmbrăcăminte și însemnele de grad profesional necesare pentru înlocuirea celor uzate, precum și alte articole de echipament se pot asigura la cerere, contra cost, la prețul de achiziție. Femeile primesc fustă în loc de pantalon lung.

NORMA Nr. 7
pentru echiparea studenților din Academia de Poliție 'ALEXANDRU IOAN CUZA'

Nr. crt. Denumirea articolelor de echipament U.M. Prevederi Observații
Cantitatea Durata în ani
0 1 2 3 4 5
a) Coifură
1. Șepcuță cu cozoroc, completă buc. 2 3
2. Șapcă completă buc. 2 3 Se asigură 1 buc. din stofă de iarnă și 1 buc. din stofă de vară.
3. Basc complet buc. 2 3
4. Căciulă completă buc. 1 3
b) Îmbrăcăminte
1. Costum pentru instruire: - bluză cu 2 pantaloni buc. 1 3
2. Costum pentru clasă: - bluzon din tercot cu 2 pantaloni lungi buc. 1 3 Se asigură un pantalon din stofă pentru iarnă și un pantalon din stofă pentru vară.
3. Costum de oraș: - sacou cu un pantalon buc. 2 3 Se asigură un costum din stofă pentru iarnă și un costum din stofă pentru vară.
4. Pulover buc. 1 3
5. Scurtă îmblănită pentru oraș buc. 1 3
6. Scurtă pentru instruire buc. 1 3
7. Manta pentru ploaie buc. 1 3
c) Lenjerie
1. Batistă buc. 3 3
2. Cămașă buc. 3 3
3. Cămașă-bluză buc. 6 3 Se asigură 3 buc. cu mânecă lungă și 3 buc. cu mânecă scurtă.
4. Chiloți buc. 3 3
5. Izmene flanelate buc. 3 3
6. Bluză flanelată buc. 3 3
7. Tricou (maiou) buc. 3 3
8. Șosete pereche 3 1
9. Ciorapi pereche 6 1 Pentru studente se pot distribui ciorapi cu chilot (dresuri).
10. Pijama buc. 3 3
d) Încălțăminte
1. Pantofi pentru oraș pereche 4 3 Se asigură două perechi de vară și două perechi de iarnă.
2. Ghete cu fermoar pereche 1 3 Pentru studente se asigură cizme scurte.
3. Bocanci cu șiret pereche 2 3 Pentru studente se asigură ghete.
4. Papuci pereche 1 3
e) Echipament divers
1. Cravată buc. 3 3
2. Centură din piele buc. 1 6
3. Curea din piele pentru pantaloni buc. 1 3
4. Fular buc. 1 3
5. Mănuși din lână pentru oraș pereche 1 3
6. Mănuși din pânză căptușite pereche 2 3
7. Prosop buc. 3 3
f) Cazarmament
1. Cearșaf buc. 3 3
2. Cearșaf plic buc. 3 3 Se poate asigura și cearșaf simplu.
3. Pătură (pled) buc. 2 6
4. Față de pernă buc. 3 3
5. Saltea buc. 1 6 După folosirea a 1/2 din durata de serviciu se pot recondiționa.
6. Pernă buc. 1 6 După folosirea a 1/2 din durata de serviciu se pot recondiționa.
g) Accesorii
1. Însemne an de studiu pereche 1 - De fiecare sacou, scurtă, manta ploaie, bluzon, cămașă-bluză, pulover
2. Ecuson pentru mânecă buc. 1 -
3. Ecuson nominal buc. 1 -
4. Eghilet cu accesorii buc. 1 3

NOTĂ:

Conform acestei norme se echipează și studentele, cu următoarea deosebire: la costumul de oraș se asigură în plus câte o fustă din stofă pentru iarnă și din stofă pentru vară.

NORMA Nr. 8
pentru asigurarea uniformei la efectivele unităților de învățământ pentru formarea polițiștilor

Nr. crt. Denumirea articolelor de echipament U.M. Prevederi Observații
Cantitatea Durata în ani
0 1 2 3 4 5
a) Coifură
1. Șepcuță buc. 2 2 Se asigură una de vară și una de iarnă.
2. Șapcă de oraș buc. 1 2
3. Capelă pentru iarnă buc. 1 2
4. Căciulă buc. 1 4
b) Îmbrăcăminte
1. Complet modular din țesătură impermeabilă: - scurtă exterioară și bluzon interior buc. 1 4
2. Bluză matlasată, cu mâneci detașabile buc. 1 4
3. Pantalon din tercot pentru vară buc. 2 4
4. Pantalon din tercot, cu mesadă, pentru iarnă 2 4
5. Pulover buc. 1 2
6. Costum (sacou cu un pantalon lung) pentru oraș buc. 1 2
7. Scurtă îmblănită pentru oraș buc. 1 6
8. Impermeabil pentru ploaie buc. 1 4
c) Lenjerie
1. Batistă buc. 3 2
2. Cămașă albă buc. 1 2
3. Cămașă buc. 4 2 Se poate asigura tricou pe gât cu mânecă.
4. Cămașă-bluză buc. 4 2
5. Chiloți buc. 3 1
6. Izmene buc. 3 2
7. Maiou buc. 2 1
8. Șosete pereche 4 1
9. Ciorapi pereche 10 1 Pentru eleve se pot distribui ciorapi cu chilot (dresuri).
10. Pijama buc. 2 2
d) Încălțăminte
1. Pantofi din piele, pentru oraș pereche 2 2 Se asigură o pereche pentru vară și o pereche pentru iarnă.
2. Ghete din piele, cu șiret pereche 2 2
3. Papuci pereche 1 2
e) Echipament divers
1. Cravată buc. 1 2
2. Centură din piele buc. 1 6
3. Curea din piele pentru pantaloni buc. 1 6
4. Fular buc. 1 4
5. Mănuși din lână pentru oraș pereche 1 2
6. Mănuși din pânză căptușite pereche 1 2
7. Prosop buc. 2 1
f) Cazarmament
1. Cearșaf buc. 4 4
2. Cearșaf plic buc. 4 4 Se poate asigura și cearșaf simplu.
3. Pătură buc. 1 6
4. Față de pernă buc. 4 4
5. Saltea buc. 1 10 După folosirea a 1/2 din durata de serviciu se pot recondiționa.
6. Pernă buc. 1 5 După folosirea a 1/2 din durata de serviciu se pot recondiționa.
g) Accesorii
1. Însemne an de studiu pereche 6 1
2. Ecuson pentru mânecă buc. 6 1

