Guvernul României

Hotărârea nr. 664/2016 pentru modificarea și completarea anexelor nr. 1 și 2 la Hotărârea Guvernului nr. 402/2016 privind domeniile și programele de studii universitare de master acreditate și numărul maxim de studenți ce pot fi școlarizați în anul universitar 2016-2017

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 21 septembrie 2016

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. -

Anexele nr. 1 și 2 la Hotărârea Guvernului nr. 402/2016 privind domeniile și programele de studii universitare de master acreditate și numărul maxim de studenți ce pot fi școlarizați în anul universitar 2016-2017, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 453 din 16 iunie 2016, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La anexa nr. 1, punctul 5 "Universitatea din București", numărul curent 6 "Știința mediului", se introduce un nou program de studii universitare de master, programul "Politici de mediu pentru dezvoltarea durabilă", cu încadrare în capacitatea de școlarizare aprobată:

Nr. crt. Domeniul de studii universitare de master Denumirea programului de studii universitare de master Locația geografică Limba de predare Forma de învățământ Numărul de credite de studiu transferabile
6 Știința mediului Politici de mediu pentru dezvoltarea durabilă București română IF 120

2. La anexa nr. 1, punctul 5 "Universitatea din București", numărul curent 11 "Științe ale comunicării", se introduce un nou program de studii universitare de master, programul "Comunicare și resurse umane", cu încadrare în capacitatea de școlarizare aprobată:

Nr. crt. Domeniul de studii universitare de master Denumirea programului de studii universitare de master Locația geografică Limba de predare Forma de învățământ Numărul de credite de studiu transferabile
11 Științe ale comunicării Comunicare și resurse umane București română IF 120

3. La anexa nr. 1, punctul 5 "Universitatea din București", numărul curent 19 "Filosofie", se introduce un nou program de studii universitare de master, programul "Filosofie, politică și economie/Philosophy, politics and economics", cu încadrare în capacitatea de școlarizare aprobată:

Nr. crt. Domeniul de studii universitare de master Denumirea programului de studii universitare de master Locația geografică Limba de predare Forma de învățământ Numărul de credite de studiu transferabile
19 Filosofie Filosofie, politică și economie/Philosophy, politics and economics București engleză IF 120

4. La anexa nr. 1, punctul 5 "Universitatea din București", după numărul curent 22 "Studii culturale" se introduce un nou număr curent, numărul curent 23 "Marketing", cu următorul cuprins:

Nr. crt. Domeniul de studii universitare de master Denumirea programului de studii universitare de master Locația geografică Limba de predare Forma de învățământ Numărul de credite de studiu transferabile Numărul maxim de studenți ce pot fi școlarizați
23 Marketing Marketing strategic și managementul vânzărilor București română IF 120 50

5. La anexa nr. 1, punctul 7 "Academia de Studii Economice din București", numărul curent 5 "Contabilitate", se introduce un nou program de studii universitare de master, programul "Criminologie economico-financiară", cu încadrare în capacitatea de școlarizare aprobată:

Nr. crt. Domeniul de studii universitare de master Denumirea programului de studii universitare de master Locația geografică Limba de predare Forma de învățământ Numărul de credite de studiu transferabile
5 Contabilitate Criminologie economico-financiară București română IF 120

6. La anexa nr. 1, punctul 7 "Academia de Studii Economice din București", numărul curent 10 "Economie și afaceri internaționale", se introduce un nou program de studii universitare de master, programul "Competitivitate și sustenabilitate în mediul de afaceri global", cu încadrare în capacitatea de școlarizare aprobată:

Nr. crt. Domeniul de studii universitare de master Denumirea programului de studii universitare de master Locația geografică Limba de predare Forma de învățământ Numărul de credite de studiu transferabile
10 Economie și afaceri internaționale Competitivitate și sustenabilitate în mediul de afaceri global București română IF 120

7. La anexa nr. 1, punctul 12 "Școala Națională de Studii Politice și Administrative din București", numărul curent 3 "Științe ale comunicării", se introduce un nou program de studii universitare de master, programul "Comunicare și afaceri europene/Communication and EU affairs", cu încadrare în capacitatea de școlarizare aprobată:

Nr. crt. Domeniul de studii universitare de master Denumirea programului de studii universitare de master Locația geografică Limba de predare Forma de învățământ Numărul de credite de studiu transferabile
3 Științe ale comunicării Comunicare și afaceri europene/Communication and EU affairs București engleză IF 120

