Camera Deputaților

Hotărârea nr. 34/2009 referitoare la raportul Comisiei parlamentare de anchetă pentru verificarea sumelor cheltuite de Ministerul Tineretului și Sportului, sub semnătura doamnei ministru Monica Maria Iacob-Ridzi, pentru organizarea Zilei Tineretului

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 28 iulie 2009

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiul art. 67 din Constituția României, republicată, și ale art. 78, 85 și art. 155 alin. (1) din Regulamentul Camerei Deputaților, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaților nr. 8/1994, republicat, cu modificările ulterioare,

având în vedere dispozițiile art. 10 alin. (3) din Hotărârea Camerei Deputaților nr. 26/2009 privind înființarea unei comisii parlamentare de anchetă pentru verificarea sumelor cheltuite de Ministerul Tineretului și Sportului, sub semnătura doamnei ministru Monica Maria Iacob-Ridzi, pentru organizarea "Zilei Tineretului",

Camera Deputaților adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. -

Camera Deputaților aprobă concluziile și propunerile formulate în raportul depus de Comisia parlamentară de anchetă pentru verificarea sumelor cheltuite de Ministerul Tineretului și Sportului, sub semnătura doamnei ministru Monica Maria Iacob-Ridzi, pentru organizarea "Zilei Tineretului".

Art. 2. -

(1) Camera Deputaților solicită Guvernului și Consiliului Concurenței să analizeze concluziile și propunerile formulate de Comisia parlamentară de anchetă cu privire la faptele ce au făcut obiectul cercetărilor sale și să adopte măsurile necesare, potrivit competențelor ce le revin.

(2) Camera Deputaților solicită Curții de Conturi efectuarea unui control asupra modului de întrebuințare a resurselor financiare ale Ministerului Tineretului și Sportului în legătură cu încheierea Contractului nr. 14/2009 cu Societatea Comercială "Artisan Consulting" - S.R.L. și a Contractului nr. 15/2009 cu Societatea Comercială "Compania de Publicitate Mark" - S.R.L.

Art. 3. -

(1) Camera Deputaților solicită Comisiei juridice, de disciplină și imunități ca, în temeiul dispozițiilor art. 155 din Regulamentul Camerei Deputaților, să întocmească un raport privind începerea urmăririi penale împotriva doamnei deputat Monica Maria Iacob-Ridzi, fost ministru al tineretului și sportului, în legătură cu infracțiunile de delapidare, prevăzută de ~art. 215~1 din Codul penal, și abuz în serviciu contra intereselor publice, prevăzută de ~art. 248~ din Codul penal, așa cum se prevede la pct. 5 II din raportul Comisiei parlamentare de anchetă, la care se anexează și opinia contrară motivată.

(2) Raportul Comisiei juridice, de disciplină și imunități va fi depus în termen de 15 zile de la data prezentei hotărâri.

Art. 4. -

(1) În termen de 30 de zile de la data adoptării prezentei hotărâri, Guvernul și celelalte autorități executive sesizate cu hotărârea Camerei Deputaților și cu raportul Comisiei parlamentare de anchetă vor informa Biroul permanent al Camerei Deputaților cu privire la măsurile adoptate.

(2) Biroul permanent va prezenta plenului Camerei Deputaților informarea primită de la autoritățile sesizate.

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din data de 27 iulie 2009, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
ROBERTA ALMA ANASTASE

București, 27 iulie 2009.

Nr. 34.

;
se încarcă...