Violarea sediului profesional | Codul Penal

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Infracțiuni contra persoanei - Infracțiuni ce aduc atingere domiciliului și vieții private -
Violarea sediului profesional

Art. 225. - Legislație conexă (2), Jurisprudență, Reviste (11), Doctrină (7), Modele (1)

(1) Pătrunderea fără drept, în orice mod, în oricare dintre sediile unde o persoană juridică sau fizică își desfășoară activitatea profesională ori refuzul de a le părăsi la cererea persoanei îndreptățite se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă. Jurisprudență, Reviste (2)

(2) În cazul în care fapta este săvârșită de o persoană înarmată, în timpul nopții ori prin folosire de calități mincinoase, pedeapsa este închisoarea de la 6 luni la 3 ani sau amenda. Reviste (1)

(3) Acțiunea penală se pune în mișcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate. Proceduri (1)

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
    1. Prezentare comparativă. Violarea sediului profesional constituie o incriminare nouă, inexistentă în C. pen. din 1968. 
    Conținutul constitutiv și tratamentul sancționator al faptei sunt împrumutate de la violarea de domiciliu, diferența între cele două infracțiuni fiind dată de obiectul lor material. 
    La violarea sediului profesional, legea incriminează pătrunderea fără drept sau refuzul de a părăsi, la cererea persoanei îndreptățite, oricare dintre sediile unde o persoană juridică sau fizică își desfășoară activitatea profesională. Sediul poate aparține unei societăți, grup de interes economic, organizație cooperatistă, regie autonomă, companie națională, asociație, fundație, organizație nonguvernamentală, partid politic, autoritate sau instituție publică. Poate fi vorba atât despre sediul social, cât și despre locul unde se derulează activitatea filialei, sucursalei, agenției, punctului de lucru sau a reprezentanței, fiind irelevant dacă respectiva organizație are sau nu personalitate juridică. [ Mai mult... ] 

Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. O incriminare nouă. Violarea sediului profesional nu are precedent în vechiul Cod penal. Noua incriminare este menită să ofere protecție și altor spații aparținând unor persoane fizice sau juridice, care nu au destinația de locuință. Prin aceasta se acoperă un vid legislativ semnalat de multă vreme de teoreticienii și practicienii dreptului. În același timp, incriminarea violării sediului profesional asigură protecția penală unui aspect al vieții private recunoscut și garantat prin jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului, în cadrul art. 8 din Convenție. Este de remarcat în acest sens procesul evolutiv de extindere a noțiunii de domiciliu ce a caracterizat jurisprudența instanței de contencios european a drepturilor omului. De la noțiunea clasică de domiciliu, corespunzătoare cu spațiul în care o persoană locuiește, Curtea europeană a extins treptat sfera protecției, în baza art. 8 din Convenție, mai întâi la biroul sau cabinetul unei persoane care exercită o profesiune liberală (localul profesional), iar mai apoi, în anumite circumstanțe, la sediul social, agențiile sau localurile profesionale ale persoanei juridice (a se vedea, în acest sens, cu exemple din jurisprudența CEDO, C. Bîrsan, Convenția europeană a drepturilor omului…, op. cit., 2010, p. 686-690). [ Mai mult... ] 

Drept penal. Partea specială I, ediția 2
    Violarea sediului profesional nu are precedent în vechiul Cod penal. Noua incriminare este menită să ofere protecție și altor spații aparținând unor persoane fizice sau juridice, care nu au destinația de locuință. Prin aceasta se acoperă un vid legislativ semnalat de multă vreme de teoreticienii și practicienii dreptului. În același timp, incriminarea violării sediului profesional asigură protecția penală unui aspect al vieții private recunoscut și garantat prin jurisprudența Curții Europene aDrepturilor Omului, în cadrul art. 8 din Convenție. Este de remarcat, în acest sens, procesul evolutiv de extindere anoțiunii de domiciliu ce acaracterizat jurisprudența instanței de contencios european adrepturilor omului. De la noțiunea clasică de domiciliu, corespunzătoare cu spațiul în care opersoană locuiește, Curtea europeană aextins treptat sfera protecției, în baza art. 8 din Convenție, mai întâi la biroul sau cabinetul unei persoane care exercită oprofesiune liberală (localul profesional), iar mai apoi, în anumite circumstanțe, la sediul social, agențiile sau localurile profesionale ale persoanei juridice517. Astfel, în prezent, jurisprudența Curții Europene aDrepturilor Omului, care în multe cazuri afăcut referiri și la jurisprudența Curții de Justiție aComunităților Europene, recunoaște în mod explicit garanțiile prevăzute de art. 8 parag. 1 cu privire la sediul persoanelor juridice518. [ Mai mult... ] 