NORMA Nr. 9
pentru asigurarea echipamentului specific formațiunilor de poliție

Nr. crt. Denumirea articolelor de echipament U.M. Prevederi Observații
Cantitatea Durata în ani
0 1 2 3 4 5
I. Pentru polițiștii din structurile M.A.I.
1. Insignă cu număr de identificare buc. 1 inventar
II. Poliția rutieră (inclusiv polițiștii care execută ocazional controlul și dirijarea circulației, personalul din structurile de trafic internațional de autoturisme, prinderi în flagrant, furturi auto, personalul de supraveghere operativă care acționează ca agenți de poliție rutieră)
1. Șapcă albă cu trei coafe buc. 1 inventar
2. Vestă pentru protecție împotriva frigului buc. 1 inventar Numai pentru polițiștii din formațiunile de poliție rutieră, furturi auto, trafic de autoturisme și prinderi în flagrant. Se asigură câte 3 buc. la fiecare post de poliție.
3. Scurtă reflectorizantă buc. 1 inventar Numai pentru polițiștii din formațiunile de poliție rutieră, furturi auto, trafic de autoturisme și prinderi în flagrant. Se asigură câte 3 buc. la fiecare post de poliție. Se asigură în sezonul rece și pe timp ploios.
4. Vestă (ham) cu elemente reflectorizante buc. 1 inventar Se asigură câte o buc. pentru polițiștii din formațiunile poliție rutieră, furturi auto, trafic de autoturisme și prinderi în flagrant și câte 3 buc. la fiecare post de poliție.
5. Costum (bluză + pantalon) de protecție împotriva ploii, cu elemente reflectorizante buc. 1 inventar Numai pentru polițiștii din formațiunile de poliție rutieră, furturi auto, trafic de autoturisme și prinderi în flagrant.
6. Mănuși albe pereche 4 inventar Numai pentru polițiștii din formațiunile poliție rutieră, furturi auto, trafic de autoturisme și prinderi în flagrant. Se asigură două perechi pentru vară și două perechi pentru iarnă.
7. Ochelari de soare buc. 1 inventar Numai pentru polițiștii din formațiunile de poliție rutieră, furturi auto, trafic de autoturisme și prinderi în flagrant.
8. Pantaloni scurți - tip bermude buc. 1 inventar Se asigură numai pe timpul misiunilor în sezonul estival.
9. Tricou cu mânecă scurtă buc. 1 inventar Se asigură numai pe timpul misiunilor în sezonul estival.
10. Pantofi sport pereche 1 inventar Se asigură numai pe timpul misiunilor în sezonul estival.
11. Fluier buc. 1 inventar Numai pentru polițiștii din formațiunile poliție rutieră, furturi auto, trafic de autoturisme și prinderi în flagrant. Se asigură câte 3 buc. la fiecare post de poliție.
12. Port carnet buc. 1 inventar Numai pentru polițiștii din formațiunile de poliție rutieră, furturi auto, trafic de autoturisme și prinderi în flagrant.
III. Poliția de ordine publică
1. Șepcuță buc. 1 inventar Se asigură numai pe timpul misiunilor în sezonul estival pe litoral.
2. Pantaloni scurți - tip bermude buc. 1 inventar Se asigură numai pe timpul misiunilor în sezonul estival pe litoral.
3. Tricou cu mânecă scurtă buc. 1 inventar Se asigură numai pe timpul misiunilor în sezonul estival pe litoral.
4. Pantofi sport pereche 1 inventar Se asigură numai pe timpul misiunilor în sezonul estival pe litoral.
5. Fluier buc. 1 inventar
6. Portcătușe buc. 1 inventar
7. Portcarnet buc. 1 inventar
8. Vestă (ham) cu elemente reflectorizante buc. 1 inventar Se asigură câte două buc. pentru patrulele constituite la nivelul polițiilor orășenești și câte 3 pentru patrulele constituite la nivelul polițiilor municipale și câte două la fiecare post de poliție.
IV. Personalul care participă la cercetări la fața locului faptei sau alte evenimente similare, din formațiunile: judiciar, crimă organizată, inclusiv laboratoare foto, chimie și droguri, poliție economico-financiară, cercetări penale, arme explozivi și substanțe toxice, criminalistic, pirotehnic, poliția de ordine publică, inclusiv instructori și conductori câini.
1. Costum de protecție pentru iarnă (scurtă matlasată și pantalon) buc. 1 inventar Numai pentru cei care execută misiuni în teren.
2. Costum de protecție pentru vară (bluză + pantalon) buc. 1 inventar Numai pentru cei care execută misiuni în teren.
3. Bluză cu elemente reflectorizante, inscripționată cu denumirea formațiunii. buc. 1 inventar Se poate asigura și confecționată din tercot.
4. Pantaloni din tercot buc. 2 inventar Pentru instructorii și conductorii câini. Se asigură 1 buc. pentru iarnă și 1 buc. pentru vară.
5. Ghete cu șiret și carâmb înalt pereche 2 inventar Se asigură o pereche de vară și o pereche de iarnă. Se distribuie pentru folosință numai pe timpul misiunilor în teren.
6. Ecuson specific formațiunilor buc. 1 inventar Pentru fiecare scurtă și bluză.
V. Pentru formațiunile de poliție transporturi feroviare, navale, aeriene și metrou
1. Costum de protecție pentru iarnă (Scurta matlasată și pantalon) buc. 1 inventar Numai pentru cei care execută misiuni în teren. scurtă este inscripționată cu elemente de identificare a formațiunii.
2. Costum de protecție pentru vară (Bluza + pantalon) buc. 1 inventar Numai pentru cei care execută misiuni în teren. bluză este inscripționată cu elemente de identificare a formațiunii.
3. Bluză reflectorizantă, inscripționată cu elemente de identificare a formațiunii buc. 1 inventar
4. Mănuși din pânză căptușite pereche 1 inventar
5. Ghete cu șiret și carâmb înalt pereche 2 inventar Se asigură o pereche de vară și o pereche de iarnă. Se distribuie pentru folosință numai pe timpul misiunilor în teren.
6. Ecuson specific buc. 1 inventar Pentru fiecare scurtă și bluză.
7. Capișon buc. 1 inventar Se asigură la efectivele care execută misiuni de gardare trenuri de marfă.
8. Costum flanelat de corp buc. 1 inventar Se asigură la efectivele care execută misiuni de gardare trenuri de marfă.
9. Scurtă pentru iarnă buc. 1 inventar Se asigură la efectivele care execută misiuni de gardare trenuri de marfă.
10. Cizme buc. 1 inventar Se asigură la efectivele care execută misiuni de gardare trenuri de marfă.
VI. Pentru personalul din structurile de combatere a crimei organizate
