Art II " | Lege 109/2005

Acesta este un fragment din Legea nr. 109/2005 privind instituirea indemnizației pentru activitatea de liber-profesionist a artiștilor interpreți sau executanți din România. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Reproducem mai jos prevederile art II și IV din Ordonanța Guvernului nr 4/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr 109/2005 privind instituirea indemnizației pentru activitatea de liber profesionist a artiștilor interpreți sau executanți din România, care nu sunt încorporate în forma republicată a Legii nr 109/2005 și care se aplică, în continuare, ca dispoziții proprii ale actului modificator: - " -
Art. II.
-

(1) Componența Comisiei pentru atestarea calității de beneficiar al indemnizației pentru activitatea de liber-profesionist a artiștilor interpreți sau executanți, prevăzută la art. 7 din Legea nr. 109/2005, denumită în continuare Comisia, este următoarea: 2 reprezentanți ai Ministerului Muncii, Familiei și Egalității de Șanse, 2 reprezentanți ai Ministerului Culturii și Cultelor și un reprezentant desemnat din rândul uniunilor de artiști interpreți sau executanți legal constituite și recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică.

(2) În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe, se modifică, prin ordin comun al ministrului muncii, familiei și egalității de șanse și al ministrului culturii și cultelor, componența comisiei prevăzute la alin. (1).

(3) Comisia va funcționa pe lângă Ministerul Muncii, Familiei și Egalității de Șanse, pe baza regulamentului aprobat prin ordin comun al ministrului muncii, familiei și egalității de șanse și al ministrului culturii și cultelor.

.....................................................................................................................

Acesta este un fragment din Legea nr. 109/2005 privind instituirea indemnizației pentru activitatea de liber-profesionist a artiștilor interpreți sau executanți din România. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 109/2005:
Art 11
Art 12
Art 13
Art 14
Art 15
Art 16
Art 17
Art 18
Art 19
Art 20
Art II "
Art IV "
;
se încarcă...