Prim-ministru

Decizia nr. 718/2009 pentru numirea domnului Aurelian Popa în funcția de președinte al Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 08 octombrie 2009

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor, cu modificările și completările ulterioare, al art. 8 alin. (1) și (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 23/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare a Autorității pentru Valorificarea Activelor Bancare prin comasarea prin absorbție cu Autoritatea pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului, aprobată cu completări prin Legea nr. 360/2004, cu modificările ulterioare, și al art. 9 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 837/2004 privind organizarea și funcționarea Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului, cu modificările și completările ulterioare,

primul-ministru emite prezenta decizie.

Art. 1. -

Pe data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Aurelian Popa se numește în funcția de președinte al Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului.

Art. 2. -

Pe aceeași dată încetează aplicabilitatea Deciziei primului-ministru nr. 642/2009 privind exercitarea atribuțiilor președintelui Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 649 din 1 octombrie 2009.

PRIM-MINISTRU
EMIL BOC

Contrasemnează:
Secretarul general al Guvernului,
Daniela Nicoleta Andreescu

București, 8 octombrie 2009.

Nr. 718.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...