Unitatea și pluralitatea de infracțiuni | Codul Penal

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

PARTEA GENERALĂ - Infracțiunea -
CAPITOLUL V
Unitatea și pluralitatea de infracțiuni Puneri în aplicare (1), Admiteri hotărâri prealabile (1), Jurisprudență

Unitatea infracțiunii continuate și a celei complexe

Art. 35. - Jurisprudență, Reviste (13), Doctrină (3)

(1) Infracțiunea este continuată când o persoană săvârșește la diferite intervale de timp, dar în realizarea aceleiași rezoluții și împotriva aceluiași subiect pasiv, acțiuni sau inacțiuni care prezintă, fiecare în parte, conținutul aceleiași infracțiuni. Puneri în aplicare (1), Admiteri de neconstituționaliate parțială sau cu rezervă de interpretare (1), Respingeri de neconstituționalitate (7), Jurisprudență, Reviste (63), Doctrină (1), Comentarii expert (1)

(2) Infracțiunea este complexă când în conținutul său intră, ca element constitutiv sau ca element circumstanțial agravant, o acțiune sau o inacțiune care constituie prin ea însăși o faptă prevăzută de legea penală. Jurisprudență, Reviste (6), Doctrină (1)

Pedeapsa pentru infracțiunea continuată și infracțiunea complexă

Art. 36. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe (2), Jurisprudență, Doctrină (3)

(1) Infracțiunea continuată se sancționează cu pedeapsa prevăzută de lege pentru infracțiunea săvârșită, al cărei maxim se poate majora cu cel mult 3 ani în cazul pedepsei închisorii, respectiv cu cel mult o treime în cazul pedepsei amenzii. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (8)

(2) Infracțiunea complexă se sancționează cu pedeapsa prevăzută de lege pentru acea infracțiune. Jurisprudență, Reviste (1)

(3) Infracțiunea complexă săvârșită cu intenție depășită, dacă s-a produs numai rezultatul mai grav al acțiunii secundare, se sancționează cu pedeapsa prevăzută de lege pentru infracțiunea complexă consumată. Jurisprudență, Reviste (3)

Recalcularea pedepsei pentru infracțiunea continuată sau complexă Jurisprudență

Art. 37. - Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (3), Modele (1)

Dacă cel condamnat definitiv pentru o infracțiune continuată sau complexă este judecat ulterior și pentru alte acțiuni sau inacțiuni care intră în conținutul aceleiași infracțiuni, ținându-se seama de infracțiunea săvârșită în întregul ei, se stabilește o pedeapsă corespunzătoare, care nu poate fi mai ușoară decât cea pronunțată anterior. Jurisprudență

Concursul de infracțiuni Jurisprudență

Art. 38. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe (1), Jurisprudență, Reviste (27), Doctrină (4)

(1) Există concurs real de infracțiuni când două sau mai multe infracțiuni au fost săvârșite de aceeași persoană, prin acțiuni sau inacțiuni distincte, înainte de a fi condamnată definitiv pentru vreuna din ele. Există concurs real de infracțiuni și atunci când una dintre infracțiuni a fost comisă pentru săvârșirea sau ascunderea altei infracțiuni. Admiteri hotărâri prealabile (1), Respingeri hotărâri prealabile (1), Jurisprudență, Reviste (53), Modele (2)

(2) Există concurs formal de infracțiuni când o acțiune sau o inacțiune săvârșită de o persoană, din cauza împrejurărilor în care a avut loc sau a urmărilor pe care le-a produs, realizează conținutul mai multor infracțiuni. Jurisprudență, Reviste (18)

Pedeapsa principală în caz de concurs de infracțiuni

Art. 39. - Puneri în aplicare (1), Admiteri hotărâri prealabile (1), Respingeri hotărâri prealabile (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Admis recurs în interesul legii (2), Jurisprudență, Reviste (24), Doctrină (3), Modele (2)

