Comisia Națională a Valorilor Mobiliare - CNVM

Ordinul nr. 54/2009 privind aprobarea Regulamentului nr. 7/2009 pentru modificarea Regulamentului nr. 7/2006 privind veniturile Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 29 octombrie 2009

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În conformitate cu prevederile art. 1, 2 și ale art. 7 alin. (1), (3), (10) și (15) din Statutul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, aprobat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 25/2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 514/2002, cu modificările și completările ulterioare,

Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât, în ședințele din 30 septembrie 2009 și 21 octombrie 2009, emiterea următorului ordin:

Art. 1. -

Se aprobă Regulamentul nr. 7/2009 pentru modificarea Regulamentului nr. 7/2006 privind veniturile Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, aprobat prin Ordinul președintelui Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 30/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 306 din 5 aprilie 2006, cu modificările ulterioare, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. -

Regulamentul prevăzut la art. 1 intră în vigoare la data de 1 noiembrie 2009.

Art. 3. -

În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a regulamentului prevăzut la art. 1, Regulamentul nr. 7/2006 privind veniturile Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 306 din 5 aprilie 2006, cu modificările ulterioare, precum și cu modificările și completările aduse prin regulamentul prevăzut la art. 1, se va republica, dându-se textelor o nouă numerotare.

Președintele Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare,
Gabriela Anghelache

București, 21 octombrie 2009.

Nr. 54.

ANEXĂ

REGULAMENTUL Nr. 7/2009
pentru modificarea Regulamentului nr. 7/2006 privind veniturile
Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare

;
se încarcă...