Ministerul Dezvoltării Regionale și Locuinței

Ordinul nr. 596/2009 pentru aprobarea Listei cuprinzând indicativele de referință ale standardelor române care transpun standarde europene armonizate din domeniul produselor pentru construcții

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 14 august 2009 până la 08 februarie 2010, fiind abrogat și înlocuit prin Ordin 910/2010.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiul art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 622/2004 privind stabilirea condițiilor de introducere pe piață a produselor pentru construcții, republicată, precum și al art. 12 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 33/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Dezvoltării Regionale și Locuinței, cu modificările ulterioare,

ministrul dezvoltării regionale și locuinței emite următorul ordin:

Art. 1. -

Se aprobă Lista cuprinzând indicativele de referință ale standardelor române care transpun standarde europene armonizate din domeniul produselor pentru construcții, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 3. -

La data publicării prezentului ordin, Ordinul ministrului dezvoltării regionale și locuinței nr. 71/2009 pentru aprobarea Listei cuprinzând indicativele de referință ale standardelor române care transpun standarde europene armonizate din domeniul produselor pentru construcții, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 101 din 19 februarie 2009, se abrogă.

Ministrul dezvoltării regionale și locuinței,
Vasile Blaga

București, 3 august 2009.

Nr. 596.

ANEXĂ

LISTA*
cuprinzând indicativele de referință ale standardelor române
care transpun standarde europene armonizate din domeniul
produselor pentru construcții

