Consiliul Concurenței

Ordinul nr. 300/2009 pentru punerea în aplicare a Instrucțiunilor privind condițiile și criteriile de aplicare a unei politici de clemență potrivit prevederilor art. 51 alin. (2) din Legea concurenței nr. 21/1996

Modificări (2)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 610 din 07 septembrie 2009.

În vigoare de la 07 septembrie 2009 până la 29 iulie 2019, fiind abrogat și înlocuit prin Ordin 642/2019.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În baza:

- Decretului Președintelui României nr. 700/2009 pentru numirea președintelui Consiliului Concurenței;

- prevederilor art. 20 alin. (4) lit. f), ale art. 21 alin. (2) și ale art. 27 alin. (1), precum și ale art. 28 alin. (1) din Legea concurenței nr. 21/1996, republicată,

având în vedere avizul favorabil al Consiliului Legislativ,

președintele Consiliului Concurenței emite următorul ordin:

Art. 1. -

În urma adoptării în plenul Consiliului Concurenței se pun în aplicare Instrucțiunile privind condițiile și criteriile de aplicare a unei politici de clemență potrivit prevederilor art. 51 alin. (2) din Legea concurenței nr. 21/1996, republicată, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. -

Compartimentele de specialitate din cadrul Consiliului Concurenței vor urmări punerea în aplicare a prevederilor prezentului ordin.

Art. 3. -

Instrucțiunile intră în vigoare la data publicării lor în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 4. -

La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul președintelui Consiliului Concurenței nr. 93/2004 pentru punerea în aplicare a Instrucțiunilor privind condițiile și criteriile de aplicare a unei politici de clemență potrivit prevederilor art. 56 alin. (2) din Legea concurenței nr. 21/1996, cu modificările și completările ulterioare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 430 din 13 mai 2004.

Președintele Consiliului Concurenței,
Bogdan Marius Chirițoiu

București, 21 august 2009.

Nr. 300.

ANEXĂ

INSTRUCȚIUNI
privind condițiile și criteriile de aplicare a unei politici de clemență potrivit prevederilor art. 51 alin. (2) din Legea concurenței nr. 21/1996
Modificări (2)

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...