Serviciul de Telecomunicații Speciale - STS

Ordinul nr. 53/2009 pentru aprobarea Procedurii operaționale privind eliberarea avizului de principiu referitor la stabilirea amplasamentelor stațiilor de bază pentru difuzarea serviciilor de programe audiovizuale pe calea unei frecvențe radioelectrice

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 28 august 2009 până la 30 ianuarie 2017, fiind abrogat și înlocuit prin Ordin 33/2016.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Având în vedere prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului național unic pentru apeluri de urgență, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 160/2008, ale Deciziei președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Comunicații nr. 1.333/EN/2003 privind regimul de autorizare generală pentru furnizarea rețelelor și a serviciilor de comunicații electronice, cu modificările ulterioare, ale Deciziei președintelui Inspectoratului General pentru Comunicații și Tehnologia Informației nr. 385/2005 privind procedura de autorizare a difuzării sau retransmisiei serviciilor de programe audiovizuale, ale Deciziei președintelui Inspectoratului General pentru Comunicații și Tehnologia Informației nr. 658/2005 privind procedura de solicitare și de emitere a licențelor de utilizare a frecvențelor radio, precum și prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicațiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 591/2002, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 10 din Legea nr. 92/1996 privind organizarea și funcționarea Serviciului de Telecomunicații Speciale, cu modificările și completările ulterioare,

directorul Serviciului de Telecomunicații Speciale emite următorul ordin:

Art. 1. -

Se aprobă Procedura operațională privind eliberarea avizului de principiu referitor la stabilirea amplasamentelor stațiilor de bază pentru difuzarea serviciilor de programe audiovizuale pe calea unei frecvențe radioelectrice, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare de la data publicării.

Directorul Serviciului de Telecomunicații Speciale,
Marcel Opriș

București, 18 august 2009.

Nr. 53.

ANEXĂ

PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ
privind eliberarea avizului de principiu referitor la stabilirea
amplasamentelor stațiilor de bază pentru difuzarea serviciilor de
programe audiovizuale pe calea unei frecvențe radioelectrice

;
se încarcă...