Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale

Ordinul nr. 536/2009 pentru aprobarea Listei raselor de câini admise la vânătoare în România

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 28 august 2009

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Având în vedere Avizul Consiliului Național de Vânătoare nr. 1/2009 și Referatul de aprobare nr. 253.857 din 17 august 2009 al Direcției generale de regim silvic și cinegetic,

în baza prevederilor art. 6 alin. (1) lit. ș) și ale art. 56 alin. (1) din Legea vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 7 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 8/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale,

ministrul agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Art. 1. -

Se aprobă Lista raselor de câini admise la vânătoare în România, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. -

Pentru utilizarea câinilor de vânătoare de alte rase neincluse în listă se solicită aprobarea autorității publice centrale care răspunde de silvicultură.

Art. 3. -

Controlul aplicării prevederilor prezentului ordin se realizează de autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură și de structurile teritoriale ale acesteia, potrivit limitelor de competență.

Art. 4. -

La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor nr. 94/2003 privind stabilirea raselor de câini admise la vânătoare în România, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 156 din 11 martie 2003, se abrogă.

Art. 5. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale,
Ilie Sârbu

București, 20 august 2009.

Nr. 536.

ANEXĂ

LISTA
raselor de câini admise la vânătoare în România

Nr. crt. Categoria Secțiunea Rasa
0 1 2 3
1 I. Prepelicari A. Prepelicari pontatori - Pointer
- Setter
- Brac
- Vijla
- Pudel Pointer
- Munsterlander
- Epagneul Breton
- Spinone
B. Prepelicari scotocitori - Cocker Spaniel
- Springer Spaniel
- Wachtel Hund
2 II. Gonitori-hărțuitori - Copoi
- Beagle
- Jagd Terrier
- Fox Terrier
- Teckel
- Terrier Irlandez
- Airedale Terrier
- Basset Hound
- Metis din rasele de gonitori-hărțuitori
3 III. Limieri-retrieveri - Limier
- Blood Hound
- Retriever
;
se încarcă...