Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale

Ordinul nr. 533/2009 privind atribuirea în gestiune către Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară Ion Ionescu de la Brad din Iași a faunei cinegetice din fondul cinegetic nr. 24 Frasin, județul Suceava

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 28 august 2009

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 253.844 din 11 august 2009 al Direcției generale de regim silvic și cinegetic

în baza prevederilor art. 8 alin. (1) pct. A lit. b), ale art. 9, 10 și art. 11 alin. (1) și (3) din Legea vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 7 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 8/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale,

ministrul agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Art. 1. -

(1) Se aprobă atribuirea în gestiune, în mod direct, în scop didactic, către Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" din Iași a faunei cinegetice din cuprinsul fondului cinegetic nr. 24 Frasin, județul Suceava.

(2) Atribuirea în gestiune prevăzută la alin. (1) se face pe o perioadă de 10 ani.

Art. 2. -

(1) Valoarea tarifului de gestionare pentru atribuirea prevăzută la art. 1 alin. (1) se calculează conform prevederilor art. 15 alin. (2) din Legea vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Valoarea tarifului de gestionare prevăzută la alin. (1) se modifică anual conform prevederilor art. 15 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 407/2006, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. -

Autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură și structurile teritoriale ale acesteia pun în aplicare prevederile prezentului ordin.

Art. 4. -

Controlul aplicării prevederilor prezentului ordin se asigură, în condițiile legii, de autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură și de structurile teritoriale ale acesteia, potrivit limitelor de competență.

Art. 5. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale,
Ilie Sârbu

București, 18 august 2009.

Nr. 533.

;
se încarcă...