Acțiune pentru modificarea judiciară a regimului matrimonial al comunității legale sau convenționale de bunuri, prin instituirea separației de bunuri și lichidarea comunității prin partaj


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

Instanța....... (1)

Domnule Președinte,

Subsemnatul.............., cu domiciliul în......., având codul numeric personal......., cu domiciliul procesual ales pentru comunicarea actelor de procedură la numitul..........., (2) cu domiciliul în......., personal/reprezentat prin mandatar convențional/judiciar/reprezentant legal.............., cu sediul profesional/domiciliul în......., având următoarele date de contact......., (3)

în contradictoriu cu pârâtul..........., cu domiciliul în......., având codul numeric personal......., (4) formulăm prezenta

CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ

prin care solicităm instanței ca prin hotărârea ce o va pronunța să dispună modificarea regimului matrimonial al comunității legale (5)/convenționale de bunuri, existent între mine și pârât, urmând a se pronunțaseparația de bunuri și lichidarea comunității prin partaj, ca urmare a încheierii de către pârât a unor acte care pun în pericol interesele patrimoniale ale familiei.

În consecință, solicităm:

1. să se constate că în timpul căsătoriei încheiate cu pârâtul la data de....... și desfăcută la data de......., prin sentința civilă nr......., căsătorie în care s-a aplicat regimul matrimonial al comunității legale/ (după caz) convenționale (conform convenției matrimoniale nr.......), am dobândit următoarele bunuri comune......., în valoare de......, (6) respectivele bunuri aflându-se în prezent la......., în detenția sau administrarea numitului....... (7) ;

2. (dacă este cazul) să se constate că în timpul căsătoriei am contractat următoarele datorii comune....... (8) ;

3. să se constate că la dobândirea bunurilor comune am avut cote de contribuție egale/ (după caz) că subsemnatul am avut o cotă de contribuție de...... % la dobândirea bunurilor comune sus/menționate (9) ;

4. să se dispună partajul bunurilor comune, prin atribuirea către subsemnatul, în natură, a următoarelor bunuri . . . . . . ., în valoare de . . . . . . . și către pârât a următoarelor bunuri . . . . . . ., în valoare de . . . . . . .;

5. (dacă este cazul) să se dispună împărțirea datoriilor comune, prin obligarea subsemnatului la suportarea următoarelor datorii....... și a pârâtului la suportarea următoarelor datorii......./ (după caz) să fie obligat pârâtul la plata unei cote de....... din ratele lunare/la plata unei sume globale de......., corespunzătoare părții care îi revine (10).

6. să se compenseze valoarea inegală a celor două loturi prin obligarea părții al cărei lot are o valoare mai mare la plata unei sulte compensatorii către celălalt soț.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...