(Anexa nr 3 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr 57/2015) -
PERSONALUL DIN APARATUL PROPRIU AL MINISTERELOR

1. Salarii de bază pentru funcționarii publici din aparatul propriu al ministerelor

a) Funcții corespunzătoare categoriei înalților funcționari publici

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Grad I Grad II
Salariile de bază - lei - Salariile de bază - lei -
1 Secretar general S 6499 7149
2 Secretar general adjunct/comisar general S 6305 6936

b) Funcții publice de conducere

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Grad I Grad II
Salariile de bază - lei - Salariile de bază - lei -
1 Director general S 6305 6936
2 Director general adjunct S 6102 6712
3 Director S 6102 6712
4 Director adjunct S 5695 6264
5 Șef serviciu S 5288 5816
6 Șef birou S 5085 5593

NOTĂ:

Alin. (2) al art. 5 din prezenta ordonanță de urgență nu se aplică pentru salariile de bază stabilite potrivit lit. a) și b).

c) Funcții publice generale de execuție

Nr. crt. Funcția, gradul profesional Nivelul studiilor Salariile de bază - lei - Gradația
0 1 2 3 4 5
1 Auditor, grad profesional superior S 3594 3864 4057 4260 4367 4476
grad profesional principal S 3209 3450 3623 3804 3899 3996
grad profesional asistent S 2102 2260 2373 2492 2554 2618
2 Consilier, consilier juridic, expert, inspector; grad profesional superior S 3594 3864 4057 4260 4367 4476
grad profesional principal S 3208 3449 3621 3802 3897 3994
grad profesional asistent S 2078 2234 2346 2463 2525 2588
grad profesional debutant S 1270 1365 1433 1505 1543 1582
3 Referent de specialitate; grad profesional superior SSD 2158 2320 2436 2558 2622 2688
grad profesional principal SSD 1492 1604 1684 1768 1812 1857
grad profesional asistent SSD 1270 1365 1433 1505 1543 1582
grad profesional debutant SSD 1260 1355 1423 1494 1531 1569
4 Referent; grad profesional superior M 1447 1556 1634 1716 1759 1803
grad profesional principal M 1270 1365 1433 1505 1543 1582
grad profesional asistent M 1265 1360 1428 1499 1536 1574
grad profesional debutant M 1260 1355 1423 1494 1531 1569

d) Funcții publice specifice de manager public

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Salariile de bază - lei - Gradația
0 1 2 3 4 5
1 Manager public, grad profesional superior S 4001 4301 4516 4742 4861 4983
grad profesional principal S 3614 3885 4079 4283 4390 4500
grad profesional asistent S 3123 3357 3525 3701 3794 3889

2. Salariile de bază pentru personalul contractual din aparatul propriu al ministerelor

1. Salarii de bază pentru funcții de specialitate

a) Funcții de conducere

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Grad I Grad II
Salariile de bază - lei - Salariile de bază - lei -
1 Secretar general S 5158 5674
2 Secretar general adjunct S 4643 5107
3 Director general S 3964 4360
4 Director general adjunct S 3837 4221
5 Director S 3837 4221
6 Director adjunct S 3581 3939
7 Șef serviciu S 3325 3657
8 Șef birou S 3197 3517

NOTĂ:

Alin. (2) al art. 5 din prezenta ordonanță de urgență nu se aplică pentru salariile de bază stabilite potrivit lit. a).