Nr. crt. Indicativ Denumirea Data punerii în aplicare a standardului armonizat DOW**
0 1 2 3 4
1. SR EN 1: 2001 Sobe cu combustibil lichid cu arzătoare cu vaporizare, racordate la o conductă de evacuare a produselor de ardere 01.01.2008 01.01.2009
SR EN 1: 2001/A1: 2007 01.01.2008 01.01.2009
2. SR EN 40-4: 2006 Stâlpi pentru iluminatul public. Partea 4: Cerințe pentru stâlpii pentru iluminatul public de beton armat și beton precomprimat 01.10.2006 01.10.2007
SR EN 40-4: 2006/AC: 2007 01.01.2007 01.01.2007
3. SR EN 40-5: 2002 Stâlpi pentru iluminat public. Partea 5: Cerințe pentru stâlpi de oțel 01.02.2003 01.02.2005
4. SR EN 40-6: 2002 Stâlpi pentru iluminat public. Partea 6: Cerințe pentru stâlpi de iluminat de aluminiu 01.02.2003 01.02.2005
5. SR EN 40-7: 2003 Stâlpi pentru iluminat public. Partea 7: Cerințe pentru stâlpi de iluminat din materiale compozite pe bază de polimeri armate cu fibre 01.10.2003 01.10.2004
6. SR EN 54-2: 1997 Sisteme de detectare și de alarmă la incendiu. Partea 2: Echipament de control și semnalizare 01.01.2008 01.08.2009
SR EN 54-2: 1997/A1: 2007 01.01.2008 01.08.2009
SR EN 54-2: 1997/AC: 2007 01.01.2008 01.01.2008
7. SR EN 54-3: 2002 Sisteme de detectare și de alarmă la incendiu. Partea 3: Dispozitive de alarmare la incendiu. Sonerii 01.04.2003 01.06.2009
SR EN 54-3: 2002/A1: 2003 01.04.2003 30.06.2005
SR EN 54-3: 2002/A2: 2006 01.03.2007 01.06.2009
8. SR EN 54-4: 2000 Sisteme de detectare și de alarmă la incendiu. Partea 4: Echipament de alimentare electrică 01.10.2003 01.08.2009
SR EN 54-4: 2000/A1: 2003 01.10.2003 01.08.2009
SR EN 54-4: 2000/A2: 2007 01.06.2007 01.08.2009
SR EN 54-4: 2000/AC: 2000 01.06.2005 01.06.2005
9. SR EN 54-5: 2002 Sisteme de detectare și de alarmă la incendiu. Partea 5: Detectoare de căldură. Detectoare punctuale 01.04.2003 30.06.2005
SR EN 54-5: 2002/A1: 2003 01.04.2003 30.06.2005
10. SR EN 54-7: 2002 Sisteme de detectare și de alarmă la incendiu. Partea 7: Detectoare de fum. Detectoare punctuale care utilizează dispersia luminii, transmisia luminii sau ionizarea 01.04.2003 01.08.2009
SR EN 54-7: 2002/A1: 2003 01.04.2003 30.06.2005
SR EN 54-7: 2002/A2: 2007 01.05.2007 01.08.2009
11. SR EN 54-10: 2002 Sisteme de detectare și de alarmă la incendiu. Partea 10: Detectoare de flacără. Detectoare punctuale 01.09.2006 01.09.2008
SR EN 54-10: 2002/A1: 2006 01.09.2006 01.09.2008
12. SR EN 54-11: 2002 Sisteme de detectare și de alarmă la incendiu. Partea 11: Declanșatoare manuale de alarmare 01.09.2006 01.09.2008
SR EN 54-11: 2002/A1: 2006 01.09.2006 01.09.2008
13. SR EN 54-12: 2003 Sisteme de detectare și de alarmă la incendiu. Partea 12: Detectoare de fum. Detectoare liniare care utilizează principiul transmisiei unui fascicul de unde optice 01.10.2003 31.12.2005
14. SR EN 54-16: 2008 Sisteme de detectare și de alarmă la incendiu. Partea 16: Echipamente de control pentru alarmă vocală 01.01.2009 01.04.2011
15. SR EN 54-17: 2006 Sisteme de detectare și de alarmă la incendiu. Partea 17: Izolatori de scurtcircuit 01.10.2006 01.12.2008
SR EN 54-17: 2006/AC: 2007 01.01.2009 01.01.2009
16. SR EN 54-18: 2006 Sisteme de detectare și de alarmă la incendiu. Partea 18: Dispozitive de intrare-ieșire 01.10.2006 01.12.2008
SR EN 54-18: 2006/AC: 2007 01.01.2008 01.01.2008
17. SR EN 54-20: 2006 Sisteme de detectare și de alarmă la incendiu. Partea 20: Detectoare de fum prin aspirare 01.04.2007 01.07.2009
EN 54-20: 2006/AC: 2008*** 01.08.2009 01.08.2009
18. SR EN 54-21: 2006 Sisteme de detectare și de alarmă la incendiu. Partea 21: Dispozitiv de transmitere a alarmei de incendiu și a semnalului de deranjament 01.03.2007 01.06.2009
19. SR EN 54-24: 2008 Sisteme de detectare și de alarmă la incendiu. Partea 24: Componente ale sistemului de alarmare vocală. Difuzoare 01.01.2009 01.04.2011
20. SR EN 54-25: 2008 Sisteme de detectare și de alarmă la incendiu. Partea 25: Componente care folosesc undele radio 01.01.2009 01.04.2011
21. SR EN 179: 2008 Accesorii pentru construcții. Dispozitive pentru ieșiri de urgență acționate printr-un cârlig sau o placă de împingere. Cerințe și metode de încercare 01.01.2009 01.01.2010
22. SR EN 197-1: 2002 Ciment. Partea 1: Compoziție, specificații și criterii de conformitate ale cimenturilor uzuale 01.04.2001 01.04.2002
SR EN 197-1: 2002/A1: 2004 01.02.2005 01.02.2006
SR EN 197-1: 2002/A3: 2007 01.04.2008 01.04.2009
23. SR EN 197-4: 2004 Ciment. Partea 4: Compoziție, specificații și criterii de conformitate pentru cimenturi de furnal cu rezistență inițială mică 01.02.2005 01.02.2006
24. SR EN 295-10: 2006 Tuburi și accesorii de gresie și îmbinarea acestora la racorduri și rețele de canalizare. Partea 10: Cerințe de performanță 01.01.2006 01.01.2007
25. SR EN 413-1: 2004 Ciment pentru zidărie. Partea 1: Compoziție, specificații și criterii de conformitate 01.12.2004 01.12.2005
26. EN 416-1: 2009*** Tuburi radiante suspendate echipate cu un singur arzător care utilizează combustibili gazoși, pentru alte utilizări decât cele casnice. Partea 1: Securitate 01.12.2009 01.12.2010
27. SR EN 438-7: 2005 Stratificate decorative de înaltă presiune (HPL). Plăci pe bază de rășini termorigide (denumite, uzual, stratificate). Partea 7: Panouri stratificate compacte și compozite HPL pentru finisarea pereților și tavanelor interioare și exterioare 01.11.2005 01.11.2006
28. SR EN 442-1: 2000 Radiatoare și convectoare. Partea 1: Specificații și condiții tehnice 01.12.2004 01.12.2005
SR EN 442-1: 2000/A1: 2004 01.12.2004 01.12.2005
29. SR EN 450-1: 2006 + A1: 2007 Cenușă zburătoare pentru beton. Partea 1: Definiții, condiții și criterii de conformitate 01.01.2009 01.01.2010
30. SR EN 459-1: 2003 Var pentru construcții. Partea 1: Definiții, caracteristici și criterii de conformitate 01.08.2002 01.08.2003
31. SR EN 490: 2005 Țigle și accesorii de beton pentru învelitori de acoperiș și placări de pereți. Specificații de produse 01.09.2005 01.06.2007
SR EN 490: 2005/A1: 2006 01.01.2009 01.01.2009
32. SR EN 492: 2005 Plăci de fibrociment de tip ardezie și accesorii. Specificație de produs și metode de încercare 01.01.2006 01.01.2007
SR EN 492: 2005/A1: 2006 01.01.2006 01.01.2007
SR EN 492: 2005/A2: 2007 01.07.2007 01.07.2008
33. SR EN 494+A3: 2007 Plăci profilate de fibrociment și accesorii. Specificații de produs și metode de încercare 01.01.2008 01.01.2009
34. SR EN 516: 2006 Accesorii prefabricate pentru acoperiș. Instalații pentru acces pe acoperiș. Pasarele, podine și trepte 01.11.2006 01.11.2007
35. SR EN 517: 2006 Accesorii prefabricate pentru acoperiș. Cârlige de siguranță 01.12.2006 01.12.2007
36. SR EN 520: 2005 Plăci de gips-carton. Definiții, specificații și metode de încercări 01.09.2005 01.03.2007
37. SR EN 523: 2004 Teci de bandă de oțel pentru cabluri de precomprimare. Terminologie, condiții, control de calitate 01.06.2004 01.06.2005
38. SR EN 534: 2006 Foi bitumate ondulate. Specificații de produse și metode de încercări 01.04.2007 01.04.2008
39. SR EN 544: 2006 Șindrile bituminoase cu armături minerale și/sau sintetice. Specificație de produs și metode de încercare 01.10.2006 01.10.2007
40. SR EN 572-9: 2004 Sticlă pentru construcții. Produse de bază. Sticla silico- calco-sodică. Partea 9: Evaluarea conformității/Standard de produs 01.09.2005 01.09.2006
41. SR EN 588-2: 2002 Tuburi de fibro-ciment pentru racorduri și rețele de canalizare. Partea 2: Cămine de vizitare și cămine de inspecție 01.10.2002 01.10.2003
42. SR EN 671-1: 2002 Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Sisteme echipate cu furtun. Partea 1: Hidranți interiori echipați cu furtunuri semirigide 01.02.2002 01.04.2004
SR EN 671-1: 2002/AC: 2003 01.01.2007 01.01.2007
43. SR EN 671-2: 2002 Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Partea 2: Hidranți interiori echipați cu furtunuri plate 01.02.2002 01.04.2004
SR EN 671-2: 2002/A1: 2004 01.03.2007 01.03.2008
44. SR EN 681-1: 2002 Garnituri de etanșare de cauciuc. Cerințe de material pentru garnituri de etanșare a îmbinărilor de țevi utilizate în domeniul apei și canalizării. Partea 1: Cauciuc vulcanizat 01.01.2003 01.01.2009
SR EN 681-1: 2002/A1: 2002 01.01.2003 01.01.2004
SR EN 681-1: 2002/A2: 2003 01.01.2003 01.01.2004
SR EN 681-1: 2002/A3: 2006 01.01.2008 01.01.2009
45. SR EN 681-2: 2002 Garnituri de etanșare de cauciuc. Cerințe de material pentru garnituri de etanșare a îmbinărilor de țevi utilizate în domeniul apei și canalizării. Partea 2: Elastomeri termoplastici 01.01.2003 01.01.2004
SR EN 681-2: 2002/A1: 2003 01.01.2003 01.01.2004
46. SR EN 681-3: 2002 Garnituri de etanșare de cauciuc. Cerințe de material pentru garnituri de etanșare a îmbinărilor de țevi utilizate în domeniul apei și canalizării. Partea 3: Materiale celulare de cauciuc vulcanizat 01.01.2003 01.01.2004
SR EN 681-3: 2002/A1: 2003 01.01.2003 01.01.2004
47. SR EN 681-4: 2002 Garnituri de etanșare de cauciuc. Cerințe de material pentru garnituri de etanșare a îmbinărilor de țevi utilizate în domeniul apei și canalizării. Partea 4: Garnituri de etanșare de poliuretan turnat 01.01.2003 01.01.2004
SR EN 681-4: 2002/A1: 2003 01.01.2003 01.01.2004
48. SR EN 682: 2002 Garnituri de etanșare de cauciuc. Condiții tehnice ale materialelor pentru garnituri de etanșare utilizate la etanșarea conductelor de canalizare și a racordurilor prin care se transportă gaze și hidrocarburi fluide 01.10.2002 01.12.2003
49. SR EN 771-1: 2003 Specificații ale elementelor pentru zidărie. Partea 1: Elemente pentru zidărie de argilă arsă 01.04.2005 01.04.2006