1. Bluză reflectorizantă, inscripționată cu elemente De identificare a formațiunii buc. 2 inventar de fiecare cadru. Se poate asigura și confecționată din tercot, pentru vară și iarnă.
2. Combinezon - Costum de intervenție Pentru iarnă, inscripționat cu elemente de identificare a formațiunii (bluză + pantalon) buc. 1 inventar pentru fiecare ofițer și agent
3. Combinezon - Costum de intervenție Pentru vară, inscripționat cu elemente de identificare a formațiunii (bluză + pantalon) buc. 1 inventar pentru fiecare ofițer și agent
4. Cagulă de mascare buc. 2 inventar Pentru fiecare ofițer și agent. Se asigură una de vară și una de iarnă.
5. Trening de antrenament buc. 1 inventar Pentru fiecare ofițer și agent
6. Pantofi - ghete pentru antrenament pereche 1 inventar Pentru fiecare ofițer și agent
7. Ciorapi pereche 4 inventar Pentru fiecare ofițer și agent
8. Ghete cu carâmb înalt, cu șiret, Pentru intervenții pereche 2 inventar pentru fiecare ofițer și agent. Se asigură 1 pereche de vară și 1 pereche de iarnă. Se distribuie pentru folosință la antrenament și pe timpul misiunilor în teren.
VII. Pentru personalul din Serviciul de intervenții și acțiuni speciale, inclusiv serviciile județene de poliție de intervenție rapidă
1. Bluză reflectorizantă, inscripționată cu elemente de identificare a formațiunii buc. 2 inventar Pentru fiecare ofițer și agent. Se poate asigura și confecționată din tercot, pentru vară și iarnă.
2. Combinezon - Costum de intervenție Pentru iarnă, cu șepcuță buc. 2 inventar pentru fiecare ofițer și agent. Se asigură 1 buc. ignifugat.
3. Combinezon - Costum de intervenție Pentru vară, cu șepcuță buc. 2 inventar pentru fiecare ofițer și agent. Se asigură 1 buc. ignifugat.
4. Combinezon - Costum Pentru lunetist, diferite culori buc. 2 inventar pentru fiecare lunetist. Se poate asigura de vară sau de iarnă.
5. Costum de camuflaj, diferite culori buc. 2 inventar Pentru fiecare ofițer și agent
6. Vestă multifuncțională buc. 1 inventar Pentru fiecare ofițer și agent
7. Cămașă-bluză cu mânecă lungă buc. 2 inventar Pentru fiecare ofițer și agent
8. Cămașă-bluză cu mânecă scurtă buc. 2 inventar Pentru fiecare ofițer și agent
9. Tricou inscripționat buc. 2 inventar Pentru fiecare ofițer și agent. Se poate realiza și ignifugat.
10. Costum flanelat de corp buc. 1 inventar Pentru fiecare ofițer și agent
11. Trening de antrenament buc. 1 inventar Pentru fiecare ofițer și agent
12. Tricou de antrenament buc. 6 inventar Pentru fiecare ofițer și agent
13. Șort de antrenament buc. 2 inventar Pentru fiecare ofițer și agent
14. Mănuși de antrenament pereche 1 inventar Pentru fiecare ofițer și agent
15. Mănuși pentru intervenție pereche 2 inventar Pentru fiecare ofițer și agent o pereche se poate realiza ignifugată.
16. Ghete cu carâmb înalt, cu șiret, Pentru intervenții pereche 2 inventar pentru fiecare ofițer și agent. Se asigură o pereche de vară și o pereche de iarnă. Se pot realiza ignifugate, cu talpă antistatică.
17. Centură pentru intervenție buc. 1 inventar Pentru fiecare ofițer și agent
18. Pantofi-ghete pentru antrenament pereche 1 inventar Pentru fiecare ofițer și agent
19. Mănuși din piele, pentru coborâre pe coardă pereche 1 inventar Pentru fiecare ofițer și agent
20. Ciorapi pentru intervenție și antrenament pereche 10 inventar Pentru fiecare ofițer și agent. Câte două perechi se pot realiza ignifugate.
21. Ciorapi din lână pereche 4 inventar Pentru fiecare ofițer și agent
22. Ochelari pentru intervenție buc. 1 inventar Pentru fiecare ofițer și agent
23. Cagulă de mascare buc. 2 inventar Pentru fiecare ofițer și agent. Se asigură una de vară și una de iarnă. Se poate realiza și ignifugată.
24. Capișon pentru iarnă, diferite culori buc. 2 inventar Pentru fiecare ofițer și agent. Se poate realiza ignifugat.
25. Complet apărătoare articulații Pentru intervenții (apărătoare gambă, genunchi, cotieră) buc. 1 inventar pentru fiecare ofițer și agent
26. Complet apărătoare articulații Pentru antrenament buc. 1 inventar pentru fiecare ofițer și agent
27. Costum judo buc. 1 inventar Pentru 50% din efectiv
28. Scurtă de iarnă pentru intervenție buc. 1 inventar Pentru fiecare ofițer și agent
29. Pâslari pereche 5 inventar Pentru fiecare detașament sau serviciu județean
30. Rucsac buc. 1 inventar Pentru fiecare ofițer și agent
31. Foaie de cort buc. 1 inventar Pentru 50% din efectiv
32. Pătură buc. 1 inventar Pentru 50% din efectiv
33. Pernă buc. 1 inventar Pentru 50% din efectiv
34. Cearșaf buc. 3 inventar Pentru 50% din efectiv
35. Față pernă buc. 3 inventar Pentru 50% din efectiv
36. Sac dormit buc. 1 inventar Pentru fiecare ofițer și agent
37. Saltea pneumatică buc. 1 inventar Pentru fiecare ofițer și agent
38. Mănuși de box pereche 5 inventar Pentru fiecare detașament sau serviciu județean
39. Mănuși pentru sac de box pereche 5 inventar
40. Sac de box buc. 1 inventar
41. Piesă de coborâre tip 8 buc. 2 inventar Pentru fiecare ofițer și agent
42. Coardă coborâre ultraușoară buc. 10 inventar Pentru fiecare detașament sau serviciu județean
43. Cordelină asigurare ml 50 inventar
44. Carabiniere cu asigurare buc. 3 inventar Pentru fiecare ofițer și agent
45. Carabiniere alpinism, cu buclă buc. 10 inventar Pentru fiecare detașament sau serviciu județean
46. Cască alpinism buc. 10 inventar
47. Ham salvare, dintr-o bucată buc. 2 inventar
48. Blocatoare buc. 5 inventar
49. Ham pentru alpinism buc. 1 inventar Pentru fiecare ofițer și agent
50. Troliu buc. 1 inventar Pentru fiecare detașament sau serviciu județean
51. Coardă statică m.l. 200 inventar
52. Coardă tip Himalaya (sau echivalent), diametru 11,5 mm m.l. 2.500 inventar
53. Manșon protecție coardă buc. 15 inventar
54. Funie octogonală m.l. 200 inventar
55. Demultiplicator forțe buc. 2 inventar Pentru fiecare ofițer și agent
56. Scară alpinism buc. 5 inventar Pentru fiecare detașament sau serviciu județean
57. Dispozitiv urcare buc. 5 inventar
58. Ham debarcare elicopter buc. 5 inventar
59. Placă multicarabinieră buc. 5 inventar
60. Dispozitiv antișoc pentru rapel automat buc. 1 inventar Pentru fiecare ofițer și agent