b) Funcții de execuție pe grade și trepte profesionale

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Salariile de bază - lei - Gradația
0 1 2 3 4 5
1 Auditor gradul I A S 2258 2428 2549 2676 2743 2812
gradul I S 1977 2125 2232 2343 2402 2462
gradul II S 1792 1927 2023 2124 2177 2232
2 Consilier, expert, inspector de specialitate, revizor contabil, arhitect; referent de specialitate, inspector casier gradul I A S 2258 2428 2549 2676 2743 2812
gradul I S 1977 2125 2232 2343 2402 2462
gradul II S 1792 1927 2023 2124 2177 2232
debutant S 1270 1365 1434 1505 1543 1581
3 Consilier juridic gradul I A S 2258 2428 2549 2676 2743 2812
gradul I S 1977 2125 2232 2343 2402 2462
gradul II S 1792 1927 2023 2124 2177 2232
debutant S 1270 1365 1434 1505 1543 1581
4 Tehnician-economist, secretar superior, interpret relații, interpret profesional, conductor arhitect, inspector, referent, subinginer, arhivist; gradul IA SSD 2024 2176 2285 2399 2459 2520
gradul I SSD 1645 1768 1857 1950 1998 2048
gradul II SSD 1475 1586 1665 1748 1792 1837
debutant SSD 1260 1355 1422 1493 1531 1569
5 Referent, inspector, referent casier; IA M 1280 1376 1445 1517 1555 1594
I M 1270 1365 1434 1505 1543 1581
II M 1265 1360 1428 1499 1537 1575
debutant M 1260 1355 1422 1493 1531 1569

2. Funcții specifice unor ministere

2.1. Ministerul Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri

Salarii de bază pentru personalul care îndeplinește funcții specifice comerțului exterior și cooperării economice

a) Funcții de conducere

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Grad I Grad II
Salariile de bază - lei - Salariile de bază - lei -
1 Director general cu rang diplomatic S 6310 6941
2 Director general adjunct, director de cabinet cu rang diplomatic S 6105 6716
3 Director cu rang diplomatic S 6105 6716
4 Director adjunct cu rang diplomatic S 5699 6269
5 Șef serviciu cu rang diplomatic S 5292 5821
6 Șef birou cu rang diplomatic S 5087 5596

NOTĂ:

Alin. (2) al art. 5 din prezenta ordonanță de urgență nu se aplică pentru salariile de bază stabilite potrivit lit. a).

b) Funcții de execuție pe grade și trepte profesionale

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Salariile de bază - lei - Gradația
0 1 2 3 4 5
1 Ministru consilier S 3709 3987 4186 4395 4505 4618
2 Consilier economic S 2027 2179 2288 2402 2462 2524
3 Secretar economic I S 1838 1976 2075 2179 2233 2289
Secretar economic II S 1645 1768 1856 1949 1998 2048
Secretar economic III S 1475 1586 1665 1748 1792 1837
4 Atașat economic S 1405 1510 1586 1665 1707 1750
5 Referent transmitere I M 1280 1376 1445 1517 1555 1594
Referent transmitere II M 1270 1365 1433 1505 1543 1582
Referent transmitere III M 1265 1360 1428 1499 1536 1574
Referent transmitere debutant M 1260 1355 1423 1494 1531 1569

2.2. Ministerul Sănătății

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Salariile de bază - lei - Gradația
0 1 2 3 4 5
a) Funcții de execuție pe grade profesionale
1. Asistent-șef S 2311 2484 2608 2738 2806 2876
2. Asistent-șef SSD 1940 2086 2190 2300 2358 2417
b) Funcții de execuție pe trepte profesionale
3. Asistent-șef PL 1700 1828 1919 2015 2065 2117
4. Asistent-șef M 1560 1677 1761 1849 1895 1942

2.3. Consilieri pentru afaceri europene

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Salariile de bază - lei - Gradația
0 1 2 3 4 5
1. Consilier pentru afaceri europene S 3594 3864 4057 4260 4366 4475

2.4. Funcții specifice din aparatul propriu al Ministerului Finanțelor Publice

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Salariile de bază - lei - Gradația
0 1 2 3 4 5
1. Casier trezorier I M 1310 1408 1479 1553 1591 1631
Casier trezorier II M; G 1295 1392 1462 1535 1573 1613
Casier trezorier debutant M; G 1260 1355 1422 1493 1531 1569
2. Agent fiscal, operator rol, numărător bani; I M; G 1265 1360 1428 1499 1537 1575
Agent fiscal, operator rol, numărător bani; debutant M; G 1260 1355 1422 1493 1531 1569

