Ministerul Educației, Cercetării și Inovării - MECI

Metodologia de organizare și desfășurare a examenelor de certificare a calificării profesionale a absolvenților din învățământul profesional și tehnic preuniversitar din 24.04.2009

Modificări (...), Referințe (1)

În vigoare de la 17 iulie 2009

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. -

Prezenta metodologie cuprinde norme de organizare și desfășurare a:

examenului de certificare a competențelor profesionale pentru obținerea certificatului de calificare profesională nivel 1 în conformitate cu art. 34 și 35 din Legea învățământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
examenului de certificare a competențelor profesionale pentru obținerea certificatului de calificare profesională nivel 2 în conformitate cu art. 36 din Legea învățământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
examenului de certificare a competențelor profesionale pentru obținerea certificatului de calificare profesională nivel 3 în conformitate cu art. 26 din Legea învățământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

examenului de absolvire a școlilor postliceale și de maiștri în conformitate cu art. 53 din Legea învățământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările și completările ulterioare, numite în continuare examene de certificare a calificării profesionale.

Art. 2. -

(1) La examenul de certificare a calificării profesionale pentru obținerea certificatului de calificare profesională, nivel 1, au dreptul să se înscrie elevii care au absolvit și promovat școala de arte și meserii sau școala de ucenici.

(2) La examenul de certificare a calificării profesionale pentru obținerea certificatului de calificare profesională, nivel 2, au dreptul să se înscrie elevii care au absolvit și promovat anul de completare sau școala profesională.

(3) La examenul de certificare a calificării profesionale pentru obținerea certificatului de calificare profesională nivel 3 au dreptul să se înscrie elevii din promoția curentă și promoțiile anterioare, care au absolvit și promovat clasa a XII-a, cursuri de zi (ruta directă), respectiv clasa a XIII-a cursuri de zi (ruta progresivă de pregătire profesională), serale și cu frecvență redusă a liceului tehnologic.

(4) La examenul de certificare a calificării profesionale pentru absolvenții învățământului postliceal au dreptul să se înscrie elevii care au finalizat studiile în anul în care se susține examenul de absolvire, precum și elevii din promoțiile anterioare care au situația școlară a ultimului an de studiu a învățământului postliceal încheiată și au fost declarați promovați.

Art. 3. -

Candidații proveniți din unitățile de învățământ de stat sau particulare acreditate sau autorizate susțin examenul de certificare a calificării profesionale fără taxa de două ori în oricare din sesiunile de examen, exceptând situațiile prevăzute de prezenta metodologie.

Art. 4. -

(1) Înscrierea la examenul de certificare a calificării profesionale pentru absolvenții învățământului postliceal se face după cum urmează:

a) Candidații din învățământul postliceal de stat, școlarizați pe locuri finanțate de la bugetul de stat, pot susține de două ori examenul de absolvire fără taxă. Înscrierile ulterioare la examenul de absolvire sunt condiționate de achitarea unei taxe.

b) Înscrierea candidaților care au finalizat cursurile învățământului postliceal particular sau a învățământului postliceal de stat finanțat de solicitanți, persoane fizice sau juridice, prin contract încheiat cu unitatea de învățământ care a asigurat școlarizarea, este condiționată de achitarea unei taxe.

(2) Taxa de examen se stabilește de fiecare unitate de învățământ care organizează examenul cu excepția cazurilor reglementate prin lege. La stabilirea cuantumului taxei se iau în calcul toate cheltuielile de examen per candidat.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...