SR EN 771-1: 2003/A1: 2005 01.04.2005 01.04.2006
50. SR EN 771-2: 2003 Specificații ale elementelor pentru zidărie. Partea 2: Elemente pentru zidărie de silico-calcar 01.04.2005 01.04.2006
SR EN 771-2: 2003/A1: 2005 01.04.2005 01.04.2006
51. SR EN 771-3: 2004 Specificații ale elementelor pentru zidărie. Partea 3: Elemente pentru zidărie de beton cu agregate (agregate grele și ușoare) 01.04.2005 01.04.2006
SR EN 771-3: 2004/A1: 2005 01.04.2005 01.04.2006
52. SR EN 771-4: 2004 Specificații ale elementelor pentru zidărie. Partea 4: Elemente pentru zidărie de beton celular autoclavizat 01.04.2005 01.04.2006
SR EN 771-4: 2004/A1: 2005 01.04.2005 01.04.2006
53. SR EN 771-5: 2004 Specificații ale elementelor pentru zidărie. Partea 5: Elemente pentru zidărie de piatră artificială 01.04.2005 01.04.2006
SR EN 771-5: 2004/A1: 2005 01.04.2005 01.04.2006
54. SR EN 771-6: 2006 Specificații ale elementelor pentru zidărie. Partea 6: Elemente pentru zidărie de piatră naturală 01.08.2006 01.08.2007
55. EN 777-1: 2009*** Tuburi radiante suspendate echipate cu mai multe arzătoare care utilizează combustibili gazoși, pentru alte utilizări decât cele casnice. Partea 1: Sistem D - Securitate 01.11.2009 01.11.2010
56. EN 777-2: 2009*** Tuburi radiante suspendate echipate cu mai multe arzătoare care utilizează combustibili gazoși, pentru alte utilizări decât cele casnice. Partea 1: Sistem E - Securitate 01.11.2009 01.11.2010
57. EN 777-3: 2009*** Tuburi radiante suspendate echipate cu mai multe arzătoare care utilizează combustibili gazoși, pentru alte utilizări decât cele casnice. Partea 1: Sistem F - Securitate 01.11.2009 01.11.2010
58. EN 777-4: 2009*** Tuburi radiante suspendate echipate cu mai multe arzătoare care utilizează combustibili gazoși, pentru alte utilizări decât cele casnice. Partea 1: Sistem H - Securitate 01.11.2009 01.11.2010
59. SR EN 845-1: 2004+A1:2008 Specificație a componentelor auxiliare pentru zidărie. Partea 1: Agrafe, bride de fixare, etriere-suport și console 01.01.2009 01.01.2010
60. SR EN 845-2: 2004 Specificație a componentelor auxiliare pentru zidărie. Partea 2: Buiandrugi 01.02.2004 01.04.2006
61. SR EN 845-3: 2004+A1:2008 Specificație a componentelor auxiliare pentru zidărie. Partea 3: Plase de oțel pentru armarea îmbinărilor orizontale 01.01.2009 01.01.2010
62. SR EN 858-1: 2002 Separatoare de lichide ușoare (de exemplu, hidrocarburi). Partea 1: Principii pentru proiectare, performanțe și încercări, marcare și controlul calității 01.09.2005 01.09.2006
SR EN 858-1: 2002/A1: 2005 01.09.2005 01.09.2006
63. SR EN 877: 2004 Tuburi și racorduri de fontă, asamblările lor și accesorii destinate evacuării apelor din clădiri. Condiții, metode de încercare și asigurarea calității 01.01.2008 01.09.2009
SR EN 877: 2004/A1: 2007 01.01.2008 01.09.2009
SR EN 877: 2004/A1: 2007/AC: 2008 01.01.2009 01.01.2009
64. EN 934-2: 2009*** Aditivi pentru beton, mortar și pastă. Partea 2: Aditivi pentru beton. Definiții, condiții, conformitate, marcare și etichetare 01.03.2010 01.03.2011
65. SR EN 934-3: 2004 Aditivi pentru beton, mortar și pastă. Partea 3: Aditivi pentru mortar de zidărie. Definiții, condiții, conformitate, marcare și etichetare 01.06.2005 01.06.2006
SR EN 934-3: 2004/AC: 2005 01.06.2005 01.06.2005
66. SR EN 934-4: 2002 Aditivi pentru beton, mortar și pastă. Partea 4: Aditivi pentru paste pentru cabluri pretensionate. Definiții, condiții, conformitate, marcare și etichetare 01.03.2010 01.03.2011
67. SR EN 934-5: 2007 Aditivi pentru beton, mortar și pastă. Partea 5: Aditivi pentru beton aplicat prin pulverizare. Definiții, condiții, conformitate, marcare și etichetare 01.01.2009 01.01.2010
68. EN 969:2009*** Tuburi, racorduri și accesorii de fontă ductilă și asamblarea lor pentru conducte de gaz. Cerințe și metode de încercare 01.01.2010 01.01.2011
69. SR EN 997:2004 Vase WC și vase WC cu rezervor alăturat, cu sifon integrat 01.12.2004 01.12.2006
SR EN 997:2004/A1:2007 01.01.2008 01.01.2009
70. SR EN 998-1:2004 Specificație a mortarelor pentru zidărie. Partea 1: Mortare pentru tencuire și gletuire 01.02.2004 01.02.2005
SR EN 998-1:2004/AC:2006 01.06.2006 01.06.2006
71. SR EN 998-2:2004 Specificație a mortarelor pentru zidărie. Partea 2: Mortare pentru zidărie 01.02.2004 01.02.2005
72. SR EN 1036-2:2008 Sticlă pentru construcții - Oglinzi din geam peliculizat cu argint folosite în interior. Partea 2: Evaluarea conformității/Standard de produs 01.01.2009 01.01.2010
73. SR EN 1051-2:2007 Sticlă pentru construcții. Cărămizi de sticlă și dale de sticlă. Partea 2: Evaluarea conformității/Standard de produs 01.01.2009 01.01.2010
74. SR EN 1057:2006 Cupru și aliaje de cupru. Țevi rotunde fără sudură de cupru pentru apă și gaz utilizate la instalații sanitare și de încălzire 01.03.2007 01.03.2009
75. SR EN 1096-4:2004 Sticlă pentru construcții. Geam peliculizat. Partea 4: Evaluarea conformității/Standard de produs 01.09.2005 01.09.2006
76. SR EN 1123-1:2002 Tuburi și racorduri de tub pentru rețele de canalizare de oțel galvanizat la cald, sudate longitudinal, cu mufă și capăt drept. Partea 1: Cerințe, încercări, control de calitate 01.06.2005 01.06.2006
SR EN 1123-1:2002/A1:2005 01.06.2005 01.06.2006
77. SR EN 1124-1:2002 Tuburi și racorduri de tub pentru rețele de canalizare de oțel inoxidabil, sudate longitudinal, cu mufă și capăt drept. Partea 1: Cerințe, încercări, control de calitate 01.06.2005 01.06.2006
SR EN 1124-1:2002/A1:2005 01.06.2005 01.06.2006
78. SR EN 1125:2008 Accesorii pentru clădiri. Dispozitive de ieșire antipanică acționate printr-o bară orizontală. Cerințe și metode de încercare 01.01.2009 01.01.2010
79. SR EN 1154:2001 Accesorii pentru construcții. Dispozitiv cu închidere automată pentru uși. Condiții și metode de încercare. 01.10.2003 01.10.2004
SR EN 1154:2001/A1:2003 01.10.2003 01.10.2004
80. SR EN 1155:2001 Accesorii pentru construcții. Dispozitive de oprire electromagnetică pentru uși batante. Condiții și metode de încercare 01.10.2003 01.10.2004
SR EN 1155:2001/A1:2003 01.10.2003 01.10.2004
81. SR EN 1158:2001 Accesorii pentru construcții. Dispozitive de coordonare a canatelor. Condiții și metode de încercare 01.10.2003 01.10.2004
SR EN 1158:2001/A1:2003 01.10.2003 01.10.2004
SR EN 1158:2001/A1: 2003/AC:2006 01.06.2006 01.06.2006
82. SR EN 1168:2005+A1:2008 Produse prefabricate de beton. Fâșii cu goluri 01.12.2009 01.12.2010
83. SR EN 1279-5:2005+A1:2008 Sticlă pentru construcții. Elemente de vitraje izolante. Partea 5: Evaluarea conformității 01.09.2009 01.09.2010
84. SR EN 1304:2005 Țigle și accesorii de argilă arsă. Definiții și specificații de produse 01.02.2006 01.02.2007
85. SR EN 1317-5:2007+A1:2008 Dispozitive de protecție la drumuri. Partea 5: Cerințe pentru produse și evaluarea conformității pentru parapete de siguranță 01.04.2009 01.01.2011
86. SR EN 1337-3:2005 Aparate de reazem pentru structuri. Partea 3: Aparate de reazem din elastomeri 01.01.2006 01.01.2007
87. SR EN 1337-4:2004 Aparate de reazem pentru structuri. Partea 4: Aparate de reazem cu rulouri 01.02.2005 01.02.2006
SR EN 1337-4:2004/AC:2007 01.01.2008 01.01.2008
88. SR EN 1337-5:2005 Aparate de reazem pentru structuri. Partea 5: Aparate de reazem tip oală 01.01.2006 01.01.2007
89. SR EN 1337-6:2004 Aparate de reazem pentru structuri. Partea 6: Aparate de reazem cu balansiere 01.02.2005 01.02.2006
90. SR EN 1337-7:2004 Aparate de reazem pentru structuri. Partea 7: Aparate de reazem sferice și cilindrice din PTFE 01.12.2004 01.06.2005
91. SR EN 1337-8:2007 Aparate de reazem pentru structuri. Partea 7: Aparate de reazem de ghidare și aparate de reazem blocate 01.01.2009 01.01.2010
92. SR EN 1338:2004 Pavele de beton. Condiții și metode de încercări 01.03.2004 01.03.2005
SR EN 1338:2004/AC:2006 01.01.2007 01.01.2007
93. SR EN 1339:2004 Dale de beton. Condiții și metode de încercări 01.03.2004 01.03.2005
SR EN 1339:2004/AC:2006 01.01.2007 01.01.2007
94. SR EN 1340:2004 Elemente de borduri de beton. Condiții și metode de încercări 01.02.2004 01.02.2005
SR EN 1340:2004/AC:2006 01.01.2007 01.01.2007
95. SR EN 1341:2002 Dale de piatră naturală pentru pavări exterioare. Condiții și metode de încercare 01.10.2002 01.10.2003
96. SR EN 1342:2002 Pavele de piatră naturală pentru pavări exterioare. Condiții și metode de încercare 01.10.2002 01.10.2003
97. SR EN 1343:2002 Borduri de piatră naturală pentru pavări exterioare. Condiții și metode de încercare 01.10.2002 01.10.2003
98. SR EN 1344:2003 Pavele de argilă arsă. Condiții și metode de încercare 01.01.2003 01.01.2004
99. SR EN 1423:1999 Produse pentru marcare rutieră. Produse de pulverizare. Microbile de sticlă, granule antiderapante și amestecul celor două componente 01.05.2004 01.05.2005
SR EN 1423:1999/A1:2004 01.05.2004 01.05.2004
100. SR EN 1433:2003 Canale de evacuare a apelor uzate din zone circulabile utilizate de pietoni și vehicule. Clasificare, cerințe pentru proiectare și încercare, marcare și evaluarea conformității 01.08.2003 01.08.2004
SR EN 1433:2003/A1:2006 01.01.2006 01.01.2006
101. SR EN 1457:1999 Coșuri de fum. Canale interioare de argilă/ceramice. Condiții și metode de încercare 01.08.2003 01.08.2004
SR EN 1457:1999/A1:2002 01.08.2003 01.08.2004
SR EN 1457:1999/AC:2006 01.01.2007 01.01.2007
SR EN 1457:1999/A1: 2002/AC:2007 01.01.2008 01.01.2008
102. SR EN 1463-1:2009*** Produse pentru marcare rutieră. Butoane retroreflectorizante. Partea 1: Condiții inițiale de performanță 01.01.2010 01.01.2011
