Cumpără forma actualizată
  •  

Audit intern -
Art. 43.
-

Funcția de audit intern va comunica cel puțin trimestrial conducerii administrative, conducerii executive și funcției de control intern rezultatele verificării și eventualele disfuncțiuni. Este obligatoriu să semnaleze imediat conducerii administrative și conducerii executive situațiile de o gravitate specială. Rapoartele de audit trebuie să fie obiective, clare, concise, oportune și să conțină propuneri pentru eliminarea lipsurilor întâlnite.

Acesta este un fragment din Norma privind principiile de organizare a unui sistem de control intern și management al riscurilor, precum și organizarea și desfășurarea activității de audit intern la asigurători/reasigurători din 07.09.2009 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Normă:
Art 33 Sistemul de management al riscului
Art 34 Sistemul de management al riscului
Art 35 Rolul și responsabilitățile conducerii administrative și ale conducerii executive în ceea ce privește controlul intern
Art 36 Rolul și responsabilitățile conducerii administrative și ale conducerii executive în ceea ce privește controlul intern
Art 37 Rolul și responsabilitățile conducerii administrative și ale conducerii executive în ceea ce privește managementul riscului
Art 38 Rolul și responsabilitățile conducerii administrative și ale conducerii executive în ceea ce privește managementul riscului
Art 39 Audit intern
Art 40 Audit intern
Art 41 Audit intern
Art 42 Audit intern
Art 43 Audit intern
Art 44 Audit intern
Art 45 Audit intern
Art 46 Audit intern
Art 47 Audit intern
Art 48 Audit intern
Art 49 Audit intern
Art 50 Audit intern
Art 51 Audit intern
Art 52 Audit intern
Art 53 Externalizarea activităților
;
se încarcă...