Agenția Națională de Administrare Fiscală - ANAF

Ordinul nr. 1445/2009 privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 363/2009 pentru aprobarea Listei contribuabililor declarați inactivi

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 08 septembrie 2009

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Având în vedere art. 11 alin. (12) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare,

în baza art. 1 alin. (2) din Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 575/2006 privind stabilirea condițiilor și declararea contribuabililor inactivi, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 109/2009 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală,

președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. I. -

În anexa nr. 1 "Lista contribuabililor declarați inactivi" la Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 363/2009 pentru aprobarea Listei contribuabililor declarați inactivi, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 236 din 9 aprilie 2009, se elimină poziția 696:

"696 16879390 VERISERV SA Jud. Vâlcea, Mun. Râmnicu Vâlcea, Str. Depozitelor, Biroul 2, Nr. 11 ADMINISTRAȚIA FINANȚELOR PUBLICE A MUNICIPIULUI RÂMNICU VÂLCEA"

Art. II. -

Eliminarea poziției 696 din anexa nr. 1 la Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 363/2009 va fi afișată de Direcția generală de tehnologia informației pe pagina de internet a Ministerului Finanțelor Publice, www.mfinante.ro, la secțiunea "Informații contribuabili".

Art. III. -

Direcția generală coordonare inspecție fiscală și Direcția generală de tehnologia informației din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. IV. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală,
Sorin Blejnar

București, 27 august 2009.

Nr. 1.445.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...