Acordarea asistenței medicale | Instrucțiuni

Acesta este un fragment din Instrucțiunea din 15.10.2009 privind asistența medicală și farmaceutică în Ministerul Apărării Naționale pe timp de pace. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Precizări conceptuale -
SECȚIUNEA 1
Acordarea asistenței medicale

Art. 4. -

În unitățile sanitare ale Ministerului Apărării Naționale beneficiază de asistență medicală și medicamente următoarele categorii de persoane:

a) cadrele militare în activitate; Referințe (1)

b) soldații și gradații voluntari, inclusiv în perioada de formare; Referințe (1)

c) elevii și studenții instituțiilor militare de învățământ; Referințe (1)

d) militarii în rezervă concentrați, indiferent de grad, numai pe perioada concentrării; Referințe (1)

e) membrii de familie ai cadrelor militare în activitate*); Referințe (1)

f) cadrele militare în rezervă și în retragere, pensionari militari; Referințe (1)

g) membrii de familie ai cadrelor militare în rezervă și în retragere;

h) militarii pensionați din motive de invaliditate ca urmare a unor accidente în serviciu sau unor boli contractate în timpul și din cauza îndeplinirii obligațiilor militare care, ulterior, au optat pentru pensia din sistemul asigurărilor sociale de stat; Referințe (1)

i) funcționarii publici și personalul civil contractual din Ministerul Apărării Naționale, denumiți în continuare personal civil;

j) veteranii, văduvele și invalizii de război, precum și alte categorii de persoane, prevăzute în legi speciale; Referințe (1)

k) alte categorii de persoane, în condițiile legii.

*) Prin membri de familie ai cadrelor militare în activitate se înțelege soțul/soția, copiii și părinții aflați în întreținerea legală a acestora (art. 112 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările și completările ulterioare).

Art. 5. -

Prin asistență medicală, în sensul prezentelor instrucțiuni, se înțelege:

a) prestarea de servicii medicale de către personalul medico-sanitar pentru prevenirea îmbolnăvirilor, precizarea diagnosticului și tratamentului necesar restabilirii stării de sănătate, recuperarea medicală a capacității de muncă și efort;

b) precizarea stadiului evolutiv al bolii prin examene clinice, paraclinice și de laborator;

c) prescrierea și efectuarea tratamentului adecvat afecțiunii, precum și a unor proceduri complementare de tratament, atât pe perioada internării, cât și pe perioada asistenței ambulatorii și a celei recuperatorii;

d) acordarea de medicamente, materiale sanitare și dispozitive medicale, în condițiile legii.

Art. 6. -

În Ministerul Apărării Naționale, asistența medicală se acordă prin următoarele structuri:

a) cabinetele medicale de unitate sau similare, cu sau fără staționar;

b) centrele de sănătate militare, denumite în continuare CSM;

c) Centrul Medical de Diagnostic și Tratament Ambulatoriu "Academician Ștefan Milcu", denumit în continuare CMDTA;

d) spitalele militare;

e) Centrul Clinic de Urgență de Boli Cardiovasculare al Armatei, denumit în continuare CCUBCVA;

f) sanatoriile/centrele proprii de recuperare medicală sau alte unități de profil;

g) Institutul Național de Medicină Aeronautică și Spațială "General doctor aviator Victor Anastasiu", denumit în continuare INMAS;

h) Centrul de Medicină Navală, denumit în continuare CMN.

Art. 7. -

În cadrul sistemului medical militar, conform actelor normative în vigoare, se asigură:

a) servicii de asistență medicală primară și de promovare a sănătății, depistare precoce a bolilor, îngrijiri medicale la domiciliu și de consiliere medicală;

b) servicii medicale de specialitate ambulatorii și spitalicești;

c) servicii de medicină dentară;

d) servicii medicale de urgență și transport sanitar;

e) servicii medicale pentru recuperare-reabilitare a sănătății;

f) expertiză medico-militară.

Art. 8. -

(1) Pentru categoriile de persoane prevăzute la art. 4 lit. a) -g), în unitățile sanitare ale Ministerului Apărării Naționale se asigură gratuit, din Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate, denumit în continuare FNUASS, precum și din bugetul Ministerului Apărării Naționale, serviciile medicale prevăzute la art. 7.

(2) Persoanele prevăzute la alin. (1) beneficiază de decontarea contribuției personale pentru medicamentele și serviciile medicale stabilite prin actele normative în vigoare, din fondurile bugetare ale Ministerului Apărării Naționale.

(3) În unitățile sanitare ale Ministerului Apărării Naționale, categoriile de persoane prevăzute la art. 4 lit. e) -h) și j) beneficiază gratuit de serviciile medicale prevăzute la art. 7 lit. a) -e), în condițiile prevăzute de lege.

(4) Din bugetul Ministerului Apărării Naționale, persoanele prevăzute la art. 4 lit. i) beneficiază de decontarea medicamentelor și a serviciilor medicale prestate numai dacă afecțiunea a apărut în urma unui accident de muncă sau a unei boli profesionale.

(5) Persoanele prevăzute la art. 4 lit. k) beneficiază de asistență medicală în unitățile sanitare ale Ministerului Apărării Naționale, conform prevederilor legale în vigoare.

Acesta este un fragment din Instrucțiunea din 15.10.2009 privind asistența medicală și farmaceutică în Ministerul Apărării Naționale pe timp de pace. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Instrucțiuni:
Acordarea asistenței medicale
Activitatea medicală
Acordarea medicamentelor, produselor farmaceutice și a materialelor sanitar farmaceutice pentru tratamentul ambulatoriu
;
se încarcă...