Drept penal. Partea specială
    A. Noțiune. Caracterizare 
    Potrivit art. 225 CP, "(1) Pătrunderea fără drept, în orice mod, în oricare dintre sediile unde o persoană juridică sau fizică își desfășoară activitatea profesională ori refuzul de a le părăsi la cererea persoanei îndreptățite se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă. 
   (2) În cazul în care fapta este săvârșită de o persoană înarmată, în timpul nopții ori prin folosire de calități mincinoase, pedeapsa este închisoarea de la 6 luni la 3 ani sau amenda. [ Mai mult... ] 

Noul Cod penal. Comentarii pe articole
    Infracțiunea analizată nu are corespondent în Codul penal din 1969 sau în legile speciale, fiind o incriminare nouă. Protecția penală este consacrată în acord cu prevederile art. 8 din Convenția europeană a drepturilor omului și cu jurisprudența C.E.D.O. în materie. 
    Obiectul juridic. Incriminarea faptei este de natură să protejeze atât sediile persoanelor juridice, cât și sediile în care își desfășoară activitatea profesională persoanele fizice autorizate, față de actele de pătrundere în acestea, fără drept. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Penal:
Folosirea unui minor în scop de cerșetorie
Folosirea serviciilor unei persoane exploatate
Sancționarea tentativei
Violul
Agresiunea sexuală
Actul sexual cu un minor
Coruperea sexuală a minorilor
Racolarea minorilor în scopuri sexuale
Hărțuirea sexuală
Violarea de domiciliu
Violarea sediului profesional
Violarea vieții private
Divulgarea secretului profesional
Furtul
Furtul calificat
Furtul în scop de folosință
Pedepsirea unor furturi la plângerea prealabilă
Sancționarea tentativei
Tâlhăria
Tâlhăria calificată
Pirateria
Reviste:
Noutăți aduse de Codul Penal privind infracțiunile ce aduc atingere domiciliului și vieții private și posibilitatea rezolvării lor prin mediere (I)
Infracțiunea comisivă și infracțiunea omisivă
Instrumente juridice internaționale folosite de legiuitorul român în redactarea și adoptarea noului Cod penal
10 ani de la aderarea României la Uniunea Europeană. Impactul asupra evoluției legislației penale române
Constanță și evoluție în apărarea drepturilor personalității - drept român și european
Noutăți aduse de Codul Penal privind infracțiunile ce aduc atingere domiciliului și vieții private și posibilitatea rezolvării lor prin mediere (II)
Constanță și evoluție în apărarea drepturilor personalității - drept român și european (I)
Scurte considerații asupra infracțiunilor prevăzute de art. 5 lit. c) și d) ale Legii nr. 11/1991 privind combaterea concurenței neloiale - între limitele flexibilității și rigidității legii
Scurte considerații asupra infracțiunilor prevăzute de art. 5 lit. c) și d) ale Legii nr. 11/1991 privind combaterea concurenței neloiale - între limitele flexibilității și rigidității legii
Medierea în latura penală a procesului*
Doctrină:
Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
Drept penal. Partea specială I, ediția 2
Drept penal. Partea specială
Noul Cod penal. Comentarii pe articole
Drept penal. Partea specială I, ediția 3
Drept penal. Partea specială I. Infracțiuni contra persoanei și infracțiuni contra patrimoniului, ediția 4
Modele:
Cerere de retragere a plângerii prealabile.
Proceduri:
Procedură privind plângerea prealabilă
Legislație conexă :
Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale din 04.11.1950*)
Carta drepturilor fundamentale ale Uniunii Europene
;
se încarcă...