Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor - ANPC

Ordinul nr. 183/2016 privind informarea consumatorilor de către operatorii economici care desfășoară activități de comercializare pe teritoriul României a produselor obținute din produse alimentare congelate

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 20 octombrie 2016

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Având în vedere:

- Referatul întocmit de Direcția generală control și supraveghere piață și armonizare europeană;

- art. 1, 8 și 18 din Ordonanța Guvernului nr. 21/1992 privind protecția consumatorilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 5 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 700/2012 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor, cu modificările ulterioare,

președintele Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor emite următorul ordin:

Art. 1. -

Prezentul ordin stabilește condițiile de informare a consumatorilor pe care trebuie să le îndeplinească operatorii economici care comercializează pe teritoriul României pâine, produse de panificație și produse de patiserie obținute din produse congelate, precum și unitățile de restaurație colective care utilizează la prepararea meniurilor produse alimentare congelate.

Art. 2. -

În sensul prezentului ordin, termenul produs alimentar congelat este produsul: pâine și produse de panificație, produse de patiserie, carne/produse de origine animală, legume, fructe.

Art. 3. -

Operatorii economici care comercializează către populație pâine, produse de panificație și produse de patiserie obținute din produse congelate, precum și unitățile de restaurație colective care utilizează la prepararea meniurilor produse alimentare congelate au obligația de a informa consumatorii prin afișare la loc vizibil, lizibil, ușor de înțeles, într-o formă care să nu permită ștergerea, după caz, pe un afiș, pe etichetă, ambalaj de vânzare, în meniul oferit, ori altele asemenea, ce însoțesc produsul, cu mențiunea "produs/din produs decongelat".

Art. 4. -

În cazul constatării nerespectării condițiilor igienico-sanitare la transport, manipulare, depozitare, comercializare, Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor informează instituțiile responsabile cu atribuții în domeniu.

Art. 5. -

Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor efectuează, lunar și/sau ori de câte ori se impune, controale pe piață.

Art. 6. -

Prezentul ordin intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Președintele Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor,
Marcel Bogdan Pandelică

București, 25 mai 2016.

Nr. 183.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...