103. SR EN 1469:2005 Produse de piatră naturală. Plăci pentru pereți. Condiții 01.07.2005 01.07.2006
104. SR EN 1504-2:2005 Produse și sisteme pentru protecția și repararea structurilor de beton. Definiții, condiții, control de calitate și evaluarea conformității. Partea 2: Sisteme de protecție de suprafață pentru beton 01.09.2005 01.01.2009
105. SR EN 1504-3:2006 Produse și sisteme pentru protecția și repararea structurilor de beton. Definiții, condiții, controlul calității și evaluarea conformității. Partea 3: Reparație structurală și nestructurală 01.10.2006 01.01.2009
106. SR EN 1504-4:2005 Produse și sisteme pentru protecția și repararea structurilor de beton. Definiții, condiții, controlul calității și evaluarea conformității. Partea 4: Lipire structurală 01.09.2005 01.01.2009
107. SR EN 1504-5:2005 Produse și sisteme pentru protecția și repararea structurilor de beton. Definiții, condiții, controlul calității și evaluarea conformității. Partea 5: Produse de injecție în beton 01.10.2005 01.01.2009
108. SR EN 1504-6:2007 Produse și sisteme pentru protecția și repararea structurilor de beton. Definiții, condiții, controlul calității și evaluarea conformității. Partea 6: Ancorarea armăturii 01.06.2007 01.01.2009
109. SR EN 1504-7:2007 Produse și sisteme pentru protecția și repararea structurilor de beton. Definiții, condiții, controlul calității și evaluarea conformității. Partea 7: Protecția armăturii împotriva coroziunii 01.06.2007 01.01.2009
110. SR EN 1520:2003 Elemente prefabricate armate de beton cu agregate ușoare cu structură deschisă 01.09.2003 01.09.2004
EN 1520:2002/AC:2003*** 01.08.2009 01.08.2009
111. SR EN 1748-1-2:2004 Sticlă pentru construcții. Produse de bază speciale. Sticlă borosilicatică. Partea 1-2: Evaluarea conformității/Standard de produs 01.09.2005 01.09.2006
112. SR EN 1748-2-2:2004 Sticlă pentru construcții. Produse de bază speciale - Vitroceram. Partea 2-2: Evaluarea conformității/Standard de produs 01.09.2005 01.09.2006
113. SR EN 1806:2007 Coșuri de fum. Blocuri speciale de argilă/ceramică pentru realizarea coșurilor de fum. Condiții și metode de încercare 01.05.2007 01.05.2008
114. SR EN 1825-1:2005 Separatoare de grăsimi. Partea 1: Principii pentru proiectare, performanțe și încercări, marcare și controlul calității 01.09.2005 01.09.2006
SR EN 1825-1:2005/AC:2006 01.01.2007 01.01.2007
115. SR EN 1856-1:2004 Coșuri de fum. Condiții pentru coșuri de fum metalice. Partea 1: Componente ale sistemelor coșurilor de fum 01.04.2004 01.04.2005
SR EN 1856-1:2004/A1:2006 01.03.2007 01.03.2008
116. SR EN 1856-2:2004 Coșuri de fum. Condiții pentru coșuri de fum metalice. Partea 2: Tubulaturi și elemente de racordare metalice 01.05.2005 01.11.2007
117. SR EN 1857:2004 +A1:2008 Coșuri de fum. Componente. Canale interioare de beton 01.01.2009 01.01.2010
118. SR EN 1858:2004 Coșuri de fum. Componente. Blocuri canal de beton cu pereți simpli sau cu mai mulți pereți 01.09.2009 01.09.2010
119. SR EN 1863-2:2004 Sticlă pentru construcții. Geam de sticlă silico-calco-sodică călit termic. Partea 2: Evaluarea conformității/Standard de produs 01.09.2005 01.09.2006
120. SR EN 1873:2006 Accesorii prefabricate pentru acoperiș. Luminatoare de plafon de material plastic. Specificație de produs și metode de încercare 01.10.2006 01.10.2009
121. SR EN 1916:2003 Tuburi și accesorii din beton simplu, beton slab armat și beton armat 01.08.2003 23.11.2004
SR EN 1916:2003/AC:2007 01.01.2009 01.01.2009
122. SR EN 1917:2003 Cămine de vizitare și cămine de racord din beton simplu, beton slab armat și beton armat 01.08.2003 23.11.2004
SR EN 1917:2003/AC:2007 01.01.2009 01.01.2009
123. SR EN 1935:2003 Accesorii pentru construcții. Balama cu ax simplu. Cerințe și metode de încercare 01.10.2002 01.12.2003
SR EN 1935:2003/AC:2004 01.01.2007 01.01.2007
124. SR EN 10025-1:2005 Produse laminate la cald din oțeluri pentru construcții. Partea 1: Condiții tehnice generale de livrare 01.09.2005 01.09.2006
125. EN 10088-4:2009*** Oțeluri inoxidabile. Partea 4: Condiții tehnice de livrare pentru table/table groase și benzi din oțeluri rezistente la coroziune pentru utilizări la construcții 01.02.2010 01.02.2011
126. EN 10088-5:2009*** Oțeluri inoxidabile. Partea 5: Condiții tehnice de livrare pentru bare, sârme laminate, sârme trase, profile și produse formate la rece din oțeluri rezistente la coroziune pentru utilizări la construcții 01.01.2010 01.01.2011
127. SR EN 10210-1:2006 Profile cave finisate la cald pentru construcții, din oțeluri de construcție nealiate și cu granulație fină. Partea 1: Condiții tehnice de livrare 01.02.2007 01.02.2008
128. SR EN 10219-1:2006 Profile cave deformate la rece pentru construcții, din oțeluri de construcție nealiate și cu granulație fină. Partea 1: Condiții tehnice de livrare 01.02.2007 01.02.2008
129. SR EN 10224:2003 Țevi și racorduri de oțel nealiat pentru transportul lichidelor apoase, inclusiv apa potabilă. Condiții tehnice de livrare Țevi și racorduri de oțel nealiat pentru transportul apei și al altor lichide apoase. Condiții tehnice de livrare 01.04.2006 01.04.2007
SR EN 10224:2003/A1:2005 01.04.2006 01.04.2007
130. SR EN 10311:2005 Asamblări pentru racordarea țevilor de oțel și racorduri pentru transportul lichidelor apoase, inclusiv al apei potabile 01.03.2006 01.03.2007
131. SR EN 10312:2003 Țevi de oțel inoxidabil sudate pentru transportul lichidelor apoase, inclusiv al apei potabile. Condiții tehnice de livrare 01.04.2006 01.04.2007
SR EN 10312:2003/A1:2005 01.04.2006 01.04.2007
132. EN 10343:2009*** Oțeluri pentru utilizări în construcții 01.01.2010 01.01.2011
133. SR EN 12004:2008 Adezivi pentru plăci ceramice. Definiții și specificații 01.06.2008 01.06.2010
134. SR EN 12050-1:2002 Stații de pompare a apelor uzate pentru clădiri și terenuri. Principii de construcție și încercare. Partea 1: Stații de pompare pentru ape uzate cu materii fecale 01.11.2001 01.11.2002
135. SR EN 12050-2:2002 Stații de pompare a apelor uzate pentru clădiri și terenuri. Principii de construcție și încercare. Partea 2: Stații de pompare pentru ape uzate fără materii fecale 01.10.2001 01.10.2002
136. SR EN 12050-3:2002 Stații de pompare a apelor uzate pentru clădiri și terenuri. Principii de construcție și încercare. Partea 3: Stații de pompare cu aplicare limitată pentru ape uzate cu materii fecale 01.10.2001 01.10.2002
137. SR EN 12050-4:2002 Stații de pompare a apelor uzate pentru clădiri și terenuri. Principii de construcție și încercare. Partea 4: Robinet de reținere pentru ape uzate cu materii fecale și fără materii fecale 01.10.2001 01.10.2002
138. SR EN 12057:2005 Produse de piatră naturală. Plăci modulare. Condiții 01.09.2005 01.09.2006
139. SR EN 12058:2005 Produse de piatră naturală. Plăci pentru pardoseli și scări. Condiții 01.09.2005 01.09.2006
140. SR EN 12094-1:2004 Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Componente pentru sisteme de stingere cu gaz. Partea 1: Cerințe și metode de încercare pentru dispozitive electrice automate de comandă și temporizare 01.02.2004 01.05.2006
141. SR EN 12094-2:2004 Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Componente pentru sisteme de stingere cu gaz. Partea 2: Cerințe și metode de încercare pentru dispozitive neelectrice automate de comandă și temporizare 01.02.2004 01.05.2006
142. SR EN 12094-3:2004 Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Componente pentru sisteme de stingere cu gaz. Partea 3: Cerințe și metode de încercare pentru dispozitive manuale de declanșare și de oprire 01.01.2004 01.09.2005
143. SR EN 12094-4:2004 Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Componente pentru sisteme de stingere cu gaz. Partea 4: Cerințe și metode de încercare pentru ansambluri de supape și declanșatoarele lor 01.05.2005 01.08.2007
144. SR EN 12094-5:2006 Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Componente pentru sisteme de stingere cu gaz. Partea 5: Condiții și metode de încercare pentru distribuitoare de înaltă și joasă presiune și declanșarea lor 01.02.2007 01.05.2009
145. SR EN 12094-6:2006 Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Componente pentru sisteme de stingere cu gaz. Partea 6: Condiții și metode de încercare pentru dispozitivele neelectrice de scoatere din funcțiune 01.02.2007 01.05.2009
146. SR EN 12094-7:2002 Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Componente pentru sisteme de stingere cu gaz. Partea 7: Condiții și metode de încercare pentru duzele sistemelor cu CO2 01.10.2001 01.04.2004
SR EN 12094-7:2002/A1:2005 01.11.2005 01.11.2006
147. SR EN 12094-8:2006 Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Componente pentru sisteme de stingere cu gaz. Partea 8: Condiții și metode de încercare pentru racorduri 01.02.2007 01.05.2009
148. SR EN 12094-9:2004 Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Componente pentru sisteme de stingere cu gaz. Partea 9: Cerințe și metode de încercare pentru detectoare speciale de incendiu 01.01.2004 01.09.2005
149. SR EN 12094-10:2004 Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Componente pentru sisteme de stingere cu gaz. Partea 10: Cerințe și metode de încercare pentru manometre și presostate 01.02.2004 01.05.2006
150. SR EN 12094-11:2004 Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Componente pentru sisteme de stingere cu gaz. Partea 11: Cerințe și metode de încercare pentru dispozitive mecanice de cântărire 01.01.2004 01.09.2005
