Ministerul Afacerilor Interne - MAI

Ordinul nr. 129/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice privind avizarea și autorizarea de securitate la incendiu și protecție civilă

Modificări (...)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 675 din 01 septembrie 2016.

În vigoare de la 01 septembrie 2016

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Având în vedere prevederile art. 17 alin. (1) și (2) și ale art. 23 lit. a) din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 9 alin. (1) lit. g), art. 24 alin. (3) și ale art. 30 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 481/2004 privind protecția civilă, republicată, cu modificările ulterioare, precum și ale art. 5 alin. (1) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 30 alin. (9) din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările și completările ulterioare, al art. 45 alin. (5) din Legea nr. 481/2004 privind protecția civilă, republicată, cu modificările ulterioare, și al art. 7 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul afacerilor interne emite următorul ordin:

Art. 1. -

Se aprobă Normele metodologice privind avizarea și autorizarea de securitate la incendiu și protecție civilă, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. -

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, prin inspectoratele județene și București-Ilfov, ia măsuri pentru ducerea la îndeplinire a dispozițiilor prezentului ordin.

Art. 3. -

Cererile de emitere a avizelor sau autorizațiilor de securitate la incendiu sau protecție civilă depuse înainte de intrarea în vigoare a prezentului ordin se soluționează potrivit dispozițiilor în vigoare la data depunerii.

Art. 4. -

(1) Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă:

a) Ordinul ministrului administrației și internelor nr. 3/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de avizare și autorizare privind securitatea la incendiu și protecția civilă, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 36 din 14 ianuarie 2011;

b) Ordinul ministrului administrației și internelor nr. 130/2007 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a scenariilor de securitate la incendiu, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 89 din 5 februarie 2007.

Ministrul afacerilor interne,
Petre Tobă

București, 25 august 2016.

Nr. 129.

ANEXĂ

NORME METODOLOGICE
privind avizarea și autorizarea de securitate la incendiu și protecție civilă
Modificări (1)

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...