Guvernul României

Ordonanța nr. 10/2009 privind dreptul studenților înmatriculați la formele de învățământ la distanță sau cu frecvență redusă de a continua studiile la programe de studii de licență autorizate să funcționeze provizoriu sau acreditate

Modificări (2), Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe (1), Practică judiciară

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 23 august 2009 până la 25 mai 2017, fiind abrogat prin Lege 1/2011.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 1 pct. VII.3 din Legea nr. 253/2009 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță.

Art. 1. -

(1) Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe, Universitatea "Spiru Haret" din București, înființată prin Legea nr. 443/2002, încetează școlarizarea pentru toate specializările/programele de studii/autorizate provizoriu/acreditate la forma de învățământ la distanță.

(2) Universitatea "Spiru Haret" din București demarează, în primul semestru al anului universitar 2009-2010, procedurile necesare pentru asigurarea unei conduceri cu rector confirmat prin ordin al ministrului educației, cercetării și inovării, potrivit legii.

(3) Instituția de învățământ superior prevăzută la alin. (1) este monitorizată special, începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe, pe o perioadă de 3 ani, cu scopul de a se asigura respectarea standardelor legale de calitate specifice, conform unei metodologii aprobate prin ordin al ministrului educației, cercetării și inovării, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(4) Pe perioada monitorizării prevăzute la alin. (3), Universitatea "Spiru Haret" din București organizează examenele de licență potrivit unei metodologii aprobate prin ordin al ministrului educației, cercetării și inovării.

Art. 2. - Practică judiciară (2)

Absolvenții Universității "Spiru Haret" din București la specializarea de Drept, cu o durată de 3 ani și cu 180 de credite, au dreptul de a-și completa studiile la 4 ani și cu 240 de credite la specializări/programe de licență de drept acreditate.

Art. 3. - Referințe (1), Practică judiciară (6)

(1) Studenții ciclului universitar de licență înmatriculați în anul I în perioada 2005-2008 la specializări/programe de studii organizate la forma de învățământ la distanță au dreptul de a-și continua studiile la specializări/programe de studii autorizate să funcționeze provizoriu sau acreditate potrivit unei metodologii aprobate prin ordin al ministrului educației, cercetării și inovării, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) De dreptul prevăzut la alin. (1) beneficiază și studenții ciclului universitar de licență înmatriculați în anul I în perioada 2005-2008 la specializări/programe de studii organizate la forma de învățământ cu frecvență redusă.

Art. 4. - Practică judiciară (2)

Ministerul Educației, Cercetării și Inovării va recunoaște diploma obținută de absolvenții prevăzuți la art. 3, care susțin și promovează examenul de licență în condițiile prezentei ordonanțe.

PRIM-MINISTRU
EMIL BOC

Contrasemnează:
Ministrul educației, cercetării și inovării,
Ecaterina Andronescu

București, 12 august 2009.

Nr. 10.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...