Partea B | Hotărâre 638/2016

Acesta este un fragment din Hotărârea nr. 638/2016 privind aprobarea schemei "Ajutor de minimis pentru achiziționarea de către producătorii agricoli de berbeci/țapi de reproducție din rase specializate". Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

ANEXA Nr 2 - CERERE pentru schema de minimis "Achiziționarea de către producătorii agricoli de berbeci/țapi de reproducție din rase specializate" (model) -
Partea B

Declar că am depus/nu am depus o altă cerere pentru acordare de ajutor de minimis pentru "Achiziționarea de către producătorii agricoli de berbeci/țapi de reproducție din rase specializate", la Direcția pentru Agricultură a Județului . . . . . . . . . ./a Municipiului București.

Declar că:

- am beneficiat de ajutoare de minimis în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 606/2014 privind aprobarea schemei "Ajutoare de minimis pentru compensarea efectelor fenomenelor hidrometeorologice nefavorabile manifestate în perioada aprilie-iulie 2014 asupra culturilor agricole în spații protejate" care se acordă în agricultură, în sectorul vegetal

Da □ Suma . . . . . . . . . . Nu □

- am beneficiat de ajutoare de minimis în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 867/2014 privind aprobarea schemei "Ajutor de minimis pentru compensarea efectelor fenomenelor hidrometeorologice nefavorabile manifestate în perioada mai-iulie 2014 ce au produs pagube asupra sectorului apicol"

Da □ Suma . . . . . . . . . . Nu □

- am beneficiat de ajutoare de minimis în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 873/2014 privind aprobarea schemei de minimis "Achiziționarea de către producătorii agricoli de berbeci de reproducție din rase specializate și de juninci din rase specializate"

Da □ Suma . . . . . . . . . . Nu □

- am beneficiat de alte ajutoare de minimis care fac obiectul altor acte normative

Da □ Suma . . . . . . . . . . Nu □

Declar că întreprinderea se încadrează în categoria întreprinderilor unice definite la art. 3 lit. c) din Hotărârea Guvernului nr. 638/2016, având în componență următoarele întreprinderi . . . . . . . . . .(*), întreprinderi ce cad sub incidența prezentului ajutor de minimis, precum și a ajutoarelor de minimis listate mai sus.

Da □ Nu □

(*) Lista include denumirea, sediul, datele de contact.

Mă angajez să furnizez orice document justificativ care îmi va fi solicitat, să mă supun oricărui control și să înapoiez, la cererea motivată a direcțiilor pentru agricultură județene sau a altor instituții abilitate, suma care a fost virată de acestea sub titlul de ajutor de minimis, fără a prejudicia eventualele urmări ce ar putea fi angajate împotriva mea.

Cunoscând că falsul în declarații se pedepsește conform art. 326 din Codul penal, declar că datele înscrise în formularul de cerere și în documentele anexate sunt reale, corecte, complete și perfect valabile.

Sunt de acord ca datele din cerere să fie introduse în baza de date, procesate și verificate în vederea calculării plății și transmise autorităților responsabile în vederea elaborării de studii statistice și de evaluări economice.

Mergi la:
Partea A
Partea B

Acesta este un fragment din Hotărârea nr. 638/2016 privind aprobarea schemei "Ajutor de minimis pentru achiziționarea de către producătorii agricoli de berbeci/țapi de reproducție din rase specializate". Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...