Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale - MMFPS

Ordinul nr. 1455/2009 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Național de Formare Profesională a Adulților

Modificări (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 30 septembrie 2009

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Nr. 1.455/5.122

Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale

Ministerul Educației, Cercetării și Inovării

Având în vedere prevederile art. 6 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/2009 privind reglementarea unor măsuri de protecție socială, aprobată cu modificări prin Legea nr. 268/2009,

în baza prevederilor art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 11/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 10 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 51/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, Cercetării și Inovării,

ministrul muncii, familiei și protecției sociale și ministrul educației, cercetării și inovării emit următorul ordin:

Art. 1. -

Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Național de Formare Profesională a Adulților, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. Modificări (1)

Art. 2. -

Pe data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului muncii, solidarității sociale și familiei și al ministrului educației și cercetării nr. 307/4.275/2005 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Național de Formare Profesională a Adulților, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 730 din 11 august 2005, cu modificările ulterioare.

Art. 3. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Ministrul muncii, familiei și protecției sociale, Ministrul educației, cercetării și inovării,
Dumitru-Nicu Cornoiu, Ecaterina Andronescu
secretar de stat

ANEXĂ

REGULAMENT
de organizare și funcționare a Consiliului Național de
Formare Profesională a Adulților
Modificări (2)

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...