61. Dispozitiv cu role pentru protecție coardă buc. 5 inventar Pentru fiecare detașament sau serviciu județean
62. Tandem coborâre funicular buc. 5 inventar Pentru fiecare detașament sau serviciu județean
63. Sac portcoardă buc. 1 inventar Pentru fiecare ofițer și agent
64. Sac portcoardă Pentru picior buc. 1 inventar pentru fiecare ofițer și agent
65. Colțar de trecere buc. 5 inventar Pentru fiecare detașament sau serviciu județean
66. Complet schi de tură cpl. 1 inventar Pentru fiecare ofițer și agent
67. Schiuri cu bețe pereche 10 inventar Pentru fiecare detașament sau serviciu județean
68. Clăpari pereche 1 inventar Pentru fiecare ofițer și agent
69. Costum de schi buc. 1 inventar Pentru fiecare ofițer și agent
70. Mănuși de schi pereche 1 inventar Pentru fiecare ofițer și agent
71. Ochelari de schi buc. 1 inventar Pentru fiecare ofițer și agent
72. Capișon din lână buc. 5 inventar Pentru fiecare detașament sau serviciu județean
73. Rachete de zăpadă pereche 15 inventar
74. Ecuson specific buc. 1 inventar Pentru fiecare combinezon, costum, bluză, tricou
75. Geantă transport echipament buc. 1 inventar Pentru fiecare ofițer și agent
VIII. Motocicliști - pentru polițiștii care au în primire și exploatare motociclete, ATV-uri
1. Costum moto buc. 2 inventar Se asigură 1 buc. de iarnă și 1 buc. de vară.
2. Cască protecție motocicliști buc. 1 inventar
3. Cagulă buc. 1 inventar
4. Cizme moto pereche 2 inventar Se asigură o pereche de iarnă și o pereche de vară.
5. Ochelari moto buc. 1 inventar
6. Mănuși moto pereche 1 inventar Se asigură o pereche de iarnă și o pereche de vară.
7. Ochelari protecție solară buc. 1 inventar
8. Fluier buc. 1 inventar
IX. Pentru personalul care deservește navele și bărcile cu motor, din dotarea unităților
1. Pălărie impermeabilă buc. 1 inventar Se asigură pentru folosință pe timpul misiunilor.
2. Costum cu mesadă detașabilă buc. 1 inventar Se asigură pentru folosință pe timpul misiunilor.
3. Costum impermeabil cu glugă, neîmblănit buc. 1 inventar Se asigură pentru folosință pe timpul misiunilor.
4. Pulover cu guler înalt buc. 1 inventar Se asigură pentru folosință pe timpul misiunilor.
5. Mănuși impermeabile îmblănite pereche 1 inventar Se asigură pentru folosință pe timpul misiunilor.
6. Combinezon îmblănit buc. 1 inventar Se asigură pentru folosință pe timpul misiunilor.
X. Poliția călare
1. Cască protecție cu vizor buc. 1 inventar
2. Pelerină pentru ploaie buc. 1 inventar
3. Vestă reflectorizantă buc. 1 inventar
4. Cizme din piele pereche 1 inventar
5. Mănuși tip mușchetar pereche 1 inventar
6. Pinteni pereche 1 inventar
7. Apărătoare pentru genunchi pereche 1 inventar
XI. Personalul care execută misiuni în teren din formațiunile operative, cercetări penale, arme, instructori și conductori câini - poliția de frontieră
1. Șepcuță de vară buc. 1 inventar Numai pentru instructorii și conductorii câini
2. Șepcuță matlasată de iarnă buc. 1 inventar Numai pentru instructorii și conductorii câini
3. Costum de protecție pentru iarnă (Scurta matlasată și pantalon) buc. 1 inventar Numai pentru cei care execută misiuni în teren. scurtă este inscripționată cu elemente de identificare a formațiunii.
4. Costum de protecție pentru vară (Bluza și pantalon) buc. 1 inventar Numai pentru cei care execută misiuni în teren. bluză este inscripționată cu elemente de identificare a formațiunii.
5. Bluză reflectorizantă, inscripționată cu denumirea formațiunii buc. 1 inventar Se poate asigura și confecționată din tercot.
6. Tricou inscripționat buc. 1 inventar
7. Cămașă-bluză cu mânecă lungă buc. 1 inventar Pentru instructorii și conductorii câini
8. Pantaloni din tercot buc. 2 inventar Pentru instructorii și conductorii câini. Se asigură o pereche pentru iarnă și o pereche pentru vară.
9. Ghete cu șiret și carâmb înalt pereche 2 inventar Se distribuie pentru folosință numai pe timpul misiunilor în teren.
10. Ecuson specific formațiunilor buc. 1 inventar Pentru fiecare scurtă, bluză și cămașă-bluză
11. Vestă cu elemente reflectorizante buc. 1 inventar
12. Costum camuflaj, diferite culori buc. 3 inventar Numai pentru cei care execută misiuni în teren împădurit sau zone cu vegetație excesivă.
13. Fluier buc. 1 inventar Numai pentru cei care execută misiuni în teren.
14. Portcătușe buc. 1 inventar
15. Portcarnet buc. 1 inventar
XII. Pentru formațiunile de poliție de frontieră din P.P.F. feroviar, P.P.F. rutier și P.P.T.N.
1. Costum de protecție pentru iarnă (Scurta matlasată și pantaloni din material poliesteric) buc. 1 inventar Numai pentru cei care execută misiuni în teren. scurtă este inscripționată cu elemente de identificare a formațiunii.
2. Costum de protecție pentru vară (Bluza și pantaloni din material poliesteric) buc. 1 inventar Numai pentru cei care execută misiuni în teren. bluză este inscripționată cu elemente de identificare a formațiunii.
3. Bluză reflectorizantă, inscripționată cu elemente de identificare a formațiunii buc. 1 inventar Se poate asigura și confecționată din tercot.
4. Mănuși din pânză căptușite pereche 1 inventar
5. Ghete cu șiret pereche 2 inventar Se asigură o pereche de vară și o pereche de iarnă. Se distribuie pentru folosință numai pe timpul misiunilor în teren.
6. Ecuson specific buc. 1 inventar Pentru fiecare scurtă și bluză
7. Capișon buc. 1 inventar Se asigură la efectivele care execută misiuni de gardare trenuri de marfă.
8. Costum flanelat de corp buc. 1 inventar Se asigură la efectivele care execută misiuni de gardare trenuri de marfă.
9. Șubă/Scurtă îmblănită cu blană naturală buc. 1 inventar Se asigură la efectivele care execută misiuni de gardare trenuri de marfă.
10. Cizme pereche 1 inventar Se asigură la efectivele care execută misiuni de gardare trenuri de marfă.
XIII. Pentru personalul care deservește navele și bărcile cu motor, din dotarea unităților poliției de frontieră
1. Pălărie impermeabilă buc. 1 inventar Se asigură pentru folosință pe timpul misiunilor.
