Guvernul României

Hotărârea nr. 1190/2009 privind trecerea unei părți dintr-un imobil din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al județului Botoșani și în administrarea Consiliului Județean Botoșani

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 27 octombrie 2009

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 9 alin. (1) și al art. 12 alin. (1) și (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. -

(1) Se aprobă trecerea unei părți dintr-un imobil, constituită din teren și construcții, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al județului Botoșani și în administrarea Consiliului Județean Botoșani.

(2) Imobilul transmis potrivit prevederilor alin. (1) va fi utilizat pentru funcționarea Centrului Militar Județean Botoșani.

Art. 2. -

Predarea-preluarea imobilului transmis potrivit prevederilor art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părțile interesate, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.

PRIM-MINISTRU
EMIL BOC

Contrasemnează:
Ministrul apărării naționale,
Mihai Stănișoară
Viceprim-ministru, ministrul administrației și internelor, interimar,
Vasile Blaga
Ministrul dezvoltării regionale și locuinței,
Vasile Blaga
Ministrul finanțelor publice,
Gheorghe Pogea

București, 3 octombrie 2009.

Nr. 1.190.

ANEXĂ

DATELE DE IDENTIFICARE
a părții de imobil care trece din domeniul public al statului și din
administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al
județului Botoșani și în administrarea Consiliului Județean Botoșani

Locul unde este situat imobilul care se transmite Persoana juridică de la care se transmite imobilul Persoana juridică la care se transmite imobilul Codul de clasificare din inventarul bunurilor aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale care alcătuiesc domeniul public al statului Caracteristicile tehnice ale imobilului
Str. Sucevei nr. 2, municipiul Botoșani, Județul Botoșani Statul român, din administrarea Ministerului Apărării Naționale județul Botoșani, în administrarea Consiliului Județean Botoșani - imobil 378 (parțial) - Suprafața construită = 1.720 m2
- cod 8.29.09 - Suprafața desfășurată = 2.808 m2
- nr. M.F. 106.879 - Suprafața terenului = 8.288 m2
;
se încarcă...