Agenția Națională de Administrare Fiscală - ANAF

Ordinul nr. 1384/2009 pentru suspendarea aplicării Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.156/2009 privind legitimațiile de inspecție fiscală

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 31 iulie 2009

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiul art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 109/2009 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală și al art. 105 alin. (7) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. 1. -

Începând cu data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentului ordin și până la data de 1 octombrie 2009 se suspendă aplicarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.156/2009 privind legitimațiile de inspecție fiscală, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 373 din 3 iunie 2009.

Art. 2. -

Direcția generală de coordonare inspecție fiscală, Direcția generală de administrare a marilor contribuabili, direcțiile generale ale finanțelor publice județene și Direcția Generală a Finanțelor Publice a Municipiului București vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Art. 3. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală,
Sorin Blejnar

București, 28 iulie 2009.

Nr. 1.384.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...