2. Costum impermeabil cu glugă, neîmblănit buc. 1 inventar Se asigură pentru folosință pe timpul misiunilor.
3. Costum impermeabil cu glugă, îmblănit buc. 1 inventar Se asigură pentru folosință pe timpul misiunilor.
4. Pulover cu guler înalt buc. 1 inventar Se asigură pentru folosință pe timpul misiunilor.
5. Mănuși impermeabile îmblănite pereche 1 inventar Se asigură pentru folosință pe timpul misiunilor.
6. Maletă cu guler înalt buc. 2 2 Pentru echipajele navelor ce ies în Marea Neagră.
7. Scurtă impermeabilă îmblănită pentru ploaie buc. 1 4
8. Cizme din piele pentru bord pereche 1 4
9. Pantofi gabier pereche 1 2
10. Cizme din cauciuc pereche 1 3
11. Ochelari apărători de soare și vânt buc. 1 3 Pentru 60% din echipaj
12. Mănuși de cauciuc pentru electricieni pereche 1 3
13. Suspensoare buc. 2 2
14. Costum salopetă pentru vară buc. 2 2 Pentru personalul tehnic de pe nave
15. Pantaloni scurți buc. 1 2
16. Cazarmament pentru cușete nave:
Cearceaf (cearceaf plic) buc. 4 4 Cearceafurile plic se asigură numai pentru pleduri.
Față pernă buc. 3 4
Pătură (pled) buc. 1 6
Pernă buc. 1 5 Saltele și pernele se pot recondiționa după folosirea a jumătate din durata de serviciu.
Saltea buc. 1 6
XIV. Pentru efectivele detașamentelor de intervenții și din cadrul sectoarelor poliției de frontieră din zonele muntoase
1. Bluză reflectorizantă, inscripționată cu elemente de identificare a formațiunii buc. 2 inventar Pentru fiecare ofițer și agent. Se poate asigura și confecționată din tercot, pentru vară și iarnă.
2. Costum de intervenție Pentru iarnă buc. 2 inventar pentru fiecare ofițer și agent. Se asigură 1 buc. cu rezistență la foc.
3. Costum de intervenție Pentru vară buc. 2 inventar pentru fiecare ofițer și agent. Se asigură 1 buc. cu rezistență la foc.
4. Costum de camuflaj diferite culori buc. 5 inventar Pentru fiecare detașament
5. Vestă multifuncțională buc. 1 inventar Pentru fiecare ofițer și agent
6. Cămașă-bluză cu mânecă lungă buc. 2 inventar Pentru fiecare ofițer și agent
7. Cămașă-bluză cu mânecă scurtă buc. 2 inventar Pentru fiecare ofițer și agent
8. Tricou inscripționat buc. 2 inventar Pentru fiecare ofițer și agent
9. Costum flanelat de corp buc. 1 inventar Pentru fiecare ofițer și agent
10. Trening de antrenament buc. 1 inventar Pentru fiecare ofițer și agent
11. Ghete cu carâmb înalt, cu șiret, Pentru intervenții pereche 2 inventar pentru fiecare ofițer și agent. Se asigură o pereche de vară și o pereche de iarnă. Se distribuie pentru folosință la antrenament și pe timpul misiunilor în teren.
12. Centură din chingă buc. 1 inventar Pentru fiecare cadru
13. Pantofi-ghete pentru antrenament pereche 1 inventar Pentru fiecare ofițer și agent
14. Mănuși din piele, pentru coborâre pe coardă pereche 1 inventar Pentru fiecare ofițer și agent
15. Ciorapi bumbac pereche 6 inventar Pentru fiecare ofițer și agent
16. Ciorapi lână pereche 4 inventar Pentru fiecare ofițer și agent
17. Ochelari tip schi pentru intervenție buc. 1 inventar Pentru fiecare ofițer și agent
18. Cagulă de mascare buc. 2 inventar Pentru fiecare ofițer și agent. Se asigură una de vară și una de iarnă.
19. Complet apărătoare articulații (apărătoare gambă, genunchi, cotieră) buc. 1 inventar Pentru fiecare ofițer și agent
20. Costum judo buc. 1 inventar Pentru 50% din efectiv
21. Scurtă îmblănită cu blană naturală buc. 5 inventar Pentru fiecare detașament
22. Pâslari pereche 5 inventar Pentru fiecare detașament
23. Raniță buc. 5 inventar Pentru fiecare detașament
24. Foaie de cort buc. 1 inventar Pentru 50% din efectiv
25. Pătură buc. 1 inventar Pentru 50% din efectiv
26. Pernă buc. 1 inventar Pentru 50% din efectiv
27. Cearșaf buc. 3 inventar Pentru 50% din efectiv
28. Față de pernă buc. 3 inventar Pentru 50% din efectiv
29. Mănuși de box pereche 5 inventar Pentru fiecare detașament
30. Mănuși pentru sac box pereche 5 inventar Pentru fiecare detașament
31. Sac de box din piele buc. 1 inventar Pentru fiecare detașament
32. Piesă de coborâre tip 8 buc. 2 inventar Pentru fiecare sector P.P.F. din zona muntoasă
33. Coardă coborâre ultraușoară buc. 10 inventar Pentru fiecare sector P.P.F. din zona muntoasă
34. Cordelină asigurare m.l. 50 inventar Pentru fiecare sector P.P.F. din zona muntoasă
35. Carabiniere cu asigurare buc. 3 inventar Pentru fiecare sector P.P.F. din zona muntoasă
36. Carabiniere alpinism, cu buclă buc. 10 inventar Pentru fiecare sector P.P.F. din zona muntoasă
37. Cască alpinism buc. 10 inventar Pentru fiecare sector P.P.F. din zona muntoasă
38. Ham de salvare, dintr-o bucată buc. 2 inventar Pentru fiecare sector P.P.F. din zona muntoasă
39. Blocatoare buc. 5 inventar Pentru fiecare sector P.P.F. din zona muntoasă
40. Ham pentru alpinism buc. 2 inventar Pentru fiecare sector P.P.F. din zona muntoasă
41. Troliu buc. 1 inventar Pentru fiecare sector P.P.F. din zona muntoasă
42. Coardă statică m.l. 200 inventar Pentru fiecare sector P.P.F. din zona muntoasă
43. Coardă tip Himalaya sau echivalent, diametru 11,5 mm m.l. 2.500 inventar Pentru fiecare sector P.P.F. din zona muntoasă
44. Manșon protecție coardă buc. 15 inventar Pentru fiecare sector P.P.F. din zona muntoasă
45. Colțar de trecere buc. 5 inventar Pentru fiecare sector P.P.F. din zona muntoasă
46. Complet schiuri de tură cpl. 15 inventar Pentru fiecare sector P.P.F. din zona muntoasă
47. Clăpari pereche 15 inventar Pentru fiecare sector P.P.F. din zona muntoasă
48. Costum de schi buc. 15 inventar Pentru fiecare sector P.P.F. din zona muntoasă
49. Mănuși de schi pereche 15 inventar Pentru fiecare sector P.P.F. din zona muntoasă
50. Capișon din lână buc. 15 inventar Pentru fiecare sector P.P.F. din zona muntoasă
51. Bețe de schi pereche 15 inventar Pentru fiecare sector P.P.F. din zona muntoasă
52. Rachete de zăpadă pereche 15 inventar Pentru fiecare sector P.P.F. din zona muntoasă
53. Ecuson specific buc. 1 inventar Pentru fiecare combinezon, costum, cămașă și cămașă-bluză
54. Geantă transport echipament buc. 1 inventar Pentru fiecare ofițer și agent

