Art 5 Beneficiarii, cuantumul ajutoarelor, criterii de eligibilitate, bugetul și durata schemei | Hotărâre 638/2016

Acesta este un fragment din Hotărârea nr. 638/2016 privind aprobarea schemei "Ajutor de minimis pentru achiziționarea de către producătorii agricoli de berbeci/țapi de reproducție din rase specializate". Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
Art 4 Beneficiarii, cuantumul ajutoarelor, criterii de eligibilitate, bugetul și durata schemei Art 6 Beneficiarii, cuantumul ajutoarelor, criterii de eligibilitate, bugetul și durata schemei

CAPITOLUL II Beneficiarii, cuantumul ajutoarelor, criterii de eligibilitate, bugetul și durata schemei -
Art. 5. -

(1) Pentru a fi eligibili schemei de ajutor de minimis privind achiziționarea de berbeci/țapi de reproducție, din rase specializate, beneficiarii, așa cum sunt prevăzuți la art. 4 alin. (2), trebuie să dețină:

a) minimum 60 de capete femele ovine, pe beneficiar, în vederea achiziționării de berbeci de reproducție din rasele specializate prevăzute în anexa nr. 1;

b) minimum 60 de capete femele caprine, pe beneficiar, în vederea achiziționării de țapi de reproducție din rasele specializate prevăzute în anexa nr. 1.

(2) Achiziționarea de berbeci/țapi de reproducție din rase specializate conform prevederilor alin. (1) se realizează respectând proporția de un berbec/un țap din rase specializate la 30 de capete femele ovine/20 de capete femele caprine deținute de beneficiar.

(3) Numărul maxim de berbeci/țapi de reproducție care poate fi achiziționat de un beneficiar trebuie să corespundă, aplicând proporția prevăzută, unui număr de 700 de capete femele ovine/350 de capete femele caprine.

(4) Pentru obținerea ajutorului de minimis prevăzut la art. 4 alin. (1), beneficiarii prevăzuți la art. 4 alin. (2) trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

a) să dețină un efectiv de femele ovine/caprine, potrivit prevederilor alin. (1), identificate și înregistrate în RNE, până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri;

b) berbecii/țapii achiziționați sunt din rasele specializate cuprinse în lista întocmită de ANZ, prevăzută în anexa nr. 1;

c) să dețină registrul individual al exploatației, completat și actualizat, în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 21/2004 al Consiliului din 17 decembrie 2003 de stabilire a unui sistem de identificare și de înregistrare a animalelor din speciile ovină și caprină și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.782/2003 și a Directivelor 92/102/CEE și 64/432/CEE;

d) se obligă prin angajament scris să mențină în exploatație berbecii/țapii de reproducție din rase specializate, achiziționați, pe o perioadă de minimum 3 ani începând cu data la care sprijinul financiar a fost acordat; Derogări (1)

e) se obligă prin angajament scris să înscrie în Registrul genealogic produșii femeli obținuți din monta naturală cu berbecii/țapii de reproducție din rase specializate achiziționați în baza prezentei hotărâri, în cazul raselor pentru care se face reproducție în rasă pură, conform standardelor de rasă, precum și să introducă întreg efectivul de ovine/caprine în programul strategic de eradicare a scrapiei.

(5) Prin excepție de la prevederile alin. (4) lit. d), în caz de forță majoră, respectiv boală sau mortalități, berbecii/țapii de reproducție din rase specializate pot fi înlocuiți cu animale identificate și înregistrate în RNE și Registrul genealogic, în aceleași condiții de rasă, valoare genetică, vârstă și preț, cu obligația depunerii documentelor justificative și a completării documentației inițiale în mod corespunzător.

Acesta este un fragment din Hotărârea nr. 638/2016 privind aprobarea schemei "Ajutor de minimis pentru achiziționarea de către producătorii agricoli de berbeci/țapi de reproducție din rase specializate". Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...