Violarea vieții private | Codul Penal

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Infracțiuni contra persoanei - Infracțiuni ce aduc atingere domiciliului și vieții private -
Violarea vieții private

Art. 226. - Legislație conexă (2), Reviste (18), Doctrină (7), Modele (1)

(1) Atingerea adusă vieții private, fără drept, prin fotografierea, captarea sau înregistrarea de imagini, ascultarea cu mijloace tehnice sau înregistrarea audio a unei persoane aflate într-o locuință sau încăpere ori dependință ținând de aceasta sau a unei convorbiri private se pedepsește cu închisoare de la o lună la 6 luni sau cu amendă. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (4)

(2) Divulgarea, difuzarea, prezentarea sau transmiterea, fără drept, a sunetelor, convorbirilor ori a imaginilor prevăzute în alin. (1), către o altă persoană sau către public, se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă. Reviste (3)

(3) Acțiunea penală se pune în mișcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate. Proceduri (1)

(4) Nu constituie infracțiune fapta săvârșită: Reviste (4)

a) de către cel care a participat la întâlnirea cu persoana vătămată în cadrul căreia au fost surprinse sunetele, convorbirile sau imaginile, dacă justifică un interes legitim;

b) dacă persoana vătămată a acționat explicit cu intenția de a fi văzută ori auzită de făptuitor; Reviste (1)

c) dacă făptuitorul surprinde săvârșirea unei infracțiuni sau contribuie la dovedirea săvârșirii unei infracțiuni;

d) dacă surprinde fapte de interes public, care au semnificație pentru viața comunității și a căror divulgare prezintă avantaje publice mai mari decât prejudiciul produs persoanei vătămate. Reviste (1)

(5) Plasarea, fără drept, de mijloace tehnice de înregistrare audio sau video, în scopul săvârșirii faptelor prevăzute în alin. (1) și alin. (2), se pedepsește cu închisoarea de la unu la 5 ani. Jurisprudență, Reviste (3)

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
    1. Prezentare comparativă. Raliindu-se preocupărilor ce se manifestă la nivel global în privința protecției intimității individului, noul C. pen. incriminează violarea vieții private – onoutate pentru legislația noastră penală. Infracțiunea cunoaște ovariantă tip [art. 226 alin. (1)], una agravată [art. 226 alin. (2)] și una asimilată [art. 226 alin. (5)]. 
    Fapta poate fi săvârșită de orice persoană fizică responsabilă penal, dar și de persoanele juridice, dacă sunt întrunite condițiile prevăzute de art. 135 noul C. pen.. Spre exemplu, ar putea fi atrasă răspunderea penală aunei societăți specializate de detectivi particulari atunci când, în realizarea obiectului ei de activitate sau în numele ei, unul dintre detectivii angajați înregistrează conversațiile ambientale pe care victima le poartă în locuința sa. [ Mai mult... ] 

Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. O incriminare nouă. Violarea vieții private reprezintă o incriminare nouă, fără corespondență în Codul penal anterior sau în vreo lege specială. Și această infracțiune este menită să acopere un vid de reglementare și să ofere un răspuns specific noilor forme de lezare a vieții private, ea întregește „cadrul protecției penale a valorilor garantate de art. 8 din Convenția europeană a drepturilor omului” (Expunere de motive, p. 43). Incriminări similare întâlnim și în alte legislații penale europene cum ar fi, spre exemplu, Codul penal francez, în art. 226-1 și 226-2 din secțiunea intitulată „Despre atingerea vieții private”. [ Mai mult... ] 

Drept penal. Partea specială I, ediția 2
    Violarea vieții private reprezintă o incriminare nouă, fără corespondență în Codul penal anterior sau în vreo lege specială. Și această infracțiune este menită să acopere un vid de reglementare și să ofere un răspuns specific noilor forme de lezare a vieții private, ea întregește „cadrul protecției penale a valorilor garantate de art. 8 din Convenția europeană a drepturilor omului”519. Incriminări similare întâlnim și în alte legislații penale europene cum ar fi, spre exemplu, Codul penal francez, în art. 226-1 și 226-2 din secțiunea intitulată „Despre atingerea vieții private”. [ Mai mult... ] 