ANEXA Nr. 3

LEGITIMAȚIA DE SERVICIU ȘI INSIGNELE POLIȚIȘTILOR

Art. 1. -

Legitimația de serviciu a polițiștilor este documentul oficial care atestă calitatea de polițist în activitate și va fi folosită în exercitarea atribuțiilor de serviciu.

Art. 2. -

Legitimația de serviciu a polițiștilor este confecționată în sistem duplex (față-verso), cu următorul conținut:

a) pentru Poliția Română și Poliția de Frontieră Română:

- față: în partea de sus, central, rândul întâi - 'România', rândul al doilea - 'MINISTERUL ADMINISTRAȚIEI ȘI INTERNELOR' și rândul al treilea, pentru structurile respective, titulatura: 'POLIȚIA ROMÂNĂ' ori 'POLIȚIA DE FRONTIERĂ ROMÂNĂ', după caz; colțul din stânga sus este barat cu tricolorul României; în centru - stema României; în partea de jos stânga se va înscrie titulatura documentului 'LEGITIMAȚIE', iar sub aceasta, unul sub celălalt, se vor scrie: gradul profesional, numele, prenumele tatălui și prenumele titularului, iar în partea de jos dreapta, fotografia titularului, cu dimensiunile de 3 cm x 3 cm, color;

- verso: în partea de sus, central, rândul întâi - unitatea din care face parte titularul; rândul al treilea - data emiterii legitimației; în centru - sigla structurii respective, încadrată stânga-dreapta de seria (3 litere), respectiv numărul (maximum 5 cifre) legitimației. Sub numărul legitimației se aplică, după caz, semnătura scanată a ministrului administrației și internelor sau a inspectorilor generali, în funcție de nivelul de acces, general sau acces limitat; în partea de jos, sub siglă, se consemnează: valabilitatea legitimației, codul numeric personal al titularului și treptele ce conțin gradul de acces în unitățile Ministerului Administrației și Internelor, aprobat pentru titularul legitimației;

b) pentru Academia de Poliție 'Alexandru Ioan Cuza':

