Ministerul Educației, Cercetării și Inovării - MECI

Ordinul nr. 5619/2009 pentru modificarea anexei nr. 3 la Ordinul ministrului educației, cercetării și tineretului nr. 2.268/2007 privind aplicarea Programului A doua șansă

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 21 octombrie 2009 până la 12 octombrie 2011, fiind abrogat prin Ordin 5248/2011.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Având în vedere prevederile Legii învățământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 51/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, Cercetării și Inovării,

ministrul educației, cercetării și inovării, interimar, emite prezentul ordin.

Art. I. -

Anexa nr. 3 la Ordinul ministrului educației, cercetării și tineretului nr. 2.268/2007 privind aplicarea Programului "A doua șansă", publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 789 din 21 noiembrie 2007, referitoare la Metodologia privind organizarea procesului de învățământ în cadrul Programului "A doua șansă" pentru învățământul secundar inferior, se modifică și se înlocuiește cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. III. -

Direcția generală educație timpurie, școli, performanță și programe, Direcția generală învățământ în limbile minorităților și relația cu Parlamentul, Direcția acreditarea, evaluarea și performanța în cariera didactică, Direcția generală buget-finanțe, patrimoniu și investiții, Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic, Centrul Național pentru Curriculum și Evaluare în Învățământul Preuniversitar, inspectoratele școlare județene/al municipiului București și unitățile de învățământ implicate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

p. Ministrul educației, cercetării și inovării, interimar,
Cătălin Ovidiu Baba,
secretar de stat

București, 13 octombrie 2009.

Nr. 5.619.

ANEXĂ (Anexa nr. 3 la Ordinul nr. 2.268/2007)

METODOLOGIE
privind organizarea procesului de învățământ în cadrul
Programului "A doua șansă" pentru învățământul secundar inferior

;
se încarcă...