151. SR EN 12094-12:2004 Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Componente pentru sisteme de stingere cu gaz. Partea 12: Cerințe și metode de încercare pentru dispozitive de alarmare pneumatice 01.01.2004 01.09.2005
152. SR EN 12094-13:2002 Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Componente pentru sisteme de stingere cu gaz. Partea 13: Condiții și metode de încercare pentru clapete antiretur 01.01.2002 01.04.2004
153. SR EN 12101-1:2006 Sisteme pentru controlul fumului și al gazelor fierbinți. Partea 1: Specificație pentru barierele de fum Sisteme pentru controlul fumului și al gazelor fierbinți. Partea 1: Cerințe relative la ecranele de oprire a fumului 01.06.2006 01.09.2008
SR EN 12101-1:2006/A1:2006 01.12.2006 01.09.2008
154. SR EN 12101-2:2004 Sisteme pentru controlul fumului și al gazelor fierbinți. Partea 2: Specificații pentru ventilatoare de evacuare naturală a fumului și gazelor fierbinți 01.04.2004 01.09.2006
155. SR EN 12101-3:2003 Sisteme pentru controlul fumului și al gazelor fierbinți. Partea 3: Specificații pentru ventilatoare de evacuare a căldurii și a fumului 01.04.2004 01.04.2005
SR EN 12101-3: 2003/AC:2005 01.01.2006 01.01.2006
156. SR EN 12101-6:2005 Sisteme pentru controlul fumului și al gazelor fierbinți. Partea 6: Specificații pentru sisteme cu presiune diferențială - Kituri 01.04.2006 01.04.2007
SR EN 12101-6: 2005/AC:2007 01.01.2007 01.01.2007
157. SR EN 12101-10:2006 Sisteme pentru controlul fumului și al gazelor fierbinți. Partea 10: Echipament de alimentare cu energie 01.10.2006 01.05.2012
SR EN 12101-10: 2006/AC:2007 01.01.2008 01.01.2008
158. SR EN 12150-2:2004 Sticlă pentru construcții. Geam de securitate de sticlă silico- calco-sodică securizat termic. Partea 2: Evaluarea conformității/Standard de produs 01.09.2005 01.09.2006
159. SR EN 12209:2004 Feronerie pentru clădiri. Broaște îngropate și aplicate și plăci-opritor, acționate mecanic. Cerințe și metode de încercare 01.12.2004 01.06.2006
SR EN 12209:2004/AC:2006 01.06.2006 01.06.2006
160. SR EN 12259-1+A1:2002 Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Componente pentru sisteme cu sprinklere și cu apă pulverizată. Partea 1: Sprinklere 01.04.2002 01.09.2005
SR EN 12259-1+A1: 2002/A2:2004 01.03.2005 01.03.2006
SR EN 12259-1+A1: 2002/A3:2006 01.11.2006 01.11.2007
161. SR EN 12259-2:2002 Sisteme fixe de luptă împotriva incendiului. Componente pentru sisteme cu sprinklere și cu apă pulverizată. Partea 2: Sistem de supape de alarmă apă-apă 01.01.2002 01.08.2007
SR EN 12259-2:2002/A1:2002 01.01.2002 01.08.2007
SR EN 12259-2:2002/A2:2006 01.09.2006 01.08.2007
SR EN 12259-2: 2002/AC:2003 01.06.2005 01.06.2005
162. SR EN 12259-3:2002 Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Componente pentru sisteme cu sprinklere și cu apă pulverizată. Partea 3: Sisteme de supapă de alarmă apă-aer 01.01.2002 01.08.2007
SR EN 12259-3:2002/A1:2003 01.01.2002 01.08.2007
SR EN 12259-3:2002/A2:2006 01.09.2006 01.08.2007
163. SR EN 12259-4:2002 Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Componente pentru sisteme cu sprinklere și cu apă pulverizată. Partea 4: Dispozitive de alarmare cu motor hidraulic 01.01.2002 01.04.2004
SR EN 12259-4:2002/A1:2003 01.01.2002 01.04.2004
164. SR EN 12259-5:2003 Sisteme fixe de luptă împotriva incendiului. Componente pentru sisteme cu sprinklere și cu apă pulverizată. Partea 5: Detectoare de curgere a apei 01.07.2003 01.09.2005
165. SR EN 12271:2007 Straturi bituminoase. Cerințe 01.01.2008 01.01.2011
166. SR EN 12273:2008 Straturi bituminoase turnate la rece. Cerințe 01.01.2009 01.01.2011
167. SR EN 12285-2:2005 Rezervoare de oțel executate în atelier. Partea 2: Rezervoare cilindrice orizontale cu pereți simpli sau dubli pentru depozitarea deasupra solului a lichidelor inflamabile și neinflamabile care poluează apa 01.01.2006 01.01.2008
168. SR EN 12326-1:2004 Produse de ardezie și piatră pentru învelitori și placări discontinue. Partea 1: Specificație de produs 01.05.2005 01.05.2008
169. SR EN 12337-2:2004 Sticlă pentru construcții. Geam de sticlă silico-calco-sodică securizat chimic. Partea 2: Evaluarea conformității/Standard de produs 01.09.2005 01.09.2006
170. SR EN 12352:2006 Echipament pentru dirijarea traficului. Dispozitive luminoase de avertizare și de securitate 01.02.2007 01.02.2008
171. SR EN 12368:2006 Echipament pentru dirijarea traficului. Semafoare 01.02.2007 01.02.2008
172. SR EN 12380:2003 Supape de echilibrare a presiunii pentru sisteme interioare de canalizare. Cerințe, metode de încercare și evaluarea conformității 01.10.2003 01.10.2004
173. SR EN 12416-1:2001 Sisteme fixe de stingere a incendiilor. Sisteme de stingere cu pulbere. Partea 1: Cerințe și metode de încercare pentru elementele componente 01.01.2002 01.04.2004
SR EN 12416-1:2001/A1:2004 01.06.2005 01.06.2005
174. SR EN 12416-2:2004 Sisteme fixe de stingere a incendiilor. Sisteme de stingere cu pulbere. Partea 2: Proiectare, instalare și întreținere 01.04.2002 01.04.2004
175. SR EN 12446:2004 Coșuri de fum. Componente. Anvelope exterioare de beton 01.02.2004 01.02.2005
176. SR EN 12467:2006 Plăci plane de fibrociment. Specificații de produse și metode de încercare 01.01.2006 01.01.2007
SR EN 12467:2006/A1:2006 01.07.2007 01.07.2008
SR EN 12467:2006/A2:2007 01.01.2006 01.01.2007
177. SR EN 12566-1:2002 Stații mici de epurare a apelor uzate până la 50 PTE. Partea 1: Fose septice prefabricate 01.12.2004 01.12.2005
SR EN 12566-1:2002/A1:2004 01.12.2004 01.12.2005
178. EN 12566-3+A1:2009*** Stații mici de epurare a apelor uzate până la 50 PTE. Partea 3: Stații de epurare a apelor uzate menajere prefabricate și/sau asamblate in situ 01.11.2009 01.11.2010
179. SR EN 12566-4:2007 Stații mici de epurare a apelor uzate până la 50 PTE. Partea 4: Fose septice asamblate in situ din elemente prefabricate 01.01.2009 01.01.2010
180. SR EN 12620:2003+A1:2008 Agregate pentru beton 01.01.2009 01.01.2010
181. SR EN 12676-1:2002 Sisteme antiorbire pentru drumuri. Partea 1: Performanțe și caracteristici Sisteme rutiere antiorbire. Partea 1: Performanțe și caracteristici 01.02.2004 01.02.2006
SR EN 12676-1:2002/A1:2004 01.02.2004 01.02.2006
182. SR EN 12737:2004+A1:2007 Produse prefabricate de beton. Plăci de pardoseală pentru adăposturi de animale 01.01.2009 01.01.2010
183. SR EN 12764:2005+A1:2008 Instalații sanitare. Specificații pentru băi cu sistem de barbotare a apei 01.01.2009 01.01.2010
184. SR EN 12794:+A1:2007 Produse prefabricate de beton. Piloți de fundație 01.02.2008 01.02.2009
EN 12794:2005+A1: 2007/AC:2008*** 01.08.2009 01.08.2009
185. SR EN 12809:2003 Boilere de uz casnic cu combustibil solid. Putere de încălzire nominală până la 50 kW. Cerințe și metode de încercare 01.07.2005 01.07.2007
SR EN 12809:2003/A1:2005 01.07.2005 01.07.2007
SR EN 12809:2003/AC:2006 01.01.2008 01.01.2008
SR EN 12809:2003/A1: 2005/AC:2007 01.01.2008 01.01.2008
186. SR EN 12815:2003 Aparate de gătit casnice cu combustibil solid. Cerințe și metode de încercare 01.07.2005 01.07.2007
SR EN 12815:2003/A1:2005 01.07.2005 01.07.2007
SR EN 12815:2003/AC:2006 01.01.2007 01.01.2007
SR EN 12815:2003/A1: 2005/AC:2007 01.01.2008 01.01.2008
187. SR EN 12839:2002 Produse prefabricate de beton. Elemente pentru împrejmuiri 01.03.2002 01.03.2003
188. SR EN 12843:2005 Produse prefabricate de beton. Stâlpi 01.09.2005 01.09.2007
189. SR EN 12859:2003 Plăci de ipsos. Definiții, condiții și metode de încercare 01.01.2009 01.01.2010
190. SR EN 12860:2003 Lianți-adezivi pe bază de ipsos pentru plăci de ipsos. Definiții, caracteristici și metode de încercare 01.04.2002 01.04.2003
191. SR EN 12878:2005 Pigmenți pentru colorarea materialelor de construcție pe bază de ciment și/sau var. Specificații și metode de încercare 01.03.2006 01.03.2007
SR EN 12878:2005/AC:2006 01.01.2007 01.01.2007
192. SR EN 12899-1:2007 Semnalizare rutieră verticală. Partea 1. Panouri rutiere fixe 01.01.2009 01.01.2013
193. SR EN 12899-2:2007 Semnalizare rutieră verticală. Partea 2. Borne rutiere luminoase 01.01.2009 01.01.2013
194. SR EN 12899-3:2007 Semnalizare rutieră verticală. Partea 3. Stâlpi de dirijare pentru balizajul permanent și dispozitive reflectorizante 01.01.2009 01.01.2013
195. SR EN 12951:2005 Accesorii prefabricate pentru învelitoare de acoperiș. Scări de acoperiș fixate permanent. Specificație de produs și metode de încercări 01.09.2005 01.09.2006
196. SR EN 12966-1:2006 Semnalizare rutieră verticală. Indicatoare rutiere cu mesaj variabil. Partea 1: Standard de produs 01.02.2006 01.02.2007
197. SR EN 13024-2:2004 Sticlă pentru construcții. Geam de securitate borosilicatic securizat termic. Partea 2: Evaluarea conformității/standard de produs 01.09.2005 01.09.2006
198. SR EN 13043:2003 Agregate pentru amestecuri bituminoase și pentru finisarea suprafețelor, utilizate la construcția șoselelor, a aeroporturilor și a altor zone cu trafic 01.07.2003 01.06.2004
SR EN 13043:2003/AC:2004 01.06.2006 01.06.2006
199. SR EN 13055-1:2003 Agregate ușoare. Partea 1: Agregate ușoare pentru betoane, mortare și paste de ciment 01.03.2003 01.06.2004
200. SR EN 13055-2:2004 Agregate ușoare. Partea 2: Agregate ușoare pentru amestecuri hidrocarbonate, tratamente superficiale și pentru straturi tratate și netratate 01.05.2005 01.05.2006