(1) În caz de concurs de infracțiuni, se stabilește pedeapsa pentru fiecare infracțiune în parte și se aplică pedeapsa, după cum urmează: Jurisprudență, Reviste (1)

a) când s-au stabilit o pedeapsă cu detențiune pe viață și una sau mai multe pedepse cu închisoare ori cu amendă, se aplică pedeapsa detențiunii pe viață; Jurisprudență, Reviste (2)

b) când s-au stabilit numai pedepse cu închisoare, se aplică pedeapsa cea mai grea, la care se adaugă un spor de o treime din totalul celorlalte pedepse stabilite; Respingeri de neconstituționalitate (19), Jurisprudență, Reviste (41), Modele (4)

c) când s-au stabilit numai pedepse cu amendă, se aplică pedeapsa cea mai grea, la care se adaugă un spor de o treime din totalul celorlalte pedepse stabilite; Respingeri de neconstituționalitate (4), Jurisprudență, Reviste (4)

d) când s-au stabilit o pedeapsă cu închisoare și o pedeapsă cu amendă, se aplică pedeapsa închisorii, la care se adaugă în întregime pedeapsa amenzii; Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (2)

e) când s-au stabilit mai multe pedepse cu închisoare și mai multe pedepse cu amendă se aplică pedeapsa închisorii conform lit. b), la care se adaugă în întregime pedeapsa amenzii conform lit. c). Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (1)

(2) Atunci când s-au stabilit mai multe pedepse cu închisoarea, dacă prin adăugare la pedeapsa cea mai mare a sporului de o treime din totalul celorlalte pedepse cu închisoarea stabilite s-ar depăși cu 10 ani sau mai mult maximul general al pedepsei închisorii, iar pentru cel puțin una dintre infracțiunile concurente pedeapsa prevăzută de lege este închisoarea de 20 de ani sau mai mare, se poate aplica pedeapsa detențiunii pe viață. Jurisprudență, Reviste (7)

Contopirea pedepselor pentru infracțiuni concurente

Art. 40. - Puneri în aplicare (1), Jurisprudență, Reviste (5), Doctrină (3), Modele (2)

(1) Dacă infractorul condamnat definitiv este judecat ulterior pentru o infracțiune concurentă, se aplică dispozițiile art. 39. Jurisprudență, Reviste (5)

(2) Dispozițiile art. 39 se aplică și în cazul în care, după ce o hotărâre de condamnare a rămas definitivă, se constată că cel condamnat mai suferise o condamnare definitivă pentru o infracțiune concurentă. Jurisprudență, Reviste (4), Modele (1)

(3) Dacă infractorul a executat integral sau parțial pedeapsa aplicată prin hotărârea anterioară, ceea ce s-a executat se scade din durata pedepsei aplicate pentru infracțiunile concurente. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (6), Modele (2)

(4) Dispozițiile privitoare la aplicarea pedepsei în caz de concurs de infracțiuni se aplică și în cazul în care condamnarea la pedeapsa detențiunii pe viață a fost comutată sau înlocuită cu pedeapsa închisorii.

(5) În cazul contopirii pedepselor conform alin. (1) - (4) se ține seama și de pedeapsa aplicată printr-o hotărâre de condamnare pronunțată în străinătate, pentru o infracțiune concurentă, dacă hotărârea de condamnare a fost recunoscută potrivit legii. Jurisprudență, Reviste (2)

Recidiva

Art. 41. - Puneri în aplicare (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (10), Doctrină (4)

(1) Există recidivă când, după rămânerea definitivă a unei hotărâri de condamnare la pedeapsa închisorii mai mare de un an și până la reabilitare sau împlinirea termenului de reabilitare, condamnatul săvârșește din nou o infracțiune cu intenție sau cu intenție depășită, pentru care legea prevede pedeapsa închisorii de un an sau mai mare. Admiteri hotărâri prealabile (1), Admis recurs în interesul legii (1), Jurisprudență, Reviste (30), Modele (1), Comentarii expert (1)