8. La anexa nr. 1, punctul 12 "Școala Națională de Studii Politice și Administrative din București", numărul curent 4 "Sociologie", se introduce un nou program de studii universitare de master, programul "Sociologie aplicată: devianță și ordine socială", cu încadrare în capacitatea de școlarizare aprobată, și se schimbă denumirea programului de studii universitare de master "Studii Roma" în "Studii Rome":

Nr. crt. Domeniul de studii universitare de master Denumirea programului de studii universitare de master Locația geografică Limba de predare Forma de învățământ Numărul de credite de studiu transferabile
4 Sociologie Sociologie aplicată: devianță și ordine socială București engleză IF 120
Studii Rome București română IF 120

9. La anexa nr. 1, punctul 12 "Școala Națională de Studii Politice și Administrative din București", numărul curent 7 "Management", se introduce un nou program de studii universitare de master, programul "Management și inovare digitală/Management and digital innovation", cu încadrare în capacitatea de școlarizare aprobată:

Nr. crt. Domeniul de studii universitare de master Denumirea programului de studii universitare de master Locația geografică Limba de predare Forma de învățământ Numărul de credite de studiu transferabile
7 Management Management și inovare digitală/Management and digital innovation București engleză IF 120

10. La anexa nr. 1, punctul 13 "Universitatea «1 Decembrie 1918» din Alba Iulia", numărul curent 5 "Sociologie", se introduce un nou program de studii universitare de master, programul "Proiectarea și managementul serviciilor sociale și de sănătate", cu încadrare în capacitatea de școlarizare aprobată:

Nr. crt. Domeniul de studii universitare de master Denumirea programului de studii universitare de master Locația geografică Limba de predare Forma de învățământ Numărul de credite de studiu transferabile
5 Sociologie Proiectarea și managementul serviciilor sociale și de sănătate Alba Iulia română IF 120

11. La anexa nr. 1, punctul 13 "Universitatea «1 Decembrie 1918» din Alba Iulia", după numărul curent 13 "Teologie" se introduc două noi numere curente, numărul curent 14 "Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale" și numărul curent 15 "Ingineria mediului", cu următorul cuprins:

Nr. crt. Domeniul de studii universitare de master Denumirea programului de studii universitare de master Locația geografică Limba de predare Forma de învățământ Numărul de credite de studiu transferabile Numărul maxim de studenți ce pot fi școlarizați
14 Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale Sisteme electronice inteligente avansate Alba Iulia română IF 120 30
15 Ingineria mediului Evaluarea, monitorizarea și auditul mediului Alba Iulia română IF 120 50

12. La anexa nr. 1, punctul 14 "Universitatea «Aurel Vlaicu» din Arad", numărul curent 10 "Contabilitate", se introduce un nou program de studii universitare de master, programul "Expertiză contabilă și audit", cu încadrare în capacitatea de școlarizare aprobată:

Nr. crt. Domeniul de studii universitare de master Denumirea programului de studii universitare de master Locația geografică Limba de predare Forma de învățământ Numărul de credite de studiu transferabile
10 Contabilitate Expertiză contabilă și audit Arad română IF 120

13. La anexa nr. 1, punctul 16 "Universitatea «Transilvania» din Brașov", după numărul curent 30 "Știința sportului și educației fizice" se introduce un nou număr curent, numărul curent 31 "Inginerie și management în agricultură și dezvoltare rurală", cu următorul cuprins:

Nr. crt. Domeniul de studii universitare de master Denumirea programului de studii universitare de master Locația geografică Limba de predare Forma de învățământ Numărul de credite de studiu transferabile Numărul maxim de studenți ce pot fi școlarizați
31 Inginerie și management în agricultură și dezvoltare rurală Management în ospitalitate și eco-agroturism Brașov română IF 120 50

14. La anexa nr. 1, punctul 17 "Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca", numărul curent 17 "Ingineria materialelor", se introduc două noi programe de studii universitare de master, programele "Materiale și tehnologii avansate" și "Procesare avansată, management și calitate în ingineria materialelor", cu încadrare în capacitatea de școlarizare aprobată:

Nr. crt. Domeniul de studii universitare de master Denumirea programului de studii universitare de master Locația geografică Limba de predare Forma de învățământ Numărul de credite de studiu transferabile
17 Ingineria materialelor Materiale și tehnologii avansate Cluj-Napoca română IF 120
Procesare avansată, management și calitate în ingineria materialelor Zalău română IF 120

15. La anexa nr. 1, punctul 19 "Universitatea «Babeș-Bolyai» din Cluj-Napoca", numărul curent 12 "Științe administrative", se introduce un nou program de studii universitare de master, programul "Sănătate publică/Master of public health", cu încadrare în capacitatea de școlarizare aprobată:

Nr. crt. Domeniul de studii universitare de master Denumirea programului de studii universitare de master Locația geografică Limba de predare Forma de învățământ Numărul de credite de studiu transferabile
12 Științe administrative Sănătate publică/Master of public health Cluj-Napoca engleză IF 120

16. La anexa nr. 1, punctul 19 "Universitatea «Babeș-Bolyai» din Cluj-Napoca", numărul curent 14 "Sociologie", denumirea programului de studii universitare de master "Asistența socială pentru sănătate mintală" se schimbă în "Asistența socială pentru sănătate mentală":

Nr. crt. Domeniul de studii universitare de master Denumirea programului de studii universitare de master Locația geografică Limba de predare Forma de învățământ Numărul de credite de studiu transferabile
14 Sociologie Asistența socială pentru sănătate mentală Cluj-Napoca maghiară IF 120

17. La anexa nr. 1, punctul 19 "Universitatea «Babeș-Bolyai» din Cluj-Napoca", numărul curent 16 "Științe politice", se introduce un nou program de studii universitare de master, programul "Securitate, intelligence și competitivitate în organizații", cu încadrare în capacitatea de școlarizare aprobată:

Nr. crt. Domeniul de studii universitare de master Denumirea programului de studii universitare de master Locația geografică Limba de predare Forma de învățământ Numărul de credite de studiu transferabile
16 Științe politice Securitate, intelligence și competitivitate în organizații Cluj-Napoca română IF 120

18. La anexa nr. 1, punctul 20 "Universitatea de Medicină și Farmacie «Iuliu Hațieganu» din Cluj-Napoca", numărul curent 1 "Medicină", se introduce un nou program de studii universitare de master, programul "Malpraxisul în practica medicală", cu încadrare în capacitatea de școlarizare aprobată:

Nr. crt. Domeniul de studii universitare de master Denumirea programului de studii universitare de master Locația geografică Limba de predare Forma de învățământ Numărul de credite de studiu transferabile
1 Medicină Malpraxisul în practica medicală Cluj-Napoca română IF 60

19. La anexa nr. 1, punctul 20 "Universitatea de Medicină și Farmacie «Iuliu Hațieganu» din Cluj-Napoca", numărul curent 3 "Farmacie", se introduce un nou program de studii universitare de master, programul "Industrie farmaceutică", cu încadrare în capacitatea de școlarizare aprobată:

Nr. crt. Domeniul de studii universitare de master Denumirea programului de studii universitare de master Locația geografică Limba de predare Forma de învățământ Numărul de credite de studiu transferabile
3 Farmacie Industrie farmaceutică Cluj-Napoca română IF 60

20. La anexa nr. 1, punctul 23 "Universitatea «Ovidius» din Constanța", numărul curent 15 "Drept", se introduce un nou program de studii universitare de master, programul "Proceduri judiciare de drept privat și profesii juridice", cu încadrare în capacitatea de școlarizare aprobată:

Nr. crt. Domeniul de studii universitare de master Denumirea programului de studii universitare de master Locația geografică Limba de predare Forma de învățământ Numărul de credite de studiu transferabile
15 Drept Proceduri judiciare de drept privat și profesii juridice Constanța română IF 60

21. La anexa nr. 1, punctul 23 "Universitatea «Ovidius» din Constanța", numărul curent 23 "Filologie", se introduc două noi programe de studii universitare de master, programele "Limba franceză și plurilingvism în spațiul european" și "Traductologie, terminologie, comunicare", cu încadrare în capacitatea de școlarizare aprobată:

Nr. crt. Domeniul de studii universitare de master Denumirea programului de studii universitare de master Locația geografică Limba de predare Forma de învățământ Numărul de credite de studiu transferabile
23 Filologie Limba franceză și plurilingvism în spațiul european Constanța franceză IF 120
Traductologie, terminologie, comunicare Constanța engleză/ franceză/ italiană/ germană/ turcă IF 120

22. La anexa nr. 1, punctul 25 "Universitatea din Craiova", numărul curent 24 "Drept", se introduce un nou program de studii universitare de master, programul "Drepturile omului/Droits de l'homme", cu încadrare în capacitatea de școlarizare aprobată:

Nr. crt. Domeniul de studii universitare de master Denumirea programului de studii universitare de master Locația geografică Limba de predare Forma de învățământ Numărul de credite de studiu transferabile
24 Drept Drepturile omului/Droits de l'homme Craiova franceză IF 60

