Guvernul României

Hotărârea nr. 617/2016 pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică

Modificări (1)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 684 din 02 septembrie 2016.

În vigoare de la 02 septembrie 2016 până la 12 octombrie 2017, fiind abrogat și înlocuit prin Hotărâre 715/2017.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Având în vedere art. 60 alin. (5) din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 60 alin. (4) din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. -

Se aprobă Regulamentul de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. -

La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Guvernului nr. 924/2015 pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 840 din 11 noiembrie 2015, cu modificările și completările ulterioare, se abrogă.

Art. 3. -

(1) Actele de punere în valoare a masei lemnoase aprobate până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri rămân supuse legislației în vigoare la data inițierii, respectiv a încheierii acestora.

(2) Procedurile referitoare la vânzările de masă lemnoasă pe picior și de materiale lemnoase fasonate, aflate în derulare la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se desfășoară potrivit reglementărilor în vigoare la data începerii acestora.

PRIM-MINISTRU
DACIAN JULIEN CIOLOȘ

Contrasemnează:
Ministrul mediului, apelor și pădurilor,
Cristiana Pașca Palmer
Viceprim-ministru,
ministrul economiei, comerțului și relațiilor cu mediul de afaceri,
Costin Grigore Borc
Viceprim-ministru,
ministrul dezvoltării regionale și administrației publice,
Vasile Dîncu
Ministrul educației naționale și cercetării științifice,
Mircea Dumitru
Ministrul afacerilor externe,
Lazăr Comănescu
p. Ministrul comunicațiilor și pentru societatea informațională,
Carmen Elian,
subsecretar de stat
Secretarul general al Guvernului,
Sorin Sergiu Chelmu

București, 31 august 2016.

Nr. 617.

ANEXĂ

REGULAMENT
de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...