Comisia de Supraveghere a Asigurărilor - CSA

Decizia nr. 729/2009 pentru aprobarea transferului de portofoliu de asigurări de la societatea ASIBAN - S.A. către societatea GROUPAMA ASIGURĂRI - S.A. și a fuziunii prin absorbție dintre societatea GROUPAMA ASIGURĂRI - S.A., în calitate de societate absorbantă, și societatea ASIBAN - S.A., în calitate de societate absorbită

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 16 octombrie 2009

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În conformitate cu prevederile Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare și supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare,

în baza Hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor din data de 15 septembrie 2009, prin care s-au aprobat transferul de portofoliu de asigurări de la societatea ASIBAN - S.A. către societatea GROUPAMA ASIGURĂRI - S.A. și fuziunea prin absorbție dintre societatea GROUPAMA ASIGURĂRI - S.A., în calitate de societate absorbantă, și societatea ASIBAN - S.A., în calitate de societate absorbită,

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor decide:

Art. 1. -

Se aprobă:

- transferul de portofoliu de asigurări de la asigurătorul cedent societatea ASIBAN - S.A. către asigurătorul cesionar societatea GROUPAMA ASIGURĂRI - S.A., conform acordului de transfer de portofoliu de asigurări și procesului-verbal de predare-primire a portofoliului de asigurări transferat de la societatea ASIBAN - S.A. către societatea GROUPAMA ASIGURĂRI - S.A.;

- fuziunea prin absorbție încheiată între societatea GROUPAMA ASIGURĂRI - S.A., în calitate de societate absorbantă, și societatea ASIBAN - S.A., în calitate de societate absorbită;

- retragerea autorizației de funcționare ca societate de asigurare a societății ASIBAN - S.A.

Art. 2. -

Societatea GROUPAMA ASIGURĂRI - S.A. va funcționa ca societate de asigurare, în baza Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare și supravegherea asigurărilor, cu modificările și completările ulterioare, având dreptul de a practica următoarele clase de asigurare (așa cum sunt prevăzute în anexa nr. 1 la Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare):

"

A. Asigurări de viață

Clasele de asigurări de viață:

I. Asigurări de viață, anuități și asigurări de viață suplimentare, prevăzute la pct. A lit. (a), (b) și (c), cu excepția celor prevăzute la pct. II și III.

B. Asigurări generale

Clasele de asigurări generale:

1. Asigurări de accidente (inclusiv accidentele de muncă și bolile profesionale)

2. Asigurări de sănătate

3. Asigurări de mijloace de transport terestru (altele decât feroviare)

4. Asigurări de mijloace de transport feroviar

5. Asigurări de mijloace de transport aerian

6. Asigurări de mijloace de transport maritim, lacustru și fluvial

7. Asigurări de bunuri în tranzit

8. Asigurări de incendiu și alte calamități naturale

9. Alte asigurări de bunuri

10. Asigurări de răspundere civilă pentru autovehicule

11. Asigurări de răspundere civilă pentru mijloace de transport aerian

12. Asigurări de răspundere civilă pentru mijloace de transport maritim, lacustru și fluvial

13. Asigurări de răspundere civilă generală

14. Asigurări de credite

15. Asigurări de garanții

16. Asigurări de pierderi financiare

17. Asigurări de protecție juridică

18. Asigurări de asistență a persoanelor aflate în dificultate în cursul deplasărilor sau absențelor de la domiciliu"

Art. 3. -

Societatea GROUPAMA ASIGURĂRI - S.A. are obligația respectării art. 10 și a art. 11 alin. (3) din Normele privind transferul de portofoliu între asigurători, puse în aplicare prin Ordinul președintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 113.108/2006 și a art. 4 alin. (4) din Normele privind aprobarea fuziunii ori divizării asigurătorilor, precum și a autorizării asigurătorilor rezultați astfel, puse în aplicare prin Ordinul președintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 113.111/2006, inclusiv cele neexecutate de către societatea absorbită.

Președintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,
Angela Toncescu

București, 25 septembrie 2009.

Nr. 729.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...