Parlamentul României

Hotărârea nr. 33/2009 pentru modificarea art. 9 din Hotărârea Parlamentului României nr. 9/2009 privind înființarea unei Comisii speciale comune pentru dezbaterea în fond, în procedură de urgență, a Codului penal, a Codului de procedură penală, a Codului civil și a Codului de procedură civilă

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 25 septembrie 2009

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. -

Articolul 9 din Hotărârea Parlamentului României nr. 9/2009 privind înființarea unei Comisii speciale comune pentru dezbaterea în fond, în procedură de urgență, a ~Codului~ penal, a ~Codului~ de procedură penală, a ~Codului~ civil și a ~Codului~ de procedură civilă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 154 din 12 martie 2009, cu modificările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 9. -

În aplicarea prevederilor art. 92 alin. (9) din Regulamentul Camerei Deputaților, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaților nr. 8/1994, republicat, cu modificările ulterioare, și ale art. 88 alin. (7) din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, cu modificările ulterioare, Comisia prevăzută la art. 1 își desfășoară activitatea până la data de 30 noiembrie 2009."

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaților și de Senat în ședința comună din 24 septembrie 2009, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
ROBERTA ALMA ANASTASE ALEXANDRU PEREȘ

București, 24 septembrie 2009.

Nr. 33.

;
se încarcă...