- față: în partea de sus, central, rândul întâi - 'România' și rândul al doilea - 'MINISTERUL ADMINISTRAȚIEI ȘI INTERNELOR', colțul din stânga sus este barat cu tricolorul României; în centru - stema României; în partea de jos stânga se va înscrie titulatura documentului 'LEGITIMAȚIE', iar sub aceasta se va scrie gradul profesional, iar sub gradul profesional numele, prenumele tatălui și prenumele titularului, iar în partea de jos dreapta, fotografia titularului, cu dimensiunile de 3 cm x 3 cm, color;

- verso: în partea de sus, central, rândul întâi - 'ACADEMIA DE POLIȚIE AL. I. CUZA'; rândul al treilea - data emiterii legitimației; în centru - sigla Academiei de Poliție 'Al. I. Cuza', încadrată stânga-dreapta de seria (3 litere), respectiv numărul (maximum 5 cifre) legitimației. Sub numărul legitimației se aplică, după caz, semnătura scanată a ministrului administrației și internelor sau a rectorului Academiei de Poliție 'Alexandru Ioan Cuza', după cum nivelul de acces este de acces general sau acces limitat; în partea de jos, sub siglă, se consemnează: valabilitatea legitimației, codul numeric personal al titularului și treptele ce conțin gradul de acces în unitățile Ministerului Administrației și Internelor, aprobat pentru titularul legitimației;

c) pentru Direcția Generală de Informații și Protecție Internă modelele și cromatica legitimației de serviciu, respectiv ale insignei, sunt aceleași cu cele ale Poliției Române;

d) pentru celelalte unități ale Ministerului Administrației și Internelor aflate în subordinea/coordonarea Ministerului Administrației și Internelor, cu excepția celor prevăzute la lit. a) și b): Modificări (1)

- față: în partea de sus, central, rândul întâi - 'România', rândul al doilea - 'MINISTERUL ADMINISTRAȚIEI ȘI INTERNELOR'; colțul din stânga sus este barat cu tricolorul României; în colțul din dreapta sus - stema României; pe penultimul rând al jumătății superioare, în partea stângă se va înscrie titulatura documentului 'LEGITIMAȚIE'; în partea de jos stânga, unul sub celălalt, se vor scrie: gradul profesional, numele, prenumele tatălui și prenumele titularului, iar în partea de jos dreapta, fotografia titularului, cu dimensiunile de 2,5 cm x 3,5 cm, color;

- verso: în partea de sus, central, rândul întâi și al doilea - unitatea din care face parte titularul; rândul al treilea - data emiterii legitimației; în centru - sigla Ministerului Administrației și Internelor, încadrată în partea stângă de seria (3 litere), respectiv numărul (maximum 5 cifre) legitimației. În partea dreaptă a siglei se aplică semnătura scanată a ministrului administrației și internelor; în partea stângă sub serie și număr se consemnează: valabilitatea legitimației, iar în centru, sub siglă treptele ce conțin gradul de acces în unitățile Ministerului Administrației și Internelor, aprobat pentru titularul legitimației și codul numeric personal al titularului.

Art. 3. - Modificări (1)

Modelele legitimației de serviciu, precum și cromatica specifică a acestora sunt cele prevăzute în figurile 1-5, după cum urmează: pentru polițiștii din cadrul Poliției Române - figura 1; pentru polițiștii din cadrul Poliției de Frontieră Române - figura 2; pentru polițiștii din cadrul Direcției Generale de Informații și Protecție Internă - figura 3; pentru polițiștii din cadrul Academiei de Poliție 'Alexandru Ioan Cuza' - figura 4; pentru polițiștii din cadrul unităților aflate în subordinea/coordonarea Ministerului Administrației și Internelor - figura 5.

Art. 4. -

(1) Insigna de polițist este însemnul oficial care atestă, alături de legitimația de serviciu prevăzută la art. 1, calitatea de polițist în activitate.

(2) Insigna de polițist se eliberează numai pentru polițiștii din cadrul Poliției Române, Poliției de Frontieră Române, Oficiului Român pentru Imigrări și Direcției Generale de Informații și Protecție Internă. Modificări (2)

Art. 5. -

(1) Insigna de polițist are forma unui scut cu o plăcuță dreptunghiulară în partea inferioară, în exterior, și este confecționată din tombac, protejată la exterior de un strat de lac incolor aplicat la cald. Modificări (1)

(2) Insigna este prevăzută cu sistem de fixare prin lamela metalică, pe articolele de îmbrăcăminte, pe centură sau în suportul din piele aferent în care se poate introduce și legitimația de serviciu.

Art. 6. -

(1) Fațada insignei conține elemente de identificare comune și elemente specifice unora dintre structurile din care fac parte polițiștii respectivi.

(2) Elementele de identificare comune sunt următoarele:

a) în partea de sus se află drapelul tricolor, iar pe culoarea galbenă a acestuia este înscris 'ROMÂNIA';

b) în partea din mijloc este prevăzută sigla Poliției Române, a Poliției de Frontieră Române sau a Oficiului Român pentru Imigrări, după caz;

c) în partea de jos, pe plăcuța dreptunghiulară sunt înscrise seria formată din 1-3 litere, ce reprezintă identificarea alfabetică a unității din care face parte titularul, și numărul insignei format din cel mult 5 cifre, care reprezintă identificarea numerică a polițistului.

(3) Elementele de identificare specifice pentru insignele polițiștilor din cadrul Oficiului Român pentru Imigrări sunt prevăzute în modelul din figura 6, cele pentru insignele polițiștilor din cadrul Poliției Române și din cadrul Direcției Generale de Informații și Protecție Internă sunt prevăzute în modelul din figura 7, iar cele pentru insignele polițiștilor din cadrul Poliției de Frontieră Române sunt prevăzute în modelul din figura 8. Modificări (1)

Art. 7. - Modificări (1)

Figurile 1-8*) fac parte integrantă din prezenta anexă.

*) Figurile 1-8 sunt reproduse în facsimil.

