Violența în familie | Codul Penal

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Infracțiuni contra persoanei - Infracțiuni săvârșite asupra unui membru de familie -
Violența în familie

Art. 199. - Legislație conexă (1), Jurisprudență, Reviste (11), Doctrină (7), Comentarii expert (1), Librăria Indaco (2)

(1) Dacă faptele prevăzute în art. 188, art. 189 și art. 193-195 sunt săvârșite asupra unui membru de familie, maximul special al pedepsei prevăzute de lege se majorează cu o pătrime. Referințe (1), Jurisprudență, Reviste (8)

(2) În cazul infracțiunilor prevăzute în art. 193 și art. 196 săvârșite asupra unui membru de familie, acțiunea penală poate fi pusă în mișcare și din oficiu. Împăcarea înlătură răspunderea penală. Jurisprudență, Reviste (2), Modele (1)

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

A fost admis recursul în intersul legii -privind interpretarea art. 193 Cod penal raportat la art. 199 alin. (1) Cod Penal - comunicat Î.C. - Marian Orzață
În data de 08.04.2019 Înalta Curte de Casație și Justiție – Completul competent să judece recursul în interesul legii, legal constituit în cauză, a soluționat recursul în interesul legii formulat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, fiind pronunțată următoarea soluție:
Soluție pe scurt: Admite recursul în interesul legii declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție. În interpretarea și aplicarea unitară a dispozițiilor art. 193 raportat la art. 199 alin. (1) din Codul penal, stabilește că: Pentru infracțiunea de lovire sau alte violențe săvârșită asupra unui membru de familie prevăzută de art. 193 raportat la art. 199 alin. (1) din Codul penal, atunci când acțiunea penală a fost pusă în mișcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate, încetarea procesului penal poate fi dispusă numai ca efect al retragerii plângerii prealabile și nu ca efect al împăcării. Obligatorie, conform dispozițiilor art. 474 alin. (4) din Codul de procedură penală. Pronunțată în ședința publică, astăzi, 8 aprilie 2019.
[ Mai mult... ]

Doctrină:

Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
    1. Prezentare comparativă. În art. 199 noul C. pen. este prevăzută oformă agravantă comună unora dintre infracțiunile din cadrul Capitolelor I și II ale Titlului I, Partea specială, din noul C. pen.. Comiterea unei infracțiuni prin violență asupra unui membru de familie atrage oagravare în cazul infracțiunilor de omor, omor calificat, lovire sau alte violențe, vătămare corporală și loviri sau vătămări cauzatoare de moarte. [ Mai mult... ] 

Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Precedent legislativ. Săvârșirea unei infracțiuni prin violență asupra unui membru de familie apărea în vechiul Cod penal ca o agravantă la infracțiunile de loviri sau alte violențe și vătămare corporală, se regăsea într-o formă apropiată la omorul calificat (omorul comis asupra soțului sau unei rude apropiate), dar nu exista în cazul vătămării corporale grave și vătămărilor cauzatoare de moarte. Este adevărat că printre circumstanțele agravante generale, vechiul Cod prevedea împrejurarea în care infracțiunea era comisă „prin violențe asupra membrilor familiei” [art. 75 alin. (1) lit. b) teza a II-a C. pen. din 1969]. Această dispoziție cu caracter unificator din Partea generală era însă generatoare de confuzie, ducând la soluții greșite, prin care se ajungea la o dublă agravare a răspunderii penale pentru aceeași cauză; a fost necesară intervenția instanței supreme care, pe calea unui recurs în interesul legii, a stabilit că o astfel de dublă agravare este inadmisibilă [a se vedea V. Cioclei, Curs 2013, p. 25, cu referire la I.C.C.J., Secțiile Unite (RIL), Decizia nr. IV/2005]. În noul Cod penal comiterea infracțiunii prin violență asupra unui membru de familie atrage o agravare în cazul tuturor infracțiunilor pentru care acest lucru se justifică (Expunere de motive, p. 39). Pentru evitarea suprapunerilor, printre circumstanțele agravante din Partea generală nu se mai prevede o împrejurare asemănătoare. [ Mai mult... ] 

