Vătămarea fătului | Codul Penal

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Infracțiuni contra persoanei - Agresiuni asupra fătului -
Vătămarea fătului

Art. 202. - Jurisprudență, Reviste (11), Doctrină (8)

(1) Vătămarea fătului, în timpul nașterii, care a împiedicat instalarea vieții extrauterine se pedepsește cu închisoarea de la 3 la 7 ani. Jurisprudență, Reviste (3)

(2) Vătămarea fătului, în timpul nașterii, care a cauzat ulterior copilului o vătămare corporală, se pedepsește cu închisoarea de la unu la 5 ani, iar dacă a avut ca urmare moartea copilului pedeapsa este închisoarea de la 2 la 7 ani. Reviste (2)

(3) Vătămarea fătului în timpul sarcinii, prin care s-a cauzat ulterior copilului o vătămare corporală, se pedepsește cu închisoarea de la 3 luni la 2 ani, iar dacă a avut ca urmare moartea copilului pedeapsa este închisoarea de la 6 luni la 3 ani. Reviste (2)

(4) Vătămarea fătului săvârșită în timpul nașterii de către mama aflată în stare de tulburare psihică se sancționează cu pedeapsa prevăzută în alin. (1) și alin. (2), ale cărei limite se reduc la jumătate. Reviste (4)

(5) Dacă faptele prevăzute în alin. (1) - (4) au fost săvârșite din culpă, limitele speciale ale pedepsei se reduc la jumătate. Reviste (2)

(6) Nu constituie infracțiune faptele prevăzute în alin. (1) - (3) săvârșite de un medic sau de persoana autorizată să asiste nașterea sau să urmărească sarcina, dacă acestea au fost săvârșite în cursul actului medical, cu respectarea prevederilor specifice profesiei și au fost făcute în interesul femeii gravide sau al fătului, ca urmare a riscului inerent exercitării actului medical. Reviste (4)

(7) Vătămarea fătului în perioada sarcinii de către femeia însărcinată nu se pedepsește. Reviste (4)

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
    1. Prezentare comparativă. Art. 202 noul C. pen. nu are corespondent în C. pen. din 1968.Apariția acestui text incriminator în peisajul normelor de incriminare afost determinată de faptul că, în noile condiții ale evoluției sociale și ca urmare aconstatărilor practice, trebuie asigurată și protecția vieții în devenire, în intervalul cuprins între momentul declanșării procesului nașterii, din care nu se mai poate discuta despre oprovocare ilegală aavortului, și cel al încheierii acestui proces, moment de la care avem un subiect pasiv al infracțiunilor contra persoanei. [ Mai mult... ] 

Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Necesitatea incriminării. Fapta de vătămare a fătului nu are precedent în legea penală română. Prin această incriminare se asigură protecția vieții în devenire, pe o perioadă rămasă fără acoperire în legislația penală anterioară. În primul rând, este vorba despre vătămări ale fătului produse în intervalul cuprins între momentul declanșării procesului nașterii, ce constituie un prag de la care fapta nu mai poate fi încadrată ca infracțiune de avort sau ca infracțiune contra integrității corporale a mamei, și momentul încheierii acestui proces, un prag de la care poate exista un subiect pasiv al infracțiunilor contra persoanei (cu condiția ca fătul să se nască viu). Realitatea a demonstrat că în interiorul acestui interval se pot aduce diverse vătămări fătului. Poate fi vorba despre cazuri de culpă medicală în asistarea nașterii, soldate cu moartea sau vătămarea fătului, dar pot exista și agresiuni intenționate. În al doilea rând au fost incriminate faptele de violență comise asupra fătului pe durata sarcinii. Este vorba despre fapte care nu au fost comise cu intenția de a provoca avortul și nici nu au avut acest rezultat, dar au condus la lezarea fătului și, în final, la vătămarea corporală sau chiar moartea copilului după naștere (Expunere de motive, p. 40). Și astfel de cazuri au existat în realitate. În ambele ipoteze legea penală anterioară nu oferea nicio posibilitate de încadrare a faptelor respective ca infracțiuni, deși, în mod evident, valorile lezate sunt extrem de apropiate de cele pe care le regăsim la uciderea unei persoane sau la vătămarea integrității corporale și sănătății. Necesitatea incriminării rezultă, cel puțin de o manieră indirectă, și din analiza situației protecției juridice a „copilului nenăscut”, prin prisma dreptului la viață și, deci, prin prisma art. 2 din Convenția europeană a drepturilor omului. În acest sens trebuie menționat că într-o cauză judecată la CEDO în anul 2004 (Vo c. Franța) s-a pus problema dacă intră sub incidența art. 2 din Convenție fapta medicului care, prin imprudență gravă, a provocat întreruperea unei sarcini evoluate (6 luni), ceea ce a condus la necesitatea efectuării unui avort terapeutic și, în consecință, la pierderea copilului ce urma să se nască. Evitând să dea un răspuns in abstracto la problema de a ști dacă un copil care urmează a se naște este o persoană, în sensul art. 2 din Convenție, Curtea a apreciat că în cauză nu există o încălcare a articolului menționat. La decizia Curții au fost însă atașate mai multe opinii separate și dizidente, din care reiese foarte clar că soluția dată este cel puțin discutabilă [a se vedea CEDO, Vo c. Franța, 8 iulie 2004, opinii separate și dizidente (www.echr.coe.int)]. În pofida soluției adoptate, Curtea a amintit, totuși, avizul unui grup de lucru creat la nivelul Comisiei Europene, în care se arată, printre altele, că „embrionul uman (...) trebuie protejat de lege. Din moment ce există un continuum al vieții umane, această protecție trebuie să fie întărită pe măsura dezvoltării embrionului și a fătului” (CEDO, Vo c. Franța, 8 iulie 2004, în C. Bîrsan, Convenția europeană a drepturilor omului…, op. cit., 2010, p. 72). Dezbaterile pe marginea acestei cauze au scos la iveală faptul că statele europene, în general, nu au acoperire în legea penală națională pentru fapte de acest gen. Astfel, spre exemplu, „decesulcopilului nenăscut a reprezentat o problemă ce s-a pus, în mai multe rânduri, în jurisprudența franceză și belgiană, în cazul accidentelor rutiere, care au avut ca urmare pierderea unei sarcini avansate (de regulă, între 6 și 8 luni). Soluțiile au fost contradictorii, mergând de la achitare, pe motiv că nu există obiectul ocrotirii (fătul nu reprezintă o persoană în viață) până la condamnare pentru ucidere din culpă (pentru amănunte, a se vedea V. Cioclei, Les blessures 2014, p. 547, 548). [ Mai mult... ] 

