Ministerul Finanțelor Publice - MFP

Ordinul nr. 1517/2009 privind aprobarea Ghidului pentru implementarea proiectelor de concesiune de lucrări publice și servicii în România

Modificări (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 27 iulie 2009

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Nr. 1.517/9.574

Ministerul Finanțelor Publice

Autoritatea Națională pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice

În temeiul art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 5 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 74/2005 privind înființarea Autorității Naționale pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 111/2006, cu modificările ulterioare,

ministrul finanțelor publice și președintele Autorității Naționale pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice emit următorul ordin:

Art. 1. -

Se aprobă Ghidul pentru implementarea proiectelor de concesiune de lucrări publice și servicii în România, denumit în continuare ghid și prevăzut în anexa*) la prezentul ordin.

*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 512 bis, care se poate achiziționa de la Centrul pentru relații cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", București, șos. Panduri nr. 1.

Art. 2. -

(1) Ghidul cuprinde informații privind etapa de pregătire a proiectelor, procedurile de atribuire, precum și metodologii specifice relevante atât în etapa de pregătire, cât și în cea de atribuire a unui contract de concesiune de lucrări publice sau a unui contract de concesiune de servicii, astfel cum sunt acestea definite la art. 3 lit. g) și h) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Ghidul oferă informații clare și complete despre cerințele legale care trebuie respectate în pregătirea și atribuirea contractelor de concesiune de lucrări publice sau servicii, precum și elemente și sugestii practice.

Art. 3. -

Ghidul este un instrument de lucru util atât autorităților contractante, cât și operatorilor economici, în procesul de pregătire și atribuire a contractelor de concesiune de lucrări publice și servicii în România.

Art. 4. -

Anexa face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 5. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul finanțelor publice, Președintele Autorității Naționale pentru Reglementarea
Gheorghe Pogea și Monitorizarea Achizițiilor Publice,
Cristina Trăilă

ANEXĂ

GHID
pentru implementarea proiectelor de concesiune de lucrări publice și
servicii în România

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...