201. SR EN 13063-1+A1:2007 Coșuri de fum. Sistem de coșuri de fum cu pereți interiori de argilă arsă/ceramică. Partea 1: Condiții și metode de încercare corespunzătoare determinării rezistenței la focul din coș 01.05.2008 01.05.2009
202. SR EN 13063-2+A1:2007 Coșuri de fum. Sistem de coșuri de fum cu pereți interiori de argilă arsă/ceramică. Partea 2: Cerințe și metode de încercare în condiții umede 01.05.2008 01.05.2009
203. SR EN 13063-3:2007 Coșuri de fum. Sistem de coșuri de fum cu pereți interiori de argilă arsă/ceramică. Partea 3: Condiții și metode de încercare pentru canalele de aer ale sistemului de coșuri 01.05.2008 01.05.2009
204. SR EN 13069:2006 Coșuri de fum. Anvelope exterioare de argilă arsă/ceramice pentru sisteme de coșuri de fum. Condiții și metode de încercare 01.05.2006 01.05.2007
205. SR EN 13084-5:2005 Coșuri independente. Partea 5: Materiale pentru canale interioare de argilă arsă. Specificație de produs 01.04.2006 01.04.2007
SR EN 13084-5: 2005/AC:2006 01.01.2007 01.01.2007
206. SR EN 13084-7:2006 Coșuri independente. Partea 7: Specificații de produs ale prefabricatelor cilindrice de oțel pentru coșuri de oțel cu pereți simpli și canale interioare de oțel 01.08.2006 01.08.2007
EN 13084-7:2005/AC:2009*** 01.08.2009 01.08.2009
207. SR EN 13101:2003 Trepte pentru cămine de vizitare. Cerințe, marcare, încercări și evaluarea conformității 01.08.2003 01.08.2004
208. SR EN 13108-1:2006 Mixturi asfaltice. Specificații de material. Partea 1: Beton asfaltic 01.03.2007 01.03.2008
SR EN 13108-1: 2006/AC:2008 01.01.2009 01.01.2009
209. SR EN 13108-2:2006 Mixturi asfaltice. Specificații de material. Partea 2: Beton asfaltic pentru straturi foarte subțiri 01.03.2007 01.03.2008
SR EN 13108-2: 2006/AC:2008 01.01.2009 01.01.2009
210. SR EN 13108-3:2006 Mixturi asfaltice. Specificații de material. Partea 3: Beton asfaltic moale 01.03.2007 01.03.2008
SR EN 13108-3: 2006/AC:2008 01.01.2009 01.01.2009
211. SR EN 13108-4:2006 Mixturi asfaltice. Specificații de material. Partea 4: Mixtura tip HRA 01.03.2007 01.03.2008
SR EN 13108-4: 2006/AC:2008 01.01.2009 01.01.2009
212. SR EN 13108-5:2006 Mixturi asfaltice. Specificații de material. Partea 5: Beton asfaltic cu conținut ridicat de mastic 01.03.2007 01.03.2008
SR EN 13108-5: 2006/AC:2008 01.01.2009 01.01.2009
213. SR EN 13108-6:2006 Mixturi asfaltice. Specificații de material. Partea 6: Asfalt turnat 01.03.2007 01.03.2008
SR EN 13108-6: 2006/AC:2008 01.01.2009 01.01.2009
214. SR EN 13108-7:2006 Mixturi asfaltice. Specificații de material. Partea 7: Beton asfaltic drenant 01.03.2007 01.03.2008
SR EN 13108-7: 2006/AC:2008 01.01.2009 01.01.2009
215. SR EN 13139:2003 Agregate pentru mortare 01.03.2003 01.06.2004
216. SR EN 13160-1:2003 Sisteme de detectare a scurgerilor. Partea 1: Principii generale 01.03.2004 01.03.2005
217. EN 13162:2009*** Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate din vată minerală (MW). Specificație 01.09.2009 01.09.2010
218. EN 13163:2009*** Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate din polistiren expandat (EPS). Specificație 01.09.2009 01.09.2010
219. EN 13164:2009*** Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate din spumă de polistiren extrudat (XPS). Specificație 01.09.2009 01.09.2010
220. EN 13165:2009*** Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate din spumă rigidă de poliuretan (PUR). Specificație 01.09.2009 01.09.2010
221. EN 13166:2009*** Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate din spumă fenolică (PF). Specificație 01.09.2009 01.09.2010
222. EN 13167:2009*** Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate din sticlă celulară (CG). Specificație 01.09.2009 01.09.2010
223. EN 13168:2009*** Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate din vată de lemn (WW). Specificație 01.09.2009 01.09.2010
224. EN 13169:2009*** Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate din perlit expandat (EPB). Specificație 01.09.2009 01.08.2010
225. EN 13170:2009*** Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate din plută expandată (ICB). Specificație 01.09.2009 01.09.2009
226. EN 13171:2009*** Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate din fibre de lemn (WF). Specificație 01.09.2009 01.09.2009
227. SR EN 13224+A1:2007 Produse prefabricate de beton. Elemente de planșeu cu nervuri 01.03.2008 01.03.2009
228. SR EN 13225:2005 Produse prefabricate de beton. Elemente liniare de structură 01.09.2005 01.09.2007
SR EN 13225:2005/AC:2007 01.01.2008 01.01.2008
229. SR EN 13229:2003 Aparate care includ focare deschise cu combustibili solizi. Cerințe și metode de încercare 01.07.2005 01.07.2007
SR EN 13229:2003/A1:2004 01.06.2006 01.06.2007
SR EN 13229:2003/A2:2005 01.07.2005 01.07.2007
SR EN 13229:2003/AC:2006 01.07.2007 01.07.2007
SR EN 13229:2003/A2: 2005/AC:2008 01.01.2008 01.01.2008
230. SR EN 13240:2003 Sobe cu combustibil solid. Cerințe și metode de încercare 01.07.2005 01.07.2007
SR EN 13240:2003/A2:2005 01.07.2005 01.07.2007
SR EN 13240:2003/AC:2006 01.01.2007 01.01.2007
SR EN 13240:2003/A2: 2005/AC:2007 01.01.2008 01.01.2008
231. SR EN 13241-1:2004 Uși pentru uz industrial, comercial și pentru garaje. Standard de produs. Partea 1: Produse fără caracteristici de rezistență la foc sau protecție la fum 01.05.2004 01.05.2005
232. SR EN 13242:2003 +A1:2007 Agregate din materiale nelegate sau legate hidraulic pentru utilizare în ingineria civilă și în construcții de drumuri 01.01.2009 01.01.2010
233. SR EN 13249:2001 Geotextile și produse înrudite. Caracteristici impuse pentru utilizarea la construcția de drumuri și alte zone de circulație (cu excepția căilor ferate și a straturilor de uzură) 01.10.2001 01.10.2002
SR EN 13249:2001/A1:2005 01.11.2005 01.11.2006
234. SR EN 13250:2001 Geotextile și produse înrudite. Caracteristici impuse pentru utilizarea la construcția de căi ferate 01.10.2001 01.10.2002
SR EN 13250:2001/A1:2005 01.06.2006 01.06.2007
235. SR EN 13251:2001 Geotextile și produse înrudite. Caracteristici impuse pentru utilizarea în lucrările de terasamente, fundații și structuri de susținere 01.10.2001 01.10.2002
SR EN 13251:2001/A1:2005 01.06.2006 01.06.2007
236. SR EN 13252:2001 Geotextile și produse înrudite. Caracteristici impuse pentru a fi utilizate în sistemele de drenaj 01.10.2001 01.10.2002
SR EN 13252:2001/A1:2005 01.06.2006 01.06.2007
237. SR EN 13253:2001 Geotextile și produse înrudite. Caracteristici impuse pentru utilizarea la lucrările de control al eroziunii (protecții costiere, apărări de maluri) 01.10.2001 01.10.2002
SR EN 13253:2001/A1:2005 01.06.2006 01.06.2007
238. SR EN 13254:2001 Geotextile și produse înrudite. Caracteristici impuse pentru utilizarea în construcții de rezervoare și baraje 01.10.2001 01.10.2002
SR EN 13254:2001/A1:2005 01.06.2006 01.06.2007
SR EN 13254:2001/AC:2004 01.06.2006 01.06.2006
239. SR EN 13255:2001 Geotextile și produse înrudite. Caracteristici impuse pentru utilizarea la construcția de canale 01.10.2001 01.10.2002
SR EN 13255:2001/A1:2005 01.06.2006 01.06.2007
SR EN 13255:2001/AC:2004 01.06.2006 01.06.2006
240. SR EN 13256:2001 Geotextile și produse înrudite. Caracteristici impuse pentru utilizarea la construcția de tuneluri și structuri subterane 01.10.2001 01.10.2002
SR EN 13256:2001/A1:2005 01.06.2006 01.06.2007
SR EN 13256:2001/AC:2004 01.06.2006 01.06.2006
241. SR EN 13257:2001 Geotextile și produse înrudite. Caracteristici impuse pentru utilizarea în lucrările de depozitare a deșeurilor solide 01.10.2001 01.10.2002
SR EN 13257:2001/A1:2005 01.06.2006 01.06.2007
SR EN 13257:2001/AC:2004 01.06.2006 01.06.2006
242. SR EN 13263-1:2005 Silice ultrafine pentru beton. Partea 1: Definiții, condiții și criterii de conformitate
EN 13263-1:2005+A1:2009*** 01.01.2010 01.01.2011
243. SR EN 13265:2003 Geotextile și produse înrudite. Caracteristici cerute pentru utilizarea în proiecte de depozitare a deșeurilor lichide 01.10.2001 01.10.2002
SR EN 13265:2003/A1:2005 01.06.2006 01.06.2007
SR EN 13265:2003/AC:2004 01.06.2006 01.06.2006
244. SR EN 13279-1:2008 Ipsos și tencuieli de ipsos. Partea 1: Definiții și condiții 01.10.2009 01.10.2010
245. SR EN 13310:2004 Spălătorie de bucătărie. Condiții de funcționare și metode de încercare 01.02.2004 01.02.2006
246. SR EN 13341:2005 Rezervoare termoplastice statice pentru depozitarea deasupra solului a combustibililor pentru încălzire, a benzinei și a motorinei pentru uz casnic. Rezervoare de polietilenă injectată prin suflare, de polietilenă injectată prin centrifugare și de poliamidă 6 prin polimerizare anionică. Cerințe și metode de încercare 01.01.2006 01.01.2009
247. SR EN 13361:2005 Bariere geosintetice. Caracteristici impuse pentru utilizarea la construcția de rezervoare și baraje 01.09.2005 01.09.2006
SR EN 13361:2005/A1:2007 01.06.2007 01.06.2008
248. SR EN 13362:2005 Bariere geosintetice. Caracteristici impuse pentru utilizarea în construcția de canale 01.02.2006 01.02.2007
249. SR EN 13383-1:2003 Agregate pentru anrocamente. Partea 1: Specificații 01.03.2003 01.06.2004
250. SR EN 13407:2007 Pisoare de perete. Cerințe de funcționare și metode de încercări 01.01.2008 01.01.2009
251. SR EN 13450:2003 Agregate pentru balast de cale ferată 01.10.2003 01.06.2004
SR EN 13450:2003/AC:2004 01.01.2007 01.01.2007
252. SR EN 13454-1:2005 Lianți, lianți compoziți și amestecuri preparate în fabrică pentru șape pe bază de sulfat de calciu. Partea 1: Definiții și specificații 01.07.2005 01.07.2006
