Vătămarea corporală din culpă | Codul Penal

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Infracțiuni contra persoanei - Infracțiuni contra integrității corporale sau sănătății -
Vătămarea corporală din culpă

Art. 196. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe (1), Jurisprudență relevantă (4), Referințe în jurisprudență (111), Reviste (8), Doctrină (7), Modele (1), Proceduri (1), Comentarii expert (1), Librăria Indaco (3), Hotărâri judecătorești

(1) Fapta prevăzută în art. 193 alin. (2) săvârșită din culpă de către o persoană aflată sub influența băuturilor alcoolice ori a unei substanțe psihoactive sau în desfășurarea unei activități ce constituie prin ea însăși infracțiune se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă. Puneri în aplicare (1), Admiteri hotărâri prealabile (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe (1), Legislație conexă (1), Jurisprudență relevantă (21), Referințe în jurisprudență (299), Reviste (8), Comentarii expert (1), Caută hotărâri judecătorești

(2) Fapta prevăzută în art. 194 alin. (1) săvârșită din culpă se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amendă. Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe (1), Jurisprudență relevantă (41), Referințe în jurisprudență (490), Reviste (6), Caută hotărâri judecătorești

(3) Când fapta prevăzută în alin. (2) a fost săvârșită ca urmare a nerespectării dispozițiilor legale sau a măsurilor de prevedere pentru exercițiul unei profesii sau meserii ori pentru efectuarea unei anumite activități, pedeapsa este închisoarea de la 6 luni la 3 ani sau amenda. Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe (1), Jurisprudență relevantă (23), Referințe în jurisprudență (272), Reviste (4), Proceduri (1), Caută hotărâri judecătorești

(4) Dacă urmările prevăzute în alin. (1) - (3) s-au produs față de două sau mai multe persoane, limitele speciale ale pedepsei se majorează cu o treime. Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (5), Reviste (2), Caută hotărâri judecătorești

(5) Dacă nerespectarea dispozițiilor legale ori a măsurilor de prevedere sau desfășurarea activității care a condus la comiterea faptelor prevăzute în alin. (1) și alin. (3) constituie prin ea însăși o infracțiune se aplică regulile privind concursul de infracțiuni. Reviste (1), Caută hotărâri judecătorești

(6) Acțiunea penală se pune în mișcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate. Referințe în jurisprudență (12), Caută hotărâri judecătorești

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
    1. Prezentare comparativă. Supunând unui examen comparativ normele de incriminare corespondente, observăm că, la fel ca în cazul infracțiunii de vătămare corporală, legiuitorul a simplificat reglementarea. 
    Astfel, au fost dezincriminate toate faptele de vătămare corporală din culpă care au produs leziuni traumatice ori care au afectat sănătatea unei persoane acăror gravitate este evaluată prin zile de îngrijiri medicale de cel mult 90 de zile, cu excepția situației în care făptuitorul se afla sub influența băuturilor alcoolice ori aunei substanțe psihoactive (conform art. 241 din Legea nr. 187/2012, prin substanțe psihoactive se înțelege substanțele stabilite prin lege, la propunerea Ministerului Sănătății) sau în desfășurarea unei activități ce constituie prin ea însăși infracțiune. [ Mai mult... ] 

Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Precedent legislativ și situații tranzitorii. În vechiul Cod fapta era incriminată, sub aceeași denumire marginală, la art. 184. În Codul penal actual, infracțiunea este restructurată în acord cu noua configurație a infracțiunilor de lovire sau alte violențe și vătămare corporală. S-a urmărit și aici o simplificare a reglementării, corespunzătoare cu cea realizată în cazul uciderii din culpă. În paralel cu simplificarea incriminării se poate constata și o reducere a sferei de aplicare a acesteia. Potrivit vechiului text se putea pune problema vătămării corporale din culpă pentru leziuni ce necesitau pentru vindecare îngrijiri medicale mai mari de 10 zile, fără vreo altă condiționare. Conform variantei speciale a noii structuri a infracțiunii, prevăzută la primul alineat, se poate pune problema vătămării corporale din culpă în cazul în care există îngrijiri medicale, chiar sub limita de 10 zile din reglementarea anterioară, dar numai în condițiile anume stabilite de legiuitor, respectiv ca fapta să fi fost comisă de către o persoană aflată sub influența băuturilor alcoolice ori a unei substanțe psihoactive sau în desfășurarea unei activități ce constituie prin ea însăși infracțiune. Ies, deci, de sub incidența legii penale, acele fapte prin care s-a produs, din culpă, o vătămare ce a necesitat între 11 și 90 de zile de îngrijiri medicale, dacă nu sunt întrunite condițiile mai sus amintite, fapte ce puteau fi sancționate sub legea veche, în baza art. 184 alin. (1), (2) și (3), inclusiv accidentele de circulație. Putem vorbi în aceste ipoteze despre o dezincriminare. Deși textul de lege este foarte clar, a fost necesară (în mod surprinzător) o decizie de dezlegare a unei (false) „probleme de drept”, pentru a lămuri acest aspect. În acest sens, instanța supremă a stabilit că: „infracțiunea de vătămare corporală din culpă prevăzută de art. 184 alin. (2) teza I [fapta a avut vreuna din urmările prevăzute de art. 182 alin. (1)] și alin. (4) C. pen. din 1969, în ipoteza în care fapta a produs o vătămare ce a necesitat între 11 și 90 de zile îngrijiri medicale și nu îndeplinește una dintre condițiile impuse de alin. (1) al art. 196 C. pen.. este dezincriminată începând cu data de 1 februarie 2014” [I.C.C.J., Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală, Decizia nr. 4/2015 (M.Of. nr. 244 din 9 aprilie 2015)]. Rațiunea acestei dezincriminări este dată de faptul că, în aceste situații, sancțiunea ce operează prin antrenarea răspunderii civile delictuale este nu numai necesară, dar și suficientă. Dacă reducerea sferei de aplicare este vizibilă și a provocat deja unele observații dezaprobatoare, mai puțin evidentă este o anumită extindere a sferei de aplicare a incriminării, în raport cu vechea reglementare. Astfel, trebuie constatat că faptele comise în circumstanțele de la art. 196 alin. (1) C. pen.., care s-au soldat cu până la 10 zile de îngrijiri medicale și care în baza actualului text reprezintă infracțiune, nu erau incriminate prin dispozițiile vechiului Cod. În cazul situațiilor tranzitorii, în aceste ipoteze, deși poate părea ciudat, legea veche este mai favorabilă. Concret, spre exemplu, fapta persoanei care, aflată sub influența băuturilor alcoolice, a săvârșit, din culpă, o vătămare în urma căreia victima a suferit leziuni ce au necesitat 10 zile de îngrijiri medicale, reprezintă infracțiune pe noul Cod, dar nu și pe vechiul. [ Mai mult... ] 

Drept penal. Partea specială I, ediția 2
    Infracțiunea de vătămare corporală din culpă reia, practic, incriminările anterioare, art. 193 alin. (2) și art. 194 alin. (1) C. pen.., cu diferența că forma de vinovăție este, de această dată, culpa. La construirea art. 196 C. pen.. legiuitorul apreluat și elemente de la infracțiunea de ucidere din culpă, în condițiile unei urmări periculoase diferite. Astfel, regăsim culpa profesională, precum și pluralitatea de subiecți activi ca variante agravate ale infracțiunii. În vechiul Cod, fapta era incriminată sub aceeași denumire marginală la art. 184277. [ Mai mult... ] 

