Acțiune pentru stabilirea obligației de întreținere între foștii soți


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

Instanța (1) . . . . . . .

Domnule Președinte,

Subsemnatul (2) . . . . . . . . . . . , cu domiciliul în . . . . . . ., având codul numeric personal . . . . . . ., cu domiciliul procesual ales (3) pentru comunicarea actelor de procedură la numitul ( nume . . . . . . ., prenume . . . . . . . ), cu domiciliul în . . . . . . ., personal/reprezentat prin mandatar convențional/judiciar/reprezentant legal . . . . . . . . . . . , cu sediul profesional în . . . . . . ., având următoarele date de contact (4) . . . . . . . ,

în contradictoriu cu pârâtul (5) . . . . . . . . . . . , cu domiciliul în . . . . . . ., având codul numeric personal (6) . . . . . . ., formulăm prezenta

CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ

prin care solicităm instanței ca prin hotărârea ce o va pronunța să oblige pârâtul la plata către subsemnatul(a) reclamant(ă) a unei pensii de întreținere în cuantum lunar de . . . . . . . / ( după caz ) a unei pensii de întreținere stabilite în raport cu nevoile mele și mijloacele materiale ale pârâtului, începând cu data cererii de chemare în judecată și până la încetarea stării de nevoie / (după caz) începând cu data de . . . . . . ., întrucât introducerea cererii de chemare în judecată a fost întârziată din culpa debitorului (7) .

În fapt, (8)prin sentința civilă nr. . . . . . . . . . . . . . . . din . . . . . . . . . . . . . a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a fost admisă acțiunea de divorț intentată de pârât(ă) împotriva subsemnatului(ei).
După divorț, am rămas cu totul lipsit(ă) de mijloacele de întreținere, întrucât, fiind bolnav(ă) de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , sunt incapabil(ă) de muncă.
Dat fiind că maladia de care sufăr a fost contractată în timpul căsătoriei și întrucât ea are ca rezultat o incapacitate totală de muncă,rezultă că sunt îndeplinite condițiile necesare pentru nașterea obligației fostului meu soț/fostei mele soții de a mă întreține.
Având în vedere că pârâtul(a) refuză să își îndeplinească de bună voie această obligație, cu toate că ar avea posibilități materiale mai mult decât suficiente, am fost nevoită să formulezprezenta cerere de chemare în judecată.
Precizei că pârâtul(a) are un venit lunar de lei . . . . . . . . . . . . .,după cum rezultă din adeverința eliberată de . . . . . . . . . . . . . . . . . precum și următoarele bunuri/proprietăți: . . . . . . . . . . . . .

În drept, ne întemeiem cererea pe dispozițiile art. 389 alin. (2) - (4) C. civ., coroborat cu art. 519 lit. a) C. civ.

În dovedire, solicităm încuviințarea probei cu înscrisuri/ probei testimoniale/ probei cu interogatoriul pârâtului ( după caz ).

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...