253. SR EN 13479:2005 Materiale pentru sudare. Standard general de produs pentru metale de adaos și fluxuri pentru sudarea prin topire a materialelor metalice 01.10.2005 01.10.2006
254. SR EN 13491:2005 Bariere geosintetice. Caracteristici impuse pentru utilizarea ca bariere hidraulice în construcția de tunele și de structuri subterane 01.09.2005 01.09.2006
SR EN 13491:2005/A1:2007 01.06.2007 01.06.2008
255. SR EN 13492:2005 Bariere geosintetice. Caracteristici impuse pentru utilizarea la construcția de depozite de deșeuri lichide, stații de transfer sau lucrări secundare de stocare 01.09.2005 01.09.2006
SR EN 13492:2005/A1:2007 01.06.2007 01.06.2008
256. SR EN 13493:2005 Bariere geosintetice. Caracteristici impuse pentru utilizarea în construcția de depozite de deșeuri solide și amplasamente de depozitare 01.03.2006 01.03.2007
257. SR EN 13502:2003 Coșuri de fum. Terminale de argilă arsă/ceramice. Condiții și metode de încercare 01.08.2003 01.08.2004
258. EN 13561+A1:2009*** Jaluzele exterioare. Cerințe de performanță, inclusiv de securitate 01.08.2009 01.08.2010
259. SR EN 13564-1:2003 Clapete împotriva refulării pentru clădiri. Partea 1: Cerințe 01.05.2003 01.05.2004
260. SR EN 13565-1:2004 Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Sisteme cu spumă. Partea 1: Cerințe și metode de încercare pentru componente 01.12.2004 01.03.2008
261. SR EN 13616: 2004 Dispozitive pentru limitarea umplerii rezervoarelor statice pentru combustibili petrolieri lichizi 01.05.2005 01.05.2006
SR EN 13616: 2004/AC: 2006 01.06.2006 01.06.2006
262. SR EN 13658-1: 2005 Plase și profiluri metalice. Definiții, specificații și metode de încercare. Partea 1: Tencuieli interioare 01.03.2006 01.03.2007
263. SR EN 13658-2: 2005 Plase și profiluri metalice. Definiții, specificații și metode de încercări. Partea 2: Tencuieli exterioare 01.03.2006 01.03.2007
264. EN 13659+A1: 2009*** Elemente de închidere pentru goluri echipate cu ferestre. Cerințe de performanță, inclusiv de securitate 01.08.2009 01.08.2010
265. SR EN 13693: 2005 Produse prefabricate de beton. Elemente speciale de acoperiș 01.06.2005 01.06.2007
266. SR EN 13707: 2005 Foi flexibile pentru hidroizolații. Foi bituminoase armate pentru hidroizolarea acoperișului. Definiții și caracteristici 01.09.2005 01.09.2006
SR EN 13707: 2005/A1: 2007 01.01.2008 01.01.2009
267. EN 13747+A1: 2009*** Produse prefabricate de beton. Predale pentru sisteme de planșee 01.08.2009 01.08.2010
268. SR EN 13748-1: 2004 Plăci de mozaic. Partea 1: Plăci de mozaic pentru utilizări la interior 01.06.2005 01.10.2006
SR EN 13748-1: 2004/A1: 2005 01.04.2006 01.10.2006
SR EN 13748-1: 2004/AC: 2005 01.06.2005 01.06.2005
269. SR EN 13748-2: 2004 Plăci de mozaic. Partea 2: Plăci de mozaic pentru utilizări la exterior 01.04.2005 01.04.2006
270. SR EN 13813: 2003 Materiale pentru șape și pardoseli. Materiale pentru șape. Caracteristici și cerințe 01.08.2003 01.08.2004
271. SR EN 13815: 2007 Produse de ipsos cu fibre. Definiții, condiții și metode de încercări 01.06.2007 01.06.2008
272. SR EN 13830: 2004 Fațade cortină. Standard de produs 01.12.2004 01.12.2005
273. EN 13859-1+A1: 2009*** Foi flexibile pentru hidroizolații. Definiții și caracteristici ale substraturilor. Partea 1: Substraturi pentru învelitori de acoperiș discontinue 01.08.2009 01.08.2010
274. EN 13859-2: 2006+A1: 2009*** Foi flexibile pentru hidroizolații. Definiții și caracteristici ale substraturilor. Partea 2: Substraturi pentru pereți 01.08.2009 01.08.2010
275. SR EN 13877-3: 2005 Îmbrăcăminți rutiere de beton. Partea 3: Specificații pentru gujoanele utilizate la îmbrăcămințile de beton 01.09.2005 01.09.2006
276. SR EN 13915: 2007 Plăci prefabricate de gips-carton cu miez de carton celular 01.06.2008 01.06.2009
277. SR EN 13950: 2006 Compozite de izolare termică/acustică din plăci de ipsos. Definiții, condiții și metode de încercări 01.09.2006 01.09.2007
278. SR EN 13956: 2006 Foi flexibile pentru hidroizolații. Foi hidroizolante de material plastic și cauciuc pentru acoperiș. Definiții și caracteristici 01.07.2006 01.07.2007
SR EN 13956: 2006/AC: 2006 01.01.2007 01.01.2007
279. SR EN 13963: 2005 Materiale de rostuire pentru îmbinarea panourilor de gips- carton. Definiții, condiții și metode de încercare 01.03.2006 01.03.2007
SR EN 13963: 2005/AC: 2006 01.01.2007 01.01.2007
280. SR EN 13964: 2004 Plafoane suspendate. Condiții și metode de încercare 01.01.2005 01.07.2007
SR EN 13964: 2004/A1: 2006 01.01.2008 01.01.2009
281. SR EN 13967: 2005 Foi flexibile pentru hidroizolații. Foi de material plastic și de cauciuc de etanșare împotriva umezelii, inclusiv foi de material plastic și de cauciuc pentru etanșarea cuvelajelor. Definiții și caracteristici 01.10.2005 01.10.2006
SR EN 13967: 2005/A1: 2007 01.01.2008 01.01.2009
282. SR EN 13969: 2005 Foi flexibile pentru hidroizolații. Foi bituminoase de etanșare împotriva umezelii, inclusiv foi bituminoase pentru etanșarea cuvelajelor. Definiții și caracteristici 01.09.2005 01.09.2006
SR EN 13969: 2005/A1: 2006 01.01.2008 01.01.2009
283. SR EN 13970: 2005 Foi flexibile pentru hidroizolații. Foi bituminoase utilizate ca straturi pentru controlul vaporilor. Definiții și caracteristici 01.09.2005 01.09.2006
SR EN 13970: 2005/A1: 2006 01.01.2008 01.01.2009
284. SR EN 13978-1: 2005 Produse prefabricate de beton. Garaje prefabricate de beton. Partea 1: Condiții pentru garaje de beton monolit armat sau compuse din elemente individuale de dimensiunile unei camere 01.03.2006 01.03.2008
285. SR EN 13984: 2005 Foi flexibile pentru hidroizolații. Foi de material plastic și de cauciuc utilizate ca straturi pentru controlul vaporilor. Definiții și caracteristici 01.09.2005 01.09.2006
SR EN 13984: 2005/A1: 2007 01.01.2008 01.01.2009
286. SR EN 13986: 2005 Plăci pe bază de lemn destinate construcției. Caracteristici, evaluarea conformității și marcare 01.06.2005 01.06.2006
287. SR EN 14016-1: 2004 Lianți pentru șape pe bază de magnezită. Magnezită caustică și clorură de magneziu. Partea 1: Definiții, cerințe 01.12.2004 01.12.2005
288. SR EN 14037-1: 2004 Panouri radiante de plafon alimentate cu apă cu temperatura sub 120 grade C. Partea 1: Specificații și condiții tehnice 01.02.2004 01.02.2005
289. SR EN 14041: 2004 Îmbrăcăminte rezistentă la șoc, textilă și stratificată pentru pardoseală. Caracteristici esențiale 01.01.2006 01.01.2007
SR EN 14041: 2004/AC: 2007 01.01.2007 01.01.2007
290. SR EN 14063-1: 2005 Produse termoizolante destinate utilizării la clădiri. Izolație termică formată in situ pe bază de agregate ușoare de argilă expandată. Partea 1: Specificație de produse în vrac înainte de instalare 01.06.2005 01.06.2006
SR EN 14063-1: 2005/AC: 2007 01.01.2008 01.01.2008
291. SR EN 14080: 2005 Structuri de lemn. Lemn lamelat încleiat. Cerințe 01.04.2006 01.12.2011
292. SR EN 14081-1: 2006 Structuri de lemn. Lemn de construcții cu secțiune dreptunghiulară clasificat după rezistență. Partea 1: Cerințe generale 01.09.2006 01.09.2012
293. SR EN 14178-2: 2004 Sticlă pentru construcții. Produse pe bază de sticlă silico- alcalino-pământoasă. Partea 2: Evaluarea conformității/ Standard de produs 01.09.2005 01.09.2006
294. SR EN 14179-2: 2005 Sticlă pentru construcții. Geam de securitate de sticlă silico- calco-sodică securizat termic și tratat Heat Soak. Partea 2: Evaluarea conformității/Standard de produs 01.03.2006 01.03.2007
295. SR EN 14188-1: 2005 Produse pentru colmatarea rosturilor. Partea 1: Specificații pentru produsele de colmatare aplicate la cald 01.07.2005 01.01.2007
296. SR EN 14188-2: 2005 Produse pentru colmatarea rosturilor. Partea 2: Specificații pentru produsele de colmatare aplicate la rece 01.10.2005 01.01.2007
297. SR EN 14188-3: 2006 Produse pentru colmatarea rosturilor. Partea 3: Specificații pentru produse de colmatare preformate 01.11.2006 01.11.2007
298. SR EN 14190: 2005 Produse realizate prin prelucrarea secundară a plăcilor de gips-carton. Definiții, condiții și metode de încercare 01.04.2006 01.04.2007
299. SR EN 14195: 2005 Componentele structurii metalice pentru sisteme de plăci de gips-carton. Definiții, condiții și metode de încercare 01.01.2006 01.01.2007
SR EN 14195: 2005/AC: 2006 01.01.2007 01.01.2007
300. SR EN 14209: 2006 Cornișe preformate din plăci de ipsos acoperite cu carton. Definiții, condiții și metode de încercare 01.09.2006 01.09.2007
301. SR EN 14216: 2004 Ciment. Compoziție, specificații și criterii de conformitate ale cimenturilor speciale cu căldură de hidratare foarte redusă 01.02.2005 01.02.2006
302. SR EN 14246: 2006 Elemente de ipsos pentru plafoane suspendate. Definiții, condiții și metode de încercare 01.04.2007 01.04.2008
SR EN 14246: 2006/AC: 2007 01.01.2008 01.01.2008
303. SR EN 14250: 2005 Structuri de lemn. Cerințe privind produsele pentru elemente de structură prefabricate cu elemente de fixare cu placă metalică ambutisată 01.09.2005 01.10.2010
304. SR EN 14296: 2005 Instalații sanitare. Lavoare colective 01.03.2006 01.03.2008
305. SR EN 14316-1: 2005 Produse termoizolante destinate utilizării la clădiri. Izolație termică formată in situ pe bază de produse de perlit expandat (EP). Partea 1: Specificație de produse liate și în vrac înainte de instalare 01.06.2005 01.06.2006
306. SR EN 14317-1: 2005 Produse termoizolante destinate utilizării la clădiri. Izolație termică formată in situ pe bază de vermiculit exfoliat (EV). Partea 1: Specificație de produse liate și în vrac înainte de instalare 01.06.2005 01.06.2006
