Ministerul Educației, Cercetării și Inovării - MECI

Ordinul nr. 5351/2009 privind aprobarea Metodologiei Proiectului Ministerului Educației, Cercetării și Inovării privind predarea cursului de Limbă, cultură și civilizație românească în unități de învățământ din state membre ale Uniunii Europene și a instrumentelor de lucru

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 02 octombrie 2009 până la 15 iunie 2010, fiind abrogat și înlocuit prin Ordin 3927/2010.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În conformitate cu dispozițiile Hotărârii Guvernului nr. 454/2008 pentru aprobarea Proiectului Ministerului Educației, Cercetării și Tineretului privind predarea cursului de Limbă, cultură și civilizație românească în unități de învățământ din state membre ale Uniunii Europene,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 51/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, Cercetării și Inovării,

ministrul educației, cercetării și inovării emite următorul ordin:

Art. 1. -

Se aprobă Metodologia Proiectului Ministerului Educației, Cercetării și Inovării privind predarea cursului de Limbă, cultură și civilizație românească în unități de învățământ din state membre ale Uniunii Europene, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin, și instrumentele de lucru: Fișa de post, prevăzută în anexa nr. 1 la metodologie, Raportul lunar privind activitatea didactică, prevăzut în anexa nr. 2 la metodologie, Fișa de (auto)evaluare a personalului didactic, prevăzută în anexa nr. 3 la metodologie, Portofoliul personalului, prevăzut în anexa nr. 4 la metodologie, și Raportul anual de activitate.

Art. 2. -

Direcția generală afaceri europene și relații internaționale, Direcția generală educație timpurie, școli, performanță și programe, Direcția generală buget-finanțe, patrimoniu și investiții și Institutul Limbii Române vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. -

Pe data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului educației, cercetării și tineretului nr. 4.277/2008 pentru aprobarea Metodologiei Proiectului privind predarea cursului de Limbă, cultură și civilizație românească în unități de învățământ din state membre ale Uniunii Europene și a instrumentelor de lucru, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 424 din 5 iunie 2008, precum și orice alte dispoziții contrare.

Art. 4. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul educației, cercetării și inovării,
Ecaterina Andronescu

București, 28 septembrie 2009.

Nr. 5.351.

ANEXĂ

METODOLOGIA
Proiectului Ministerului Educației, Cercetării și Inovării
privind predarea cursului de Limbă, cultură și civilizație
românească în unități de învățământ din state membre ale
Uniunii Europene și instrumentele de lucru

;
se încarcă...