Drept penal. Partea specială I, ediția 2
    Fapta de vătămare a fătului nu are precedent în legea penală română. Din această perspectivă, prima problemă care merită a fi explicată se referă la necesitatea incriminării. În acest sens, trebuie remarcat că prin această incriminare se asigură protecția vieții în devenire, pe o perioadă rămasă fără acoperire în legislația penală anterioară. 
    În primul rând, este vorba despre vătămări ale fătului produse în intervalul cuprins între momentul declanșării procesului nașterii, ce constituie un prag de la care fapta nu mai poate fi încadrată ca infracțiune de avort sau ca infracțiune contra integrității corporale a mamei, și momentul încheierii acestui proces, un prag de la care poate exista un subiect pasiv al infracțiunilor contra persoanei (cu condiția ca fătul să se nască viu). Realitatea a demonstrat că în interiorul acestui interval se pot aduce diverse vătămări fătului. Poate fi vorba despre cazuri de culpă medicală în asistarea nașterii, soldate cu moartea sau vătămarea fătului, dar pot exista și agresiuni intenționate. [ Mai mult... ] 

Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
    O situație interesantă afost creată de intrarea în vigoare anoului Cod penal român50, care, prin art. 202 C. pen.., incriminează vătămarea afătului în timpul sarcinii, care i-a cauzat ulterior copilului ovătămare corporală, dar și vătămarea fătului în timpul nașterii, care aîmpiedicat instalarea vieții extrauterine. Deși în ambele situații fătul nu este încă opersoană (afirmație valabilă și în cazul celei de-a doua ipoteze, care se referă la situația fătului în intervalul cuprins între momentul declanșării procesului nașterii și cel al încheierii acestui proces) viața sa este astfel protejată. 
    50 Noul Cod penal român (Legea nr. 286 din 17 iulie 2009) a intrat în vigoare la data de1 ianuarie 2014.
[ Mai mult... ]
 

Drept penal. Partea specială
    A. Noțiune 
    Potrivit art. 202 CP, "(1) Vătămarea fătului, în timpul nașterii, care a împiedicat instalarea vieții extrauterine se pedepsește cu închisoarea de la 3 la 7 ani. 
   (2) Vătămarea fătului, în timpul nașterii, care a cauzat ulterior copilului o vătămare corporală, se pedepsește cu închisoarea de la unu la 5 ani, iar dacă a avut ca urmare moartea copilului pedeapsa este închisoarea de la 2 la 7 ani. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Penal:
Uciderea din culpă
Lovirea sau alte violențe
Vătămarea corporală
Lovirile sau vătămările cauzatoare de moarte
Vătămarea corporală din culpă
Relele tratamente aplicate minorului
Încăierarea
Violența în familie
Uciderea ori vătămarea nou născutului săvârșită de către mamă
Întreruperea cursului sarcinii
Vătămarea fătului
Lăsarea fără ajutor a unei persoane aflate în dificultate
Împiedicarea ajutorului
Lipsirea de libertate în mod ilegal
Amenințarea
Șantajul
Hărțuirea
Sclavia
Traficul de persoane
Traficul de minori
Supunerea la muncă forțată sau obligatorie
Reviste:
Vătămarea fătului
Vătămarea fătului
Dreptul la viață al fătului - recunoscut sau nu de dreptul penal român?
Considerații privind statutul legal al produsului de concepție uman
Infracțiunile contra vieții persoanei
Observații de sinteză privind reglementarea avortului la nivel mondial
Incriminarea infracțiunilor contra libertății și integrității sexuale
Revista Curierul Judiciar nr. 8/2018
Aspecte juridice privind dreptul la viață
Soluții legislative neconstituționale consacrate prin Codul de procedură penală din 2014
Doctrină:
Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
Drept penal. Partea specială I, ediția 2
Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
Drept penal. Partea specială
Noul Cod penal. Comentarii pe articole
Drept penal. Partea specială I, ediția 3
Drept penal. Partea specială I. Infracțiuni contra persoanei și infracțiuni contra patrimoniului, ediția 4
;
se încarcă...