Guvernul României

Hotărârea nr. 1162/2009 privind exercitarea, cu caracter temporar, a funcției publice de subprefect al județului Cluj de către domnul Petrideanu Călin

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 03 octombrie 2009

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Având în vedere prevederile art. 43 din Hotărârea Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înalților funcționari publici, managementul carierei și mobilitatea înalților funcționari publici, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 19 alin. (1) lit. a), art. 89 și 92 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. -

Domnul Petrideanu Călin exercită, cu caracter temporar, funcția publică de subprefect al județului Cluj până la organizarea concursului în vederea ocupării definitive a postului.

PRIM-MINISTRU
EMIL BOC

Contrasemnează:
Viceprim-ministru,
ministrul administrației și internelor,
interimar,
Vasile Blaga

București, 3 octombrie 2009.

Nr. 1.162.

;
se încarcă...