(2) Există recidivă și în cazul în care una dintre pedepsele prevăzute în alin. (1) este detențiunea pe viață. Jurisprudență, Reviste (21)

(3) Pentru stabilirea stării de recidivă se ține seama și de hotărârea de condamnare pronunțată în străinătate, pentru o faptă prevăzută și de legea penală română, dacă hotărârea de condamnare a fost recunoscută potrivit legii. Jurisprudență

Condamnări care nu atrag starea de recidivă

Art. 42. - Jurisprudență, Reviste (6), Doctrină (3), Modele (1)

La stabilirea stării de recidivă nu se ține seama de hotărârile de condamnare privitoare la: Jurisprudență

a) faptele care nu mai sunt prevăzute de legea penală; Jurisprudență, Reviste (12)

b) infracțiunile amnistiate; Jurisprudență, Reviste (12)

c) infracțiunile săvârșite din culpă. Jurisprudență

Pedeapsa în caz de recidivă Jurisprudență

Art. 43. - Puneri în aplicare (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Admis recurs în interesul legii (1), Jurisprudență, Reviste (7), Doctrină (3), Modele (2)

(1) Dacă înainte ca pedeapsa anterioară să fi fost executată sau considerată ca executată se săvârșește o nouă infracțiune în stare de recidivă, pedeapsa stabilită pentru aceasta se adaugă la pedeapsa anterioară neexecutată ori la restul rămas neexecutat din aceasta. Admiteri hotărâri prealabile (1), Respingeri de neconstituționalitate (3), Jurisprudență, Reviste (19), Modele (1), Comentarii expert (2)

(2) Când înainte ca pedeapsa anterioară să fi fost executată sau considerată ca executată sunt săvârșite mai multe infracțiuni concurente, dintre care cel puțin una se află în stare de recidivă, pedepsele stabilite se contopesc potrivit dispozițiilor referitoare la concursul de infracțiuni, iar pedeapsa rezultată se adaugă la pedeapsa anterioară neexecutată ori la restul rămas neexecutat din aceasta. Admiteri hotărâri prealabile (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (7)

(3) Dacă prin însumarea pedepselor în condițiile alin. (1) și alin. (2) s-ar depăși cu mai mult de 10 ani maximul general al pedepsei închisorii, iar pentru cel puțin una dintre infracțiunile săvârșite pedeapsa prevăzută de lege este închisoarea de 20 de ani sau mai mare, în locul pedepselor cu închisoarea se poate aplica pedeapsa detențiunii pe viață. Jurisprudență, Reviste (2)

(4) Când pedeapsa anterioară sau pedeapsa stabilită pentru infracțiunea săvârșită în stare de recidivă este detențiunea pe viață, se va executa pedeapsa detențiunii pe viață.

(5) Dacă după ce pedeapsa anterioară a fost executată sau considerată ca executată se săvârșește o nouă infracțiune în stare de recidivă, limitele speciale ale pedepsei prevăzute de lege pentru noua infracțiune se majorează cu jumătate. Admiteri hotărâri prealabile (2), Jurisprudență, Reviste (17), Modele (1), Comentarii expert (3)

(6) Dacă după rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare pentru noua infracțiune și mai înainte ca pedeapsa să fi fost executată sau considerată ca executată se descoperă că cel condamnat se află în stare de recidivă, instanța aplică dispozițiile alin. (1) - (5). Jurisprudență, Reviste (1)

(7) Dispozițiile alin. (6) se aplică și în cazul în care condamnarea la pedeapsa detențiunii pe viață a fost comutată sau înlocuită cu pedeapsa închisorii.