Drept penal. Partea specială I, ediția 2
    Săvârșirea unei infracțiuni prin violență asupra unui membru de familie apărea în vechiul cod penal ca oagravantă la infracțiunile de loviri sau alte violențe și vătămare corporală, se regăsea într-o formă apropiată la omorul calificat (omorul comis asupra soțului sau unei rude apropiate), dar nu exista în cazul vătămării corporale grave și vătămărilor cauzatoare de moarte. Este adevărat că printre circumstanțele agravante generale, vechiul cod prevedea împrejurarea în care infracțiunea era comisă „prin violențe asupra membrilor familiei” [art. 75 alin. (1) lit. b) teza aII-a C. pen. din 1969]. Această dispoziție cu caracter unificator din partea generală era însă generatoare de confuzie, ducând la soluții greșite, prin care se ajungea la odublă agravare arăspunderii penale pentru aceeași cauză; afost necesară intervenția instanței supreme care, pe calea unui recurs în interesul legii, astabilit că oastfel de dublă agravare este inadmisibilă307. În noul Cod penal comiterea infracțiunii prin violență asupra unui membru de familie atrage oagravare în cazul tuturor infracțiunilor pentru care acest lucru se justifică308. Pentru evitarea suprapunerilor, printre circumstanțele agravante din partea generală nu se mai prevede oîmprejurare asemănătoare. [ Mai mult... ] 

Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
    Se cuvine adăugat că legea penală, Codul penal, incriminează faptele cu grad ridicat de pericol social săvârșite de către părinți precum rele tratamente aplicate minorului (art. 197), violența în familie (art. 199), exploatarea cerșetoriei [art. 214 alin. (2) lit. a)], abandonul de familie (art. 378), împiedicarea accesului la învățământul general obligatoriu (art. 380). De asemenea, părintelui i se poate aplica pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor părintești [art. 66 alin. (1) lit. e)] sau pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor părintești [art. 65 alin. (1) coroborat cu art. 66 alin. (1) lit. e]. [ Mai mult... ] 

Drept penal. Partea specială
   1. Noțiune. Potrivit prevederilor art. 199 CP, "(1) Dacă faptele prevăzute în art. 188, art. 189 și art. 193-195 sunt săvârșite asupra unui membru de familie, maximul special al pedepsei prevăzute de lege se majorează cu o pătrime. 
   (2) În cazul infracțiunilor prevăzute în art. 193 și art. 196 săvârșite asupra unui membru de familie, acțiunea penală poate fi pusă în mișcare și din oficiu. Împăcarea înlătură răspunderea penală". [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Penal:
Omorul calificat
Uciderea la cererea victimei
Determinarea sau înlesnirea sinuciderii
Uciderea din culpă
Lovirea sau alte violențe
Vătămarea corporală
Lovirile sau vătămările cauzatoare de moarte
Vătămarea corporală din culpă
Relele tratamente aplicate minorului
Încăierarea
Violența în familie
Uciderea ori vătămarea nou născutului săvârșită de către mamă
Întreruperea cursului sarcinii
Vătămarea fătului
Lăsarea fără ajutor a unei persoane aflate în dificultate
Împiedicarea ajutorului
Lipsirea de libertate în mod ilegal
Amenințarea
Șantajul
Hărțuirea
Sclavia
Reviste:
De ce retragerea plângerii prealabile duce la încetarea procesului penal în cazul lovirilor sau a altor violențe în familie?
De la pruncucidere la uciderea ori vătămarea nou-născutului săvârșită de către mamă
Despre claritate și obscuritate normativă în materia conținutului infracțiunii atunci când se reglementează tendințe atenuante sau agravante ale legiuitorului penal
Arestul la domiciliu în lumina noului Cod de procedură penală
Unele observații cu privire la conținutul incrimănărilor și limitele de pedeapsă prevăzute în Codul penal în cadrul incriminărilor care fac parte din sfera unității legale de infracțiune
Natura juridică a concursului între infracțiunea de lovire sau alte violențe și cea de rele tratamente aplicate minorului
Incriminarea infracțiunilor contra libertății și integrității sexuale
Revista Curierul Judiciar nr. 3/2018
Abandonul de familie
Ordinul de protecție instrument de prevenire și combatere a violenței în familie. La granița dintre civil și penal
Doctrină:
Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
Drept penal. Partea specială I, ediția 2
Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
Drept penal. Partea specială
Noul Cod penal. Comentarii pe articole
Drept penal. Partea specială I, ediția 3
Modele:
Declarație de împăcare a părților.
Referințe în cărți:
Explicațiile noului Cod penal. Vol.III: Art. 188-256
Noul Cod penal adnotat - 25 mai 2015
Legislație conexă :
Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței domestice
;
se încarcă...