FIGURA 1

POLIȚIA ROMÂNĂ
(Acces general)

POLIȚIA ROMÂNĂ
(Acces limitat)

FIGURA 2

POLIȚIA DE FRONTIERĂ ROMÂNĂ
(Acces general)

POLIȚIA DE FRONTIERĂ ROMÂNĂ
(Acces limitat)

FIGURA 3

DIRECȚIA GENERALĂ DE INFORMAȚII ȘI PROTECȚIE INTERNĂ
(Acces general)

DIRECȚIA GENERALĂ DE INFORMAȚII ȘI PROTECȚIE INTERNĂ
(Acces limitat)

FIGURA 4

ACADEMIA DE POLIȚIE 'ALEXANDRU IOAN CUZA'
(Acces general)

ACADEMIA DE POLIȚIE 'ALEXANDRU IOAN CUZA'
(Acces limitat)

FIGURA 5

Celelalte instituții/structuri aflate în subordinea/coordonarea
Ministerului Administrației și Internelor

FIGURA 6

FIGURA 7

FIGURA 8

ANEXA Nr. 3A

LEGITIMAȚIILE DE SERVICIU
pentru efectivele din aparatul central al Ministerului Administrației și Internelor și structurile subordonate acestuia

Art. 1. -

(1) Legitimația de serviciu a polițiștilor din aparatul central și structurile subordonate acestuia este documentul oficial care atestă statutul de funcționar public în activitate, cu statut special, instituit prin Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Legitimația de serviciu este folosită exclusiv în exercitarea atribuțiilor de serviciu.

Art. 2. -

Legitimația pentru personalul din unitățile aparatului central este confecționată în sistem duplex (față-verso), cu următorul conținut:

I. Pe fața legitimației:

a) în partea de sus central, rândul întâi - ROMÂNIA, rândul al doilea - MINISTERUL ADMINISTRAȚIEI ȘI INTERNELOR;

b) rândul al treilea, aliniat la stânga - LEGITIMAȚIE, rândul al patrulea, cu majuscule de culoare roșie - APARAT CENTRAL;

c) colțul din stânga sus este barat cu tricolorul României;

d) în colțul din dreapta sus - stema României;

e) în colțul din dreapta jos - fotografia titularului, cu dimensiunile de 2,5 cm x 3,5 cm, executată color (în ținuta de reprezentare);

f) în colțul din stânga jos se înscriu unele sub altele următoarele date:

1. gradul profesional al titularului;

2. numele titularului și prenumele tatălui acestuia;

3. prenumele titularului.

II. Pe versoul legitimației:

a) în partea de sus, central, pe rândul întâi - unitatea, pe rândul al doilea - ziua, luna și anul emiterii legitimației;

b) aliniat la stânga, ordonate de sus în jos, unele sub altele - seria (formată din 3 litere) și numărul legitimației (format din maximum 5 cifre), mențiunea - VALABILĂ PÂNĂ LA, sub care se centrează data valabilității formată din zi, lună, an;

c) aliniat la dreapta - MINISTERUL ADMINISTRAȚIEI ȘI INTERNELOR, pe rândul următor, centrat - semnătura scanată aparținând ministrului administrației și internelor;

d) în centru, sub data emiterii - sigla Ministerului Administrației și Internelor;

e) central, pe rândul al treilea, sub siglă, cu majuscule de culoare roșie - ACCES GENERAL (pentru ofițeri), respectiv caseta cu nivelul de acces (pentru agenți), iar pe rândul patru - codul numeric personal al titularului legitimației.

Art. 3. -

Legitimația pentru personalul din structurile subordonate unităților aparatului central este confecționată în sistem duplex (față-verso), cu următorul conținut:

I. Pe fața legitimației:

a) în partea de sus, central, rândul întâi - ROMÂNIA, rândul al doilea - MINISTERUL ADMINISTRAȚIEI ȘI INTERNELOR;

b) rândul al treilea, aliniat la stânga - LEGITIMAȚIE;

c) colțul din stânga sus este barat cu tricolorul României;

d) în colțul din dreapta sus - stema României;

e) în colțul din dreapta jos - fotografia titularului, cu dimensiunile de 2,5 cm x 3,5 cm, executată color (în ținuta de reprezentare);

f) în colțul din stânga jos se înscriu unele sub altele următoarele date:

1. gradul profesional al titularului;

2. numele titularului și prenumele tatălui acestuia;

3. prenumele titularului.

II. Pe versoul legitimației:

a) în partea de sus central, pe rândul întâi - denumirea structurii, pe rândul al doilea - ziua, luna și anul emiterii legitimației;

b) aliniat la stânga, ordonate de sus în jos, unele sub altele - seria (formată din 3 litere) și numărul legitimației (format din 4 cifre), mențiunea - VALABILĂ PÂNĂ LA, sub care se centrează data valabilității formată din zi, lună, an;

c) aliniat la dreapta - MINISTERUL ADMINISTRAȚIEI ȘI INTERNELOR, pe rândul următor, centrat - semnătura scanată aparținând ministrului administrației și internelor;

d) în centru, sub data emiterii - sigla Ministerului Administrației și Internelor, pe rândul următor - caseta cu nivelul de acces, iar pe ultimul rând - codul numeric personal.

Art. 4. - Modificări (1)

(1) Modelul legitimațiilor de serviciu și cromatica specifică fiecăreia sunt prezentate în figurile 1 și 2 din prezenta anexă.

(2) Figurile 1 și 2*) fac parte integrantă din prezenta anexă.

*) Figurile 1 și 2 sunt reproduse în facsimil.

Art. 5. -

Eliberarea legitimațiilor de serviciu pentru alte structuri decât cele precizate în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 179/2002 privind demilitarizarea unităților aparatului central al Ministerului Administrației și Internelor și a structurilor subordonate acestuia, aprobată cu modificări prin Legea nr. 108/2003, cu completările ulterioare, se aprobă prin ordin al ministrului administrației și internelor.

FIGURA 1

APARAT CENTRAL
(Acces general)

APARAT CENTRAL
(Acces limitat)

FIGURA 2

APARAT CENTRAL- unități subordonate -
(Acces general)

APARAT CENTRAL- unități subordonate -
(Acces limitat)

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Reviste:
Ministerul de interne vrea uniforme exclusiviste. Ce riscă firmele care vor produce uniforme fără acordul MAI
;
se încarcă...