23. La anexa nr. 1, punctul 25 "Universitatea din Craiova", numărul curent 30 "Contabilitate", se introduce un nou program de studii universitare de master, programul "Audit și consultanță în afaceri", cu încadrare în capacitatea de școlarizare aprobată:

Nr. crt. Domeniul de studii universitare de master Denumirea programului de studii universitare de master Locația geografică Limba de predare Forma de învățământ Numărul de credite de studiu transferabile
30 Contabilitate Audit și consultanță în afaceri Craiova română IF 120

24. La anexa nr. 1, punctul 25 "Universitatea din Craiova", după numărul curent 41 "Știința sportului și educației fizice" se introduce un nou număr curent, numărul curent 42 "Muzică", cu următorul cuprins:

Nr. crt. Domeniul de studii universitare de master Denumirea programului de studii universitare de master Locația geografică Limba de predare Forma de învățământ Numărul de credite de studiu transferabile Numărul maxim de studenți ce pot fi școlarizați
42 Muzică Artă muzicală românească contemporană Craiova română IF 120 25

25. La anexa nr. 1, punctul 27 "Universitatea «Dunărea de Jos» din Galați", numărul curent 13 "Inginerie industrială", se introduce un nou program de studii universitare de master, programul "Proiectare și simulare în ingineria sudării", cu încadrare în capacitatea de școlarizare aprobată:

Nr. crt. Domeniul de studii universitare de master Denumirea programului de studii universitare de master Locația geografică Limba de predare Forma de învățământ Numărul de credite de studiu transferabile
13 Inginerie industrială Proiectare și simulare în ingineria sudării Galați română IF 120

26. La anexa nr. 1, punctul 27 "Universitatea «Dunărea de Jos» din Galați", numărul curent 19 "Drept", se introduce un nou program de studii universitare de master, programul "Combaterea criminalității informatice", cu încadrare în capacitatea de școlarizare aprobată:

Nr. crt. Domeniul de studii universitare de master Denumirea programului de studii universitare de master Locația geografică Limba de predare Forma de învățământ Numărul de credite de studiu transferabile
19 Drept Combaterea criminalității informatice Galați română IF 120

27. La anexa nr. 1, punctul 27 "Universitatea «Dunărea de Jos» din Galați", numărul curent 20 "Științe administrative", se introduce un nou program de studii universitare de master, programul "Guvernanță și cooperare transfrontalieră în administrația publică", cu încadrare în capacitatea de școlarizare aprobată:

Nr. crt. Domeniul de studii universitare de master Denumirea programului de studii universitare de master Locația geografică Limba de predare Forma de învățământ Numărul de credite de studiu transferabile
20 Științe administrative Guvernanță și cooperare transfrontalieră în administrația publică Galați română IF 120

28. La anexa nr. 1, punctul 27 "Universitatea «Dunărea de Jos» din Galați", numărul curent 30 "Filologie", se introduce un nou program de studii universitare de master programul "Literatură română și dialog pluri-identitar - paradigme culturale și didactice contemporane", cu încadrare în capacitatea de școlarizare aprobată:

Nr. crt. Domeniul de studii universitare de master Denumirea programului de studii universitare de master Locația geografică Limba de predare Forma de învățământ Numărul de credite de studiu transferabile
30 Filologie Literatură română și dialog pluri-identitar - paradigme culturale și didactice contemporane Chișinău română IF 120

29. La anexa nr. 1, punctul 29 "Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară «Ion Ionescu de la Brad» din Iași", numărul curent 4 "Ingineria produselor alimentare", se introduc două noi programe de studii universitare de master, programele "Siguranța alimentară și protecția consumatorului" și "Sisteme avansate de procesare și controlul calității produselor agroalimentare", cu încadrare în capacitatea de școlarizare aprobată:

Nr. crt. Domeniul de studii universitare de master Denumirea programului de studii universitare de master Locația geografică Limba de predare Forma de învățământ Numărul de credite de studiu transferabile
4 Ingineria produselor alimentare Siguranța alimentară și protecția consumatorului Iași română IF 120
Sisteme avansate de procesare și controlul calității produselor agroalimentare Iași română IF 120

30. La anexa nr. 1, punctul 30 "Universitatea «Alexandru Ioan Cuza» din Iași", numărul curent 16 "Cibernetică și statistică", se introduce un nou program de studii universitare de master, programul "Data mining", cu încadrare în capacitatea de școlarizare aprobată:

Nr. crt. Domeniul de studii universitare de master Denumirea programului de studii universitare de master Locația geografică Limba de predare Forma de învățământ Numărul de credite de studiu transferabile
16 Cibernetică și statistică Data mining Iași română IF 120

