Consiliul Comunităților Europene

Regulamentul nr. 793/1993 privind evaluarea și controlul riscurilor prezentate de substanțele existente
Număr celex: 31993R0793

Modificări (...), Referințe (1)

În vigoare de la 05 aprilie 1993

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă
sau autentifică-te
  •  
CONSILIUL COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Economice Europene, în special articolul 100a,

având în vedere propunerea Comisiei (1),

(1) JO C 276, 5.11.1990, p. 1.

în cooperare cu Parlamentul European (2),

(2) JO C 280, 28.10.1991, p. 65 și JO C 337, 21.12.1992.

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social (3),

(3) JO C 102, 18.4.1991, p. 42.

întrucât neconcordanțele dintre actele cu putere de lege și actele administrative privind evaluarea riscului substanțelor existente, care sunt în vigoare sau în curs de pregătire în statele membre sunt răspunzătoare pentru împiedicarea schimburilor comerciale dintre statele membre și creează condiții inegale de concurență;

întrucât măsurile pentru apropierea dispozițiilor statelor membre care au ca obiect stabilirea și funcționarea pieței interne, în măsura în care privesc sănătatea, siguranța, protecția mediului și a consumatorului, trebuie să aibă la bază un înalt nivel de protecție;

întrucât, pentru a se asigura protecția oamenilor, inclusiv a lucrătorilor și a consumatorilor și a mediului, este necesar să se efectueze la nivel comunitar o evaluare sistematică a riscurilor care implică introducerea substanțelor existente în EINECS (European Inventory of Existing Commercial Substances) (4);

(4) JO C 146, 15.6.1990, p. 1.

întrucât, în interesul eficienței și al economiei, este necesar să se stabilească o politică a Comunității care să asigure repartiția și coordonarea atribuțiilor între statele membre, Comisie și industriași;

întrucât un regulament este instrumentul juridic adecvat deoarece impune direct producătorilor și importatorilor cerințe precise care să fie puse în aplicare concomitent și în același mod pe tot cuprinsul Comunității;

întrucât, pentru a iniția o evaluare de risc preliminară a substanțelor existente și pentru a identifica substanțele prioritare care necesită atenție imediată, este necesar să se colecteze anumite informații și date de testare despre substanțele existente;

întrucât cererea de a furniza astfel de informații nu ar trebui să fie aplicată anumitor substanțe care, pe baza proprietăților lor intrinseci, implică numai riscuri general recunoscute ca fiind minime;

întrucât informațiile ar trebui prezentate de producători și de importatori Comisiei, care trimite copii tuturor statelor membre; întrucât, cu toate acestea, ar putea fi posibil ca un stat membru să ceară producătorilor și importatorilor stabiliți pe teritoriul său să prezinte concomitent aceleași informații autorităților sale competente;

întrucât, în scopul evaluării riscului anumitor substanțe existente, este necesar, în anumite cazuri, să se ceară producătorilor sau importatorilor să prezinte date suplimentare sau să efectueze testări ulterioare ale substanțelor existente date;

întrucât este necesar să se redacteze, la nivel comunitar, liste de substanțe prioritare care necesită atenție specială; întrucât Comisia ar trebui să prezinte o listă inițială de priorități pe parcursul unui an de la data intrării în vigoare a prezentului regulament;

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...