Ministerul Educației, Cercetării și Inovării - MECI

Ordinul nr. 5262/2009 privind secțiile/școlile speciale germane din România, finalizate cu Diplomă de acces general în învățământul superior german și Diplomă de bacalaureat

Modificări (...), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 22 octombrie 2009

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În conformitate cu Legea învățământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și cu prevederile Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările și completările ulterioare,

în baza Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Federale Germania cu privire la colaborarea în domeniul școlar, semnat la București la 15 martie 1996, aprobat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/1999,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 51/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, Cercetării și Inovării,

ministrul educației, cercetării și inovării emite prezentul ordin.

Art. 1. -

Se aprobă Regulamentul de desfășurare a examenului în vederea obținerii Diplomei de acces general în învățământul superior german și a Diplomei de bacalaureat de către absolvenții secțiilor/școlilor speciale germane din România, prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. -

Se aprobă Planul-cadru pentru secțiile/școlile speciale germane, profil matematică-informatică și profil științe sociale, prevăzut în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. -

Direcția generală educație timpurie, școli, performanță și programe, Direcția generală învățământ în limbile minorităților și relația cu Parlamentul, Centrul Național pentru Curriculum și Evaluare în Învățământul Preuniversitar, Direcția generală învățământ superior, Inspectoratul Școlar Județean Timiș, Inspectoratul Școlar al Municipiului București și unitățile de învățământ vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul educației, cercetării și inovării,
Ecaterina Andronescu

București, 24 septembrie 2009.

Nr. 5.262.

ANEXA Nr. 1

REGULAMENT
de desfășurare a examenului în vederea obținerii Diplomei de acces
general în învățământul superior german și a Diplomei de bacalaureat
de către absolvenții secțiilor/școlilor speciale germane din România

ANEXA Nr. 2

PLAN-CADRU
pentru secțiile/școlile speciale germane

Profilul matematică-informatică

Clasa 9 10 11 12 Legenda Probe scrise
Limba română 4 4 4 4 Ro Ro Ge Mat Ist
Limba germană 4 4 4 4 Ge Alte discipline
Limba engleză 3 3 3 3 En En Fiz Chi Info
Limba franceză 2 2 Fr
Probe orale (la alegere)
Matematică 5 5 5 5 Mat
1 2 3 4
Fizică 3 3 3 3 Fiz
Ro Ge Mat Ist
Chimie 2 2 2 2 Chi
sau En
Biologie 1 1 1 1 Bio
Fiz
Istorie 3 3 4 4 Ist
Info
Geografie 1 1 1 Geo
(la alegere)
Științe sociale 1 StS
Informatică 3 3 3 3 Info 1 2 3 4
Educație fizică 2 2 2 2 Sport Ro Ge Ist Mat
Educație artistică/muzicală EdAM En
Opțional 1 1 1 1 Fiz
Total 34 34 33 33 Info

Observație: Un număr suplimentar de ore la disciplinele oferite opțional este posibil. (Alegerea se face de bună voie; după alegere, participarea devine obligatorie, la fel și notarea.)

Profilul științe sociale

Clasa 9 10 11 12 Legenda Probe scrise
Limba română 4 4 4 4 Ro Ro Ge Mat Ist
Limba germană 4 4 4 4 Ge Alte discipline
Limba engleză 3 3 3 3 En En Fr Geo StS
Limba franceză 3 3 3 3 Fr
Probe orale (la alegere)
Matematică 4 4 4 4 Mat
1 2 3 4
Fizică 2 2 1-2* 1-2* Fiz
Ro Ge Mat Ist
Chimie 2 Chi
sau En
Biologie 2 2-1* 2-1* Bio
Fr
Istorie 3 3 4 4 Ist
StS
Geografie 2 2 2 2 Geo
(la alegere)
Științe sociale 2 2 3 3 StS
Informatică 1 1 Info 1 2 3 4
Educație fizică 2 2 2 2 Sport Ro Ge Ist Mat
Educație artistică 1 1 EdAM En
Opțional 1 1 1 1 Fr
Total 34 34 30 30 StS

* Alegerea variantei A (Fiz 1h + Bio 2h) sau a variantei B (Fiz 2h + Bio 1h) revine conducerii școlii.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...