31. La anexa nr. 1, punctul 30 "Universitatea «Alexandru Ioan Cuza» din Iași", numărul curent 29 "Teologie", se introduce un nou program de studii universitare de master, programul "Teologie romano-catolică practică și misionară", cu încadrare în capacitatea de școlarizare aprobată:

Nr. crt. Domeniul de studii universitare de master Denumirea programului de studii universitare de master Locația geografică Limba de predare Forma de învățământ Numărul de credite de studiu transferabile
29 Teologie Teologie romano-catolică practică și misionară Iași română IF 120

32. La anexa nr. 1, punctul 30 "Universitatea «Alexandru Ioan Cuza» din Iași", numărul curent 30 "Știința sportului și educației fizice", numărul maxim de studenți ce pot fi școlarizați se modifică de la 150 la 200 și se introduce un nou program de studii universitare de master, programul "Kinetoterapia în traumatologia sportivă":

Nr. crt. Domeniul de studii universitare de master Denumirea programului de studii universitare de master Locația geografică Limba de predare Forma de învățământ Numărul de credite de studiu transferabile
30 Știința sportului și educației fizice Kinetoterapia în traumatologia sportivă Chișinău română IF 120

33. La anexa nr. 1, punctul 33 "Universitatea din Oradea", numărul curent 29 "Administrarea afacerilor", se introduce un nou program de studii universitare de master, programul "Administrarea afacerilor/Business administration", cu încadrare în capacitatea de școlarizare aprobată:

Nr. crt. Domeniul de studii universitare de master Denumirea programului de studii universitare de master Locația geografică Limba de predare Forma de învățământ Numărul de credite de studiu transferabile
29 Administrarea afacerilor Administrarea afacerilor/Business administration Oradea engleză IF 120

34. La anexa nr. 1, punctul 33 "Universitatea din Oradea", numărul curent 32 "Management", se introduce un nou program de studii universitare de master, programul "Management aprofundat/Advanced management", cu încadrare în capacitatea de școlarizare aprobată:

Nr. crt. Domeniul de studii universitare de master Denumirea programului de studii universitare de master Locația geografică Limba de predare Forma de învățământ Numărul de credite de studiu transferabile
32 Management Management aprofundat/Advanced management Oradea engleză IF 120

35. La anexa nr. 1, punctul 33 "Universitatea din Oradea", numărul curent 34 "Economie și afaceri internaționale", se introduce un nou program de studii universitare de master, programul "Administrarea afacerilor internaționale/International business administration", cu încadrare în capacitatea de școlarizare aprobată:

Nr. crt. Domeniul de studii universitare de master Denumirea programului de studii universitare de master Locația geografică Limba de predare Forma de învățământ Numărul de credite de studiu transferabile
34 Economie și afaceri internaționale Administrarea afacerilor internaționale/ International business administration Oradea engleză IF 120

36. La anexa nr. 1, punctul 34 "Universitatea din Petroșani", numărul curent 4 "Mine, petrol și gaze", se introduce un nou program de studii universitare de master, programul "Exploatarea durabilă a resurselor minerale/Sustainable exploitation of the mineral resources", cu încadrare în capacitatea de școlarizare aprobată:

Nr. crt. Domeniul de studii universitare de master Denumirea programului de studii universitare de master Locația geografică Limba de predare Forma de învățământ Numărul de credite de studiu transferabile
4 Mine, petrol și gaze Exploatarea durabilă a resurselor minerale/ Sustainable exploitation of the mineral resources Petroșani engleză IF 120

37. La anexa nr. 1, punctul 35 "Universitatea din Pitești", numărul curent 2 "Informatică", se introduce un nou program de studii universitare de master, programul "Metodologii avansate de prelucrare a informației", cu încadrare în capacitatea de școlarizare aprobată:

Nr. crt. Domeniul de studii universitare de master Denumirea programului de studii universitare de master Locația geografică Limba de predare Forma de învățământ Numărul de credite de studiu transferabile
2 Informatică Metodologii avansate de prelucrare a informației Pitești engleză IF 120

38. La anexa nr. 1, punctul 35 "Universitatea din Pitești", după numărul curent 29 "Știința sportului și educației fizice" se introduce un nou număr curent, numărul curent 30 "Ingineria transporturilor", cu următorul cuprins:

Nr. crt. Domeniul de studii universitare de master Denumirea programului de studii universitare de master Locația geografică Limba de predare Forma de învățământ Numărul de credite de studiu transferabile Numărul maxim de studenți ce pot fi școlarizați
30 Ingineria transporturilor Transporturi și siguranță rutieră Pitești română IF 120 50