Drept penal. Partea specială
    A. Noțiune. Caracterizare 
    Potrivit art. 196 CP, "(1) Fapta prevăzută în art. 193 alin. (2) săvârșită din culpă de către o persoană aflată sub influența băuturilor alcoolice ori a unei substanțe psihoactive sau în desfășurarea unei activități ce constituie prin ea însăși infracțiune se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă. 
   (2) Fapta prevăzută în art. 194 alin. (1) săvârșită din culpă se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amendă. [ Mai mult... ] 

Infracțiunile rutiere. Comentarii și jurisprudență
   1. Potrivit art. 86 NCPP și Deciziei nr. 1/2016 a Înaltei Curți de Casație și Justiție, asigurătorul RCA, BAAR sau Fondul de garantare a asiguraților va avea calitatea procesuală de parte responsabilă civilmente și are obligația de a repara singură prejudiciul cauzat prin infracțiune, în limitele stabilite prin contractul de asigurare și prin dispozițiile legale privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Penal:
Reabilitarea persoanei juridice
Efectele comasării și divizării persoanei juridice
Omorul
Omorul calificat
Uciderea la cererea victimei
Determinarea sau înlesnirea sinuciderii
Uciderea din culpă
Lovirea sau alte violențe
Vătămarea corporală
Lovirile sau vătămările cauzatoare de moarte
Vătămarea corporală din culpă
Relele tratamente aplicate minorului
Încăierarea
Violența în familie
Uciderea ori vătămarea nou născutului săvârșită de către mamă
Întreruperea cursului sarcinii
Vătămarea fătului
Lăsarea fără ajutor a unei persoane aflate în dificultate
Împiedicarea ajutorului
Lipsirea de libertate în mod ilegal
Amenințarea
Reviste:
Vătămare corporală din culpă. Încadrare juridică. Părăsirea locului accidentului
Aplicarea legii penale de dezincriminare în concepția noului Cod penal
Netemeinica soluționare a acțiunii civile. Nelegalitatea dispozițiilor referitoare la plata cheltuielilor judiciare cuvenite părții civile
Persoană vătămată în urma unui accident rutier. Despăgubiri morale solicitate în temeiul dreptului comun. Constituirea de parte civilă pentru despăgubiri materiale în faza de urmărire penală. Nelegalitatea măsurii suspendării cauzei în fața instanței civile. Admitere recurs
Considerații privind despăgubirea salariatului în cazul în care contractul său de muncă a fost suspendat de către angajator - art. 52 alin. (2) din Codul muncii
Rolul justiției în prevenirea și combaterea violenței domestice
Aplicarea legii penale mai favorabile până la judecarea definitivă a cauzei
Poziția procesuală a societății de asigurare în noul proces penal. Natura juridică a răspunderii civile a acesteia. Efectele intrării în vigoare a Codului de procedură penală asupra deciziei nr. 1/2005 pronunțată în recurs în interesul legii
Unele observatii cu privire la excesul neimputabil
Dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală. HP. Tango
Doctrină:
Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
Drept penal. Partea specială I, ediția 2
Drept penal. Partea specială
Infracțiunile rutiere. Comentarii și jurisprudență
Noul Cod penal. Comentarii pe articole
Drept penal. Partea specială I, ediția 3
Modele:
Cerere de retragere a plângerii prealabile.
Proceduri:
Procedură privind plângerea prealabilă
Referințe în cărți:
Explicațiile noului Cod penal. Vol.III: Art. 188-256
Noul Cod penal adnotat - 25 mai 2015
Teste Grilă - Pentru admiterea în magistratură și avocatură. Drept penal - Partea generală. Partea specială, Drept procesual penal - Partea generală. Partea specială
Admiteri hotărâri prealabile:
Decizia nr. 8/2018 privind examinarea sesizării formulate de Curtea de Apel Bacău în Dosarul nr. 4.920/270/2016, prin care se solicită pronunțarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea de principiu a unei chestiuni de drept
Legislație conexă :
Legea nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanțelor și preparatelor stupefiante și psihotrope
;
se încarcă...