Guvernul României

Hotărârea nr. 1191/2009 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 175/2009 privind numirea reprezentanților Guvernului în Consiliul Economic și Social

Modificări (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 07 octombrie 2009 până la 26 mai 2016, fiind abrogat prin Hotărâre 384/2016.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 13 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 109/1997 privind organizarea și funcționarea Consiliului Economic și Social, cu modificările și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. -

Punctele 2, 3, 7 și 11 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 175/2009 privind numirea reprezentanților Guvernului în Consiliul Economic și Social, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 118 din 26 februarie 2009, se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

2. Liviu Grădinaru - Ministerul Administrației și Internelor

3. Iulia Adriana Oana Badea - Ministerul Educației, Cercetării și Inovării

..................................................................................................

7. Maria Pârcălăbescu - Ministerul Întreprinderilor Mici și Mijlocii, Comerțului și Mediului de Afaceri

..................................................................................................

11. Dan Cârlan - Ministerul Mediului."

PRIM-MINISTRU
EMIL BOC

Contrasemnează:
Ministrul muncii, familiei și protecției sociale, interimar,
Gheorghe Pogea

București, 6 octombrie 2009.

Nr. 1.191.

;
se încarcă...