Ministerul Educației, Cercetării și Inovării - MECI

Metodologia privind dreptul studenților înmatriculați la Universitatea "Spiru Haret" din București în anul I, în perioada 2005-2008, la formele de învățământ la distanță și cu frecvență redusă, de a continua studiile la specializări/programe de studii autorizate să funcționeze provizoriu sau acreditate din 22.09.2009

Modificări (...), Referințe (3)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 28 septembrie 2009

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Art. 1. -

În conformitate cu prevederile art. 3 din Ordonanța Guvernului nr. 10/2009 privind dreptul studenților înmatriculați la formele de învățământ la distanță sau cu frecvență redusă de a continua studiile la programe de studii de licență autorizate să funcționeze provizoriu sau acreditate, studenții înmatriculați la Universitatea "Spiru Haret" din București în anul I, în perioada 2005-2008, la specializări/programe de studii organizate la formele de învățământ la distanță și cu frecvență redusă au dreptul de a continua studiile prin trecere la specializări/programe de studii similare acreditate sau autorizate să funcționeze provizoriu.

Art. 2. -

(1) Recunoașterea perioadei de studii parcurse anterior și stabilirea anului de studii în care se înmatriculează studenții prevăzuți la art. 1 se realizează pe baza situației școlare a studenților, eliberată de Universitatea "Spiru Haret" din București, și a analizei comparative a planurilor de învățământ și creditelor de studii transferabile ale specializărilor/programelor de studii de licență respective.

(2) Analiza documentelor necesare recunoașterii pentru continuarea studiilor este realizată de către o comisie numită de decanul facultății în cadrul căreia studenții solicită să își continue studiile.

(3) În urma analizei documentelor, comisia întocmește avizul de continuare a studiilor, care este discutat și aprobat de consiliul profesoral al facultății.

(4) Consiliul profesoral poate solicita examinări suplimentare pentru studenții prevăzuți la art. 1, în vederea eliminării diferențelor constatate între planurile de învățământ și/sau creditele de studii transferabile aferente.

(5) Lista aprobată de consiliul profesoral este transmisă rectorului instituției de învățământ superior pentru emiterea deciziei de înmatriculare.

Art. 3. -

După înmatriculare studenții se conformează procesului didactic și regulamentelor universității în care își continuă studiile.

Art. 4. -

Pentru absolvenții Universității "Spiru Haret" din București care se înscriu pentru programe de masterat la alte universități, verificarea documentelor de studii este în responsabilitatea universității primitoare. Acestea pot solicita Universității "Spiru Haret" documente clarificatoare privind actele de studii.

Art. 5. -

(1) După finalizarea alegerilor în conformitate cu dispozițiile art. 1 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 10/2009 și ale Legii învățământului nr. 84/1995, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările și completările ulterioare, Universitatea Spiru Haret va primi aprobarea de a folosi ștampila cu antetul Ministerului Educației, Cercetării și Inovării.

(2) Până la dobândirea ștampilei cu antetul Ministerului Educației, Cercetării și Inovării, dar nu mai târziu de sfârșitul anului 2009, pe documentele de studii eliberate de Universitatea "Spiru Haret" din București poate să fie utilizată ștampila cu antetul Ministerului Educației, Cercetării și Tineretului.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...