Comisia de Supraveghere a Asigurărilor - CSA

Decizia nr. 750/2009 privind sancționarea cu retragerea autorizației acordate Societății Comerciale IV - Broker de Asigurare - S.R.L.

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 13 octombrie 2009

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, cu sediul în municipiul București, str. Amiral Constantin Bălescu nr. 18, sectorul 1, cod de înregistrare fiscală 14045240/1.07.2001, reprezentată legal prin președinte, în temeiul art. 4 alin. (19), precum și al art. 39 alin. (5) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare și supravegherea asigurărilor, cu modificările și completările ulterioare,

în baza hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, consemnată în procesul-verbal al ședinței din data de 22 septembrie 2009, în cadrul căreia a fost analizat Referatul de constatare nr. IX.731/XI.2.208 din 21 septembrie 2009 cu privire la activitatea Societății Comerciale IV - Broker de Asigurare - S.R.L., cu sediul în șos. București-Ploiești, km 16,5, Otopeni, județul Ilfov, J40/10137/11.12.2001, CUI 14341164, RBK-068,

a constatat următoarele:

Prin Decizia președintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 292/2009 privind sancționarea cu interzicerea temporară a exercitării activității de asigurare a Societății Comerciale IV - Broker de Asigurare - S.R.L. s-a stabilit în sarcina Societății Comerciale IV - Broker de Asigurare - S.R.L. obligația ca, în termen de 30 de zile de la data primirii deciziei, să fie prezentată situația deconturilor, conform semnificației contului 401 "Decontări cu asiguratorii și reasiguratorii privind primele intermediate", și obligația ca în termen de 3 zile de la data primirii deciziei să fie comunicată o notă de fundamentare în care să se prezinte modul de derulare a contractelor indicate în decizie, modul de decontare a serviciilor prestate și documentele justificative din care să reiasă serviciile prestate în baza contractelor respective.

Societatea Comercială IV - Broker de Asigurare - S.R.L. nu a îndeplinit obligațiile stabilite prin decizie.

Fapta constituie contravenție potrivit art. 39 alin. (2) lit. a) și c) din Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare.

Față de motivele de fapt și de drept arătate, în scopul apărării drepturilor asiguraților și al promovării stabilității activității de asigurare în România, în ședința din data de 22 septembrie 2009, Consiliul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor a hotărât retragerea autorizației acordate Societății Comerciale IV - Broker de Asigurare -S.R.L.,

drept care decide:

Art. 1. -

Se retrage autorizația Societății Comerciale IV - Broker de Asigurare - S.R.L., cu sediul în șos. București-Ploiești, km 16,5, Otopeni, județul Ilfov, J40/10137/11.12.2001, CUI 14341164, RBK-068.

Art. 2. -

Se interzice Societății Comerciale IV - Broker de Asigurare - S.R.L., de la data publicării prezentei decizii în Monitorul Oficial al României, Partea I, desfășurarea activității de broker de asigurare, conform prevederilor Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare și supraveghere asigurărilor, cu modificările și completările ulterioare, și ale normelor emise în aplicarea acesteia.

Art. 3. -

(1) Împotriva prezentei decizii Societatea Comercială IV - Broker de Asigurare - S.R.L. poate face plângere la Curtea de Apel București, în termen de 30 de zile de la comunicarea acesteia, în conformitate cu art. 40 alin. (1) din Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Plângerea adresată Curții de Apel București nu suspendă, pe timpul soluționării acesteia, executarea măsurii, în conformitate cu prevederile art. 40 alin. (2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 4. -

Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 8 alin. (2) lit. a) și ale art. 9 alin. (2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare.

Președintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,
Angela Toncescu

București, 1 octombrie 2009.

Nr. 750.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...