3. Salariile de bază pentru personalul contractual din cadrul cabinetului demnitarului din aparatul propriu al ministerelor

Salarii de bază pentru funcții de execuție de specialitate specifice

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Salariile de bază - lei - Gradația
0 1 2 3 4 5
1 Director de cabinet S 3595 3865 4058 4261 4368 4477
2 Șef cabinet S 2052 2206 2316 2432 2493 2555
3 Stenodactilograf, șef cabinet, referent SSD 2024 2176 2285 2399 2459 2520
4 Stenodactilograf, șef cabinet, referent PL 1692 1819 1910 2006 2056 2107
5 Stenodactilograf, șef cabinet, referent M 1495 1607 1687 1771 1815 1860
6 Consilier S 3595 3865 4058 4261 4368 4477
7 Expert S 3595 3865 4058 4261 4368 4477
8 Consultant S 2260 2430 2552 2680 2747 2816
9 Secretar cabinet, secretar dactilograf, curier personal (șofer) M 1488 1600 1680 1764 1808 1853

4. Funcții comune din aparatul propriu al ministerelor

Salarii de bază pentru personalul din aparatul propriu al ministerelor care desfășoară activitate de secretariat-administrativ, gospodărire, întreținere-reparații și de deservire

a) Funcții de conducere

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Grad I Grad II
Salariul de bază - lei - Salariul de bază - lei -
1 Șef formație muncitori 1447 1664

NOTĂ:

Alin. (2) al art. 5 din prezenta ordonanță de urgență nu se aplică pentru salariile de bază stabilite potrivit lit. a)

b) Funcții de execuție pe trepte profesionale

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Salariile de bază - lei - Gradația
Funcții de execuție pe trepte profesionale 0 1 2 3 4 5
1 Stenodactilograf, secretar-dactilograf, dactilograf; IA M 1295 1392 1462 1535 1573 1613
Stenodactilograf, secretar-dactilograf, dactilograf; I M; G 1280 1376 1445 1517 1555 1594
Stenodactilograf, secretar-dactilograf, dactilograf; debutant M; G 1255 1349 1417 1487 1525 1563
2 Secretar M; G 1280 1376 1445 1517 1555 1594
3 Secretar debutant M; G 1260 1355 1422 1493 1531 1569
Funcții de execuție pe trepte profesionale 0 1 2 3 4 5
4 Administrator I M 1290 1387 1456 1529 1567 1606
Administrator II M 1280 1376 1445 1517 1555 1594
5 Șef depozit I M 1285 1381 1450 1523 1561 1600
Șef depozit II M 1275 1371 1439 1511 1549 1588
6 Casier, magaziner; funcționar, arhivar M; G 1280 1376 1445 1517 1555 1594
7 Casier, magaziner; funcționar, arhivar; debutant M; G 1255 1349 1417 1487 1525 1563
8 Șef formație pază/pompieri 1275 1371 1439 1511 1549 1588
9 Portar, paznic, pompier, îngrijitor, guard, bufetier, manipulant bunuri, curier 1285 1381 1450 1523 1561 1600
10 Maistru I 1300 1398 1467 1541 1579 1619
Maistru II 1290 1387 1456 1529 1567 1606
11 Șofer I 1488 1600 1680 1764 1808 1853
Șofer II 1435 1543 1620 1701 1743 1787
12 Muncitor calificat I 1295 1392 1462 1535 1573 1613
Muncitor calificat II 1280 1376 1445 1517 1555 1594
Muncitor calificat III 1270 1365 1434 1505 1543 1581
Muncitor calificat IV 1260 1355 1422 1493 1531 1569
13 Muncitor necalificat I 1255 1349 1417 1487 1525 1563
Muncitor necalificat II - fără sporuri 1250 1344 1411 1481 1519 1556

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 43/2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare, pentru modificarea și completarea unor acte normative și pentru aplicarea unitară a dispozițiilor legale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...