Drept penal. Partea specială
    A. Noțiune. Caracterizare 
    Potrivit art. 226 CP, "(1) Atingerea adusă vieții private, fără drept, prin fotografierea, captarea sau înregistrarea de imagini, ascultarea cu mijloace tehnice sau înregistrarea audio a unei persoane aflate într-o locuință sau încăpere ori dependință ținând de aceasta sau a unei convorbiri private se pedepsește cu închisoare de la o lună la 6 luni sau cu amendă. 
   (2) Divulgarea, difuzarea, prezentarea sau transmiterea, fără drept, a sunetelor, convorbirilor ori a imaginilor prevăzute în alin. (1), către o altă persoană sau către public, se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă. [ Mai mult... ] 

Noul Cod penal. Comentarii pe articole
    Infracțiunea analizată nu are corespondent în prevederile Codului penal din 1969 și nici în legile speciale, constituind o incriminare nouă. Protecția vieții private prin normele dreptului penal este în acord cu prevederile art. 26 alin. (1) din Constituție, potrivit cărora "Autoritățile publice respectă și ocrotesc viața inti­mă, familială și privată", precum și cu prevederile art. 8 parag. 1 din Convenția euro­peană a drepturilor omului, potrivit cărora "Orice persoană are dreptul la respec­tarea vieții sale private și de familie, a domiciliului său și a corespondenței sale". [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Penal:
Folosirea serviciilor unei persoane exploatate
Sancționarea tentativei
Violul
Agresiunea sexuală
Actul sexual cu un minor
Coruperea sexuală a minorilor
Racolarea minorilor în scopuri sexuale
Hărțuirea sexuală
Violarea de domiciliu
Violarea sediului profesional
Violarea vieții private
Divulgarea secretului profesional
Furtul
Furtul calificat
Furtul în scop de folosință
Pedepsirea unor furturi la plângerea prealabilă
Sancționarea tentativei
Tâlhăria
Tâlhăria calificată
Pirateria
Tâlhăria sau pirateria urmată de moartea victimei
Reviste:
Noutăți aduse de Codul Penal privind infracțiunile ce aduc atingere domiciliului și vieții private și posibilitatea rezolvării lor prin mediere (I)
Infracțiunea de violarea vieții private – o noutate în legislația penală din România
Noutăți aduse de Codul Penal privind infracțiunile ce aduc atingere domiciliului și vieții private și posibilitatea rezolvării lor prin mediere (II)
Unele considerații referitoare la protecția juridică a vieții private prin mijloace de drept penal
Infracțiunea comisivă și infracțiunea omisivă
Instrumente juridice internaționale folosite de legiuitorul român în redactarea și adoptarea noului Cod penal
10 ani de la aderarea României la Uniunea Europeană. Impactul asupra evoluției legislației penale române
Constatarea unei stări de fapt de către executorul judecătoresc
Constanță și evoluție în apărarea drepturilor personalității - drept român și european
Proiect: Pedeapsă cu închisoarea pentru cei care publică fotografii nud fără consimțământul persoanei
Doctrină:
Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
Drept penal. Partea specială I, ediția 2
Drept penal. Partea specială
Noul Cod penal. Comentarii pe articole
Drept penal. Partea specială I, ediția 3
Drept penal. Partea specială I. Infracțiuni contra persoanei și infracțiuni contra patrimoniului, ediția 4
Modele:
Cerere de retragere a plângerii prealabile.
Proceduri:
Procedură privind plângerea prealabilă
Legislație conexă :
Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale din 04.11.1950*)
Carta drepturilor fundamentale ale Uniunii Europene
;
se încarcă...