307. SR EN 14321-2: 2006 Sticlă pentru construcții. Geam de securitate de sticlă silico- alcalino-pământoasă securizat termic. Partea 2: Evaluarea conformității/Standard de produs 01.06.2006 01.06.2007
308. SR EN 14339: 2006 Hidranți de incendiu subterani 01.05.2006 01.05.2007
309. SR EN 14342: 2005 +A1: 2008 Pardoseli și parchet de lemn. Caracteristici, evaluarea conformității și marcare 01.03.2009 01.03.2010
310. SR EN 14351-1: 2006 Ferestre și uși. Standard de produs, caracteristici de performanță. Partea 1: Ferestre și uși exterioare pentru pietoni, fără caracteristici de rezistență la foc și/sau etanșeitate la fum 01.02.2007 01.02.2010
311. SR EN 14353: 2007 Profile metalice și profile caracteristice pentru fixarea plăcilor de gips-carton. Caracteristici, evaluarea conformității și marcaj 01.01.2009 01.01.2010
312. SR EN 14374: 2005 Structuri de lemn. LVL (lemn stratificat). Cerințe 01.09.2005 01.09.2006
313. SR EN 14384: 2006 Hidranți de incendiu supraterani 01.05.2006 01.05.2007
314. SR EN 14388: 2006 Dispozitive de reducere a zgomotului din traficul rutier. Specificații 01.05.2006 01.05.2007
SR EN 14388: 2006/AC: 2008 01.01.2009 01.01.2009
315. SR EN 14396: 2004 Scări fixe pentru cămine de vizitare 01.12.2004 01.12.2005
316. SR EN 14399-1: 2005 Asamblări de înaltă rezistență cu șuruburi pretensionate pentru structuri metalice. Partea 1: Cerințe generale 01.01.2006 01.10.2007
317. SR EN 14411: 2004 Plăci și dale ceramice. Definiții, clasificare, caracteristici și marcare 01.01.2008 01.01.2009
318. SR EN 14428: 2005 +A1: 2008 Incintă de duș. Condiții de funcționare și metode de încercări 01.01.2009 01.01.2010
319. SR EN 14449: 2005 Sticlă pentru construcții. Geam stratificat și geam de securitate stratificat. Evaluarea conformității/Standard de produs 01.03.2006 01.03.2007
SR EN 14449: 2005/AC: 2006 01.06.2006 01.06.2006
320. SR EN 14471: 2006 Coșuri de fum. Sisteme de coșuri de fum cu canale interioare de material plastic. Condiții și metode de încercare 01.06.2006 01.06.2007
321. SR EN 14496: 2006 Adezivi pe bază de ipsos pentru compozite de izolare termică/acustică din plăci de ipsos și izolant. Definiții, condiții și metode de încercare 01.09.2006 01.09.2007
322. SR EN 14509: 2006 Panouri sandviș autoportante izolante cu peliculă dublă de acoperire metalică. Produse fabricate. Specificații 01.01.2009 01.10.2010
SR EN 14509: 2006/AC: 2008 01.01.2009 01.01.2009
323. SR EN 14528: 2007 Bideuri. Cerințe de funcționare și metode de încercare 01.01.2008 01.01.2009
324. EN 14545: 2008*** Structuri de lemn - Conectori - Cerințe 01.08.2009 01.08.2010
325. SR EN 14566: 2008 Sisteme de plăci de gips-carton cu închidere mecanică. Definiții, condiții și metode de încercare 01.01.2009 01.01.2010
326. EN 14592: 2008*** Închideri de lemn. Elemente de fixare. Cerințe 01.08.2009 01.08.2010
327. SR EN 14604: 2006 Dispozitive de alarmă de fum 01.05.2006 01.08.2008
EN 14604: 2006/AC: 2008*** 01.08.2009 01.08.2009
328. SR EN 14647: 2006 Ciment de aluminat de calciu. Compoziție, specificații și criterii de conformitate 01.08.2006 01.08.2007
SR EN 14647: 2006/AC: 2007 01.01.2008 01.01.2008
329. SR EN 14680: 2007 Adezivi pentru sisteme de canalizare termoplastice fără presiune. Specificații 01.01.2008 01.01.2009
330. SR EN 14688: 2007 Obiecte sanitare. Lavoare. Cerințe de funcționare și metode de încercare 01.01.2008 01.01.2009
331. SR EN 14716: 2005 Plafoane tensionate. Condiții și metode de încercare 01.10.2005 01.10.2006
332. SR EN 14782: 2006 Placă metalică autoportantă pentru acoperiș, pentru placări la exterior și căptușiri la interior. Specificație și condiții pentru produs 01.11.2006 01.11.2007
333. SR EN 14783: 2007 Foi și benzi metalice sprijinite complet pentru acoperiri, placări la interior și la exterior. Specificație de produs și cerințe 01.07.2007 01.07.2008
334. SR EN 14800: 2007 Tuburi flexibile metalice ondulate de securitate pentru racordarea aparatelor pentru uz casnic care utilizează combustibili gazoși 01.01.2008 01.01.2009
335. SR EN 14814: 2007 Adezivi pentru rețele de țevi de materiale plastice pentru lichide sub presiune. Specificații 01.01.2008 01.01.2009
336. SR EN 14843: 2007 Produse prefabricate de beton. Scări 01.01.2008 01.01.2009
337. EN 14844+A1: 2009*** Produse prefabricate de beton. Chesoane subterane 01.08.2009 01.08.2010
338. SR EN 14889-1: 2007 Fibre pentru beton. Partea 1: Fibre de oțel. Definiții, specificații și conformitate 01.06.2007 01.06.2008
339. SR EN 14889-2: 2007 Fibre pentru beton. Partea 2: Fibre de polimer. Definiții, specificații și conformitate 01.06.2007 01.06.2008
340. SR EN 14904: 2006 Suprafețe pentru activități sportive. Suprafețe pentru activități multisportive în sală. Specificație 01.02.2007 01.02.2008
341. SR EN 14909: 2006 Foi flexibile pentru hidroizolații. Foi hidroizolante de material plastic și cauciuc pentru etanșare împotriva pătrunderii umidității. Definiții și caracteristici 01.02.2007 01.02.2008
342. SR EN 14915: 2007 Lambriuri și placări de lemn masiv. Caracteristici, evaluarea conformității și marcare 01.06.2007 01.06.2008
SR EN 14915: 2007/AC: 2007 01.01.2008 01.01.2008
343. SR EN 14933: 2007 Produse termoizolante și de rambleiere pentru aplicații de inginerie civilă. Produse fabricate industrial din polistiren expandat (EPS). Specificație 01.07.2008 01.07.2009
344. SR EN 14934: 2007 Produse termoizolante și produse ușoare de umplere pentru aplicații de inginerie civilă. Produse fabricate din spumă de polistiren extrudat (XPS). Specificație 01.07.2008 01.07.2009
345. EN 14963: 2006*** Învelitori de acoperiș. Luminatoare continue de material plastic cu sau fără montanți. Clasificare, cerințe și metode de încercare 01.08.2009 01.08.2012
346. SR EN 14964: 2007 Substraturi de acoperire rigide pentru așezare discontinuă. Definiții și caracteristici 01.01.2008 01.01.2009
347. SR EN 14967: 2006 Foi flexibile pentru hidroizolații. Foi bituminoase pentru etanșare împotriva pătrunderii umidității. Definiții și caracteristici 01.03.2007 01.03.2008
348. SR EN 14989-1: 2007 Coșuri de fum - condiții și metode de încercare pentru coșuri de fum metalice și canale de alimentare cu aer din materiale diferite pentru aparate de încălzire etanșe. Partea 1: Terminale verticale aer/gaze de ardere pentru aparate tip C6 01.01.2008 01.01.2009
349. SR EN 14989-2: 2007 Coșuri de fum - condiții și metode de încercare pentru coșuri metalice și canale de alimentare cu aer din materiale diferite pentru aparate de încălzire etanșe. Partea 2: Canale pentru gaze de ardere alimentate cu aer pentru aparate de încălzire etanșe 01.01.2009 01.01.2010
350. SR EN 14991: 2007 Produse prefabricate de beton. Elemente de fundație 01.01.2008 01.01.2009
351. SR EN 14992: 2007 Produse prefabricate de beton. Elemente de pereți 01.01.2008 01.05.2010
352. SR EN 15048-1: 2007 Structuri asamblate cu șuruburi nepretensionate. Partea 1: Cerințe generale 01.01.2008 01.10.2009
353. SR EN 15050: 2007 Produse prefabricate de beton. Elemente pentru poduri 01.02.2008 01.02.2009
354. SR EN 15069: 2008 Robinete de racordare de securitate pentru aparate de încălzire de uz casnic care utilizează combustibil gazos și alimentate prin racorduri metalice ondulate 01.01.2009 01.01.2010
355. SR EN 15088: 2006 Aluminiu și aliaje de aluminiu. Produse pentru structuri în construcții. Condiții tehnice pentru inspecție și livrare 01.10.2006 01.10.2007
356. SR EN 15167-1: 2007 Zgură granulată de furnal înalt măcinată pentru utilizare în beton, mortar și pastă. Partea 1: Definiții, specificații și criterii de conformitate 01.01.2008 01.01.2009
357. SR EN 15250: 2007 Aparate de încălzire de uz casnic cu combustibil solid cu eliberare lentă a căldurii. Cerințe și metode de încercare 01.01.2008 01.01.2010
358. SR EN 15283-1: 2008 Plăci de ipsos armate cu fibre - Definiții, condiții și metode de încercări. Partea 1: Plăci de ipsos armate cu țesături 01.01.2009 01.01.2010
359. SR EN 15283-2: 2008 Plăci de ipsos armate cu fibre - Definiții, condiții și metode de încercări. Partea 2: Plăci de ipsos armate cu fibre 01.01.2009 01.01.2010
360. SR EN 15285: 2008 Piatră aglomerată - plăci modulare pentru pardoseli și scări (pentru interior și exterior) 01.01.2009 01.01.2010
SR EN 15285: 2008/AC: 2008 01.01.2009 01.01.2009
361. SR EN 15435: 2008 Produse prefabricate de beton - blocuri de cofraj din beton și beton celular autoclavizat - proprietăți și performanță 01.02.2009 01.02.2010
362. SR EN 15498: 2008 Produse prefabricate de beton - blocuri de cofraj din beton cu adaosuri de lemn - proprietăți și performanță 01.02.2009 01.02.2010

* Lista cuprinde indicativele de referință ale standardelor române din domeniul produselor pentru construcții care au fost adoptate de Asociația de Standardizare din România (ASRO) până la data de 30 iunie 2009. Standardele române prevăzute în această listă reprezintă versiunile naționale ale standardelor europene armonizate conform Directivei 89/106/CEE transpuse în legislația națională prin Hotărârea Guvernului nr. 622/2004 privind stabilirea condițiilor de introducere pe piață a produselor pentru construcții, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 487 din 20 iulie 2007.

** DOW este data de încetare a perioadei de coexistență a standardului european armonizat cu specificațiile tehnice naționale existente referitoare la același produs.

*** Standarde adoptate de Asociația de Standardizare din România prin filă de confirmare/anunț.

;
se încarcă...