Ministerul Educației, Cercetării și Inovării - MECI

Ordinul nr. 5614/2009 privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului educației, cercetării și inovării nr. 4.495/2009 pentru aprobarea Listei nominale a beneficiarilor Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziționării de calculatoare, pentru anul 2009

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 19 octombrie 2009

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În completarea Ordinului ministrului educației, cercetării și inovării nr. 4.495/2009 pentru aprobarea Listei nominale a beneficiarilor Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziționării de calculatoare, pentru anul 2009,

în baza Hotărârii Guvernului nr. 51/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, Cercetării și Inovării,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 1.294/2004 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziționării de calculatoare, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul educației, cercetării și inovării, interimar, emite prezentul ordin.

Art. I. -

Anexa nr. 1 la Ordinul ministrului educației, cercetării și inovării nr. 4.495/2009 pentru aprobarea Listei nominale a beneficiarilor Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziționării de calculatoare, pentru anul 2009, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 547 și 547 bis din 6 august 2009, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Poziția 727 se modifică și va avea următorul cuprins:

"727 B BUCUREȘTI SECTORUL 1 COLEGIUL ECONOMIC «VIRGIL MADGEARU» Muntian T Ioana DRAGOȘ VODĂ CL Muntian T Vasile"

2. Poziția 780 se modifică și va avea următorul cuprins:

"780 B BUCUREȘTI SECTORUL 4 ȘCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 189 «ALEXANDRU ODOBESCU» Nicolae D Raluca BUCUREȘTI SECTORUL 4 B Călin N Andreea Maria Cristina"

Art. II. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Ministrul educației, cercetării și inovării, interimar,
Cătălin Ovidiu Baba,
secretar de stat

București, 13 octombrie 2009.

Nr. 5.614.

;
se încarcă...