39. La anexa nr. 1, punctul 37 "Universitatea «Eftimie Murgu» din Reșița", după numărul curent 10 "Teologie" se introduce un nou număr curent, numărul curent 11 "Inginerie mecanică", cu următorul cuprins:

Nr. crt. Domeniul de studii universitare de master Denumirea programului de studii universitare de master Locația geografică Limba de predare Forma de învățământ Numărul de credite de studiu transferabile Numărul maxim de studenți ce pot fi școlarizați
11 Inginerie mecanică Concepția și testarea sistemelor mecanice Reșița română IF 120 60

40. La anexa nr. 1, punctul 39 "Universitatea «Ștefan cel Mare» din Suceava", numărul curent 11 "Mecatronică și robotică", se introduce un nou program de studii universitare de master, programul "Mecatronică aplicată", cu încadrare în capacitatea de școlarizare aprobată:

Nr. crt. Domeniul de studii universitare de master Denumirea programului de studii universitare de master Locația geografică Limba de predare Forma de învățământ Numărul de credite de studiu transferabile
11 Mecatronică și robotică Mecatronică aplicată Suceava română IF 120

41. La anexa nr. 1, punctul 39 "Universitatea «Ștefan cel Mare» din Suceava", numărul curent 12 "Inginerie și management", se introduce un nou program de studii universitare de master, programul "Expertiză tehnică, evaluare economică și management", cu încadrare în capacitatea de școlarizare aprobată:

Nr. crt. Domeniul de studii universitare de master Denumirea programului de studii universitare de master Locația geografică Limba de predare Forma de învățământ Numărul de credite de studiu transferabile
12 Inginerie și management Expertiză tehnică, evaluare economică și management Suceava română IF 120

42. La anexa nr. 1, punctul 39 "Universitatea «Ștefan cel Mare» din Suceava", numărul curent 23 "Știința sportului și educației fizice", se introduce un nou program de studii universitare de master, programul "Kinetoprofilaxie, recuperare și modelare corporală", cu încadrare în capacitatea de școlarizare aprobată:

Nr. crt. Domeniul de studii universitare de master Denumirea programului de studii universitare de master Locația geografică Limba de predare Forma de învățământ Numărul de credite de studiu transferabile
23 Știința sportului și educației fizice Kinetoprofilaxie, recuperare și modelare corporală Suceava română IF 120

43. La anexa nr. 1, punctul 40 "Universitatea «Valahia» din Târgoviște", numărul curent 5 "Inginerie electrică", se introduce un nou program de studii universitare de master, programul "Sisteme și echipamente moderne în producerea și utilizarea energiei", cu încadrare în capacitatea de școlarizare aprobată:

Nr. crt. Domeniul de studii universitare de master Denumirea programului de studii universitare de master Locația geografică Limba de predare Forma de învățământ Numărul de credite de studiu transferabile
5 Inginerie electrică Sisteme și echipamente moderne în producerea și utilizarea energiei Târgoviște română IF 120

44. La anexa nr. 1, punctul 40 "Universitatea «Valahia» din Târgoviște", numărul curent 6 "Inginerie energetică", se introduce un nou program de studii universitare de master, programul "Auditul sistemelor energetice", cu încadrare în capacitatea de școlarizare aprobată:

Nr. crt. Domeniul de studii universitare de master Denumirea programului de studii universitare de master Locația geografică Limba de predare Forma de învățământ Numărul de credite de studiu transferabile
6 Inginerie energetică Auditul sistemelor energetice Târgoviște română IF 120

45. La anexa nr. 1, punctul 40 "Universitatea «Valahia» din Târgoviște", numărul curent 7 "Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale", se introduce un nou program de studii universitare de master, programul "Sisteme avansate de telecomunicații, prelucrarea și transmisia informației", cu încadrare în capacitatea de școlarizare aprobată:

Nr. crt. Domeniul de studii universitare de master Denumirea programului de studii universitare de master Locația geografică Limba de predare Forma de învățământ Numărul de credite de studiu transferabile
7 Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale Sisteme avansate de telecomunicații, prelucrarea și transmisia informației Târgoviște română IF 120

46. La anexa nr. 1, punctul 41 "Universitatea «Constantin Brâncuși» din Târgu Jiu", numărul curent 2 "Ingineria sistemelor", se introduce un nou program de studii universitare de master, programul "Informatică aplicată în ingineria sistemelor", cu încadrare în capacitatea de școlarizare aprobată:

Nr. crt. Domeniul de studii universitare de master Denumirea programului de studii universitare de master Locația geografică Limba de predare Forma de învățământ Numărul de credite de studiu transferabile
2 Ingineria sistemelor Informatică aplicată în ingineria sistemelor Târgu Jiu română IF 120

47. La anexa nr. 1, punctul 41 "Universitatea «Constantin Brâncuși» din Târgu Jiu", numărul curent 6 "Drept", se introduce un nou program de studii universitare de master, programul "Protecția juridică a persoanei și a patrimoniului său", cu încadrare în capacitatea de școlarizare aprobată:

Nr. crt. Domeniul de studii universitare de master Denumirea programului de studii universitare de master Locația geografică Limba de predare Forma de învățământ Numărul de credite de studiu transferabile
6 Drept Protecția juridică a persoanei și a patrimoniului său Târgu Jiu română IF 90

48. La anexa nr. 1, punctul 41 "Universitatea «Constantin Brâncuși» din Târgu Jiu", numărul curent 8 "Administrarea afacerilor", se introduce un nou program de studii universitare de master, programul "Antreprenoriat și administrarea afacerilor", cu încadrare în capacitatea de școlarizare aprobată:

Nr. crt. Domeniul de studii universitare de master Denumirea programului de studii universitare de master Locația geografică Limba de predare Forma de învățământ Numărul de credite de studiu transferabile
8 Administrarea afacerilor Antreprenoriat și administrarea afacerilor Târgu Jiu română IF 120

49. La anexa nr. 1, punctul 42 "Universitatea «Petru Maior» din Târgu Mureș", numărul curent 12 "Filologie", se introduce un nou program de studii universitare de master, programul "Studii literare și comunicare interculturală", cu încadrare în capacitatea de școlarizare aprobată:

Nr. crt. Domeniul de studii universitare de master Denumirea programului de studii universitare de master Locația geografică Limba de predare Forma de învățământ Numărul de credite de studiu transferabile
12 Filologie Studii literare și comunicare interculturală Târgu Mureș română IF 120

50. La anexa nr. 1, punctul 43 "Universitatea de Medicină și Farmacie din Târgu Mureș", numărul curent 1 " Medicină", se introduce un nou program de studii universitare de master, programul "Sănătatea reproducerii umane", cu încadrare în capacitatea de școlarizare aprobată:

Nr. crt. Domeniul de studii universitare de master Denumirea programului de studii universitare de master Locația geografică Limba de predare Forma de învățământ Numărul de credite de studiu transferabile
1 Medicină Sănătatea reproducerii umane Târgu Mureș română IF 60

51. La anexa nr. 1, punctul 45 "Universitatea Politehnica Timișoara", numărul curent 14 "Științe inginerești aplicate", se introduce un nou program de studii universitare de master, programul "Tehnici poligrafice", cu încadrare în capacitatea de școlarizare aprobată:

Nr. crt. Domeniul de studii universitare de master Denumirea programului de studii universitare de master Locația geografică Limba de predare Forma de învățământ Numărul de credite de studiu transferabile
14 Științe inginerești aplicate Tehnici poligrafice Timișoara română IF 120

52. La anexa nr. 1, punctul 46 "Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului «Regele Mihai I al României» din Timișoara", numărul curent 4 "Inginerie și management în agricultură și dezvoltare rurală", se introduce un nou program de studii universitare de master, programul "Managementul înregistrării sistematice a terenurilor agricole în contextul dezvoltării rurale", cu încadrare în capacitatea de școlarizare aprobată:

Nr. crt. Domeniul de studii universitare de master Denumirea programului de studii universitare de master Locația geografică Limba de predare Forma de învățământ Numărul de credite de studiu transferabile
4 Inginerie și management în agricultură și dezvoltare rurală Managementul înregistrării sistematice a terenurilor agricole în contextul dezvoltării rurale Timișoara română IF 120

53. La anexa nr. 1, punctul 47 "Universitatea de Vest din Timișoara", numărul curent 9 "Sociologie", se introduce un nou program de studii universitare de master, programul "Practica asistenței sociale orientată spiritual", cu încadrare în capacitatea de școlarizare aprobată:

Nr. crt. Domeniul de studii universitare de master Denumirea programului de studii universitare de master Locația geografică Limba de predare Forma de învățământ Numărul de credite de studiu transferabile
9 Sociologie Practica asistenței sociale orientată spiritual Timișoara română IF 120

54. La anexa nr. 1, punctul 47 "Universitatea de Vest din Timișoara", numărul curent 18 "Marketing", se introduce un nou program de studii universitare de master, programul "Marketing strategic și marketing digital", cu încadrare în capacitatea de școlarizare aprobată:

Nr. crt. Domeniul de studii universitare de master Denumirea programului de studii universitare de master Locația geografică Limba de predare Forma de învățământ Numărul de credite de studiu transferabile
18 Marketing Marketing strategic și marketing digital Timișoara română IF 120

55. La anexa nr. 1, punctul 47 "Universitatea de Vest din Timișoara", numărul curent 22 "Filologie", se introduce un nou program de studii universitare de master, programul "Cultură și civilizație balcanică. Comunicare interculturală în Banat", cu încadrare în capacitatea de școlarizare aprobată:

Nr. crt. Domeniul de studii universitare de master Denumirea programului de studii universitare de master Locația geografică Limba de predare Forma de învățământ Numărul de credite de studiu transferabile
22 Filologie Cultură și civilizație balcanică. Comunicare interculturală în Banat Timișoara română IF 120

56. La anexa nr. 2, punctul 1 "Universitatea Creștină «Dimitrie Cantemir» din București", numărul curent 2 "Drept", se introduc două noi programe de studii universitare de master, programele "Dreptul intern și internațional al afacerilor" și "Dreptul național și european al afacerilor", cu încadrare în capacitatea de școlarizare aprobată:

Nr. crt. Domeniul de studii universitare de master Denumirea programului de studii universitare de master Locația geografică Limba de predare Forma de învățământ Numărul de credite de studiu transferabile
2 Drept Dreptul intern și internațional al afacerilor București română IF 60
Dreptul național și european al afacerilor Cluj-Napoca română IF 90

57. La anexa nr. 2, punctul 2 "Universitatea «Titu Maiorescu» din București", după numărul curent 6 "Psihologie" se introduce un nou număr curent, numărul curent 7 "Contabilitate":

Nr. crt. Domeniul de studii universitare de master Denumirea programului de studii universitare de master Locația geografică Limba de predare Forma de învățământ Numărul de credite de studiu transferabile Numărul maxim de studenți ce pot fi școlarizați
7 Contabilitate Contabilitate, audit și expertiză contabilă București română IF 120 50

58. La anexa nr. 2, punctul 3 "Universitatea «Nicolae Titulescu» din București", numărul curent 1 "Drept", denumirea programului de studii universitare de master "Drept internațional și comunitar" se schimbă în "Drept internațional și al Uniunii Europene":

Nr. crt. Domeniul de studii universitare de master Denumirea programului de studii universitare de master Locația geografică Limba de predare Forma de învățământ Numărul de credite de studiu transferabile
1 Drept Drept internațional și al Uniunii Europene București română IF 60

59. La anexa nr. 2, punctul 3 "Universitatea «Nicolae Titulescu» din București", după numărul curent 4 "Finanțe" se introduce un nou număr curent, numărul curent 5 "Administrarea afacerilor":

Nr. crt. Domeniul de studii universitare de master Denumirea programului de studii universitare de master Locația geografică Limba de predare Forma de învățământ Numărul de credite de studiu transferabile Numărul maxim de studenți ce pot fi școlarizați
5 Administrarea afacerilor Antreprenoriat și administrarea afacerilor București română IF 120 50

60. La anexa nr. 2, punctul 6 "Universitatea «Spiru Haret» din București", numărul curent 11 "Psihologie", se introduce un nou program de studii universitare de master, programul "Psihologie clinică și intervenție psihologică", cu încadrare în capacitatea de școlarizare aprobată:

Nr. crt. Domeniul de studii universitare de master Denumirea programului de studii universitare de master Locația geografică Limba de predare Forma de învățământ Numărul de credite de studiu transferabile
11 Psihologie Psihologie clinică și intervenție psihologică Brașov română IF 120

61. La anexa nr. 2, punctul 19 "Universitatea «Sapientia» din Cluj-Napoca", după numărul curent 10 "Cinematografie și media" se introduce un nou număr curent, numărul curent 11 "Știința mediului":

Nr. crt. Domeniul de studii universitare de master Denumirea programului de studii universitare de master Locația geografică Limba de predare Forma de învățământ Numărul de credite de studiu transferabile Numărul maxim de studenți ce pot fi școlarizați
11 Știința mediului Protecția și monitorizarea mediului Cluj-Napoca maghiară IF 120 15
PRIM-MINISTRU
DACIAN JULIEN CIOLOȘ

Contrasemnează:
Ministrul educației naționale și cercetării științifice,
Mircea Dumitru
Ministrul muncii, familiei, protecției sociale
și persoanelor vârstnice,
Dragoș-Nicolae Pîslaru

București, 14 septembrie 2016.

Nr. 664.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...