Pluralitatea intermediară

Art. 44. - Puneri în aplicare (1), Jurisprudență, Reviste (8), Doctrină (4), Modele (3)

(1) Există pluralitate intermediară de infracțiuni când, după rămânerea definitivă a unei hotărâri de condamnare și până la data la care pedeapsa este executată sau considerată ca executată, condamnatul săvârșește din nou o infracțiune și nu sunt întrunite condițiile prevăzute de lege pentru starea de recidivă. Jurisprudență, Reviste (4)

(2) În caz de pluralitate intermediară, pedeapsa pentru noua infracțiune și pedeapsa anterioară se contopesc potrivit dispozițiilor de la concursul de infracțiuni. Jurisprudență, Reviste (6), Modele (1), Comentarii expert (1)

Pedepsele complementare, pedepsele accesorii și măsurile de siguranță în caz de pluralitate de infracțiuni

Art. 45. - Jurisprudență, Reviste (8), Doctrină (3)

(1) Dacă pentru una dintre infracțiunile săvârșite s-a stabilit și o pedeapsă complementară, aceasta se aplică alături de pedeapsa principală. Jurisprudență, Reviste (6)

(2) Când s-au stabilit mai multe pedepse complementare de natură diferită sau chiar de aceeași natură, dar cu un conținut diferit, acestea se aplică alături de pedeapsa principală. Jurisprudență, Reviste (3)

(3) Dacă s-au stabilit mai multe pedepse complementare de aceeași natură și cu același conținut: Jurisprudență, Reviste (3)

a) în caz de concurs de infracțiuni sau de pluralitate intermediară se aplică cea mai grea dintre acestea; Jurisprudență, Reviste (4)

b) în caz de recidivă, partea neexecutată din pedeapsa complementară anterioară se adaugă la pedeapsa stabilită pentru noua infracțiune. Jurisprudență

(4) În cazul condamnărilor succesive pentru infracțiuni concurente, partea din pedeapsa complementară executată până la data contopirii pedepselor principale se scade din durata pedepsei complementare aplicate pe lângă pedeapsa rezultată. Reviste (2)

(5) Dacă pe lângă pedepsele principale au fost stabilite una sau mai multe pedepse accesorii, se aplică dispozițiile alin. (1) - (3), pedeapsa accesorie rezultată executându-se până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale. Jurisprudență, Reviste (11)

(6) Măsurile de siguranță de natură diferită sau chiar de aceeași natură, dar cu un conținut diferit, luate în cazul infracțiunilor săvârșite, se cumulează. Jurisprudență, Reviste (1)

(7) Dacă s-au luat mai multe măsuri de siguranță de aceeași natură și cu același conținut, dar pe durate diferite, se aplică măsura de siguranță cu durata cea mai mare. Măsurile de siguranță luate conform art. 112 se cumulează. Jurisprudență

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Avem același subiect pasiv sau mai multe subiecte pasive în cazul infracțiunii continuate? - Mădălina Moceanu
Prin Decizia nr. 368/30.05.2017 (decizie publicată în Monitorul Oficial nr. 566/17.07.2017) CCR a admis excepția de neconstituționalitate referitor la sintagma "și împotriva aceluiași subiect pasiv" din cuprinsul dispozițiilor art. 35 alin. (1) din Codul penal.
Potrivit dispozițiilor art.147 alin.4 din Constituție, „(...)De la data publicării, deciziile (CCR) sunt general obligatorii și au putere numai pentru viitor.”
[ Mai mult... ]

Cum procedează judecătorul când în cauză există o cauză de majorare a pedepsei și o cauză de reducere a pedepsei? - Mădălina Moceanu
În conformitate cu dispozițiile art. 43 alin. (5) Cod penal, în caz de recidivă postexecutorie limitele speciale ale pedepsei prevăzute de lege pentru noua infracțiune se majorează cu jumătate.
În același timp, inculpatul beneficiază de prevederile art. 396 alin. (10) Cod procedură penală – respectiv de reducerea cu 1/3 a limitelor de pedeapsă prevăzute de lege pentru cele două infracțiuni de furt calificat.
[ Mai mult... ]

ÎCCJ și-a motivat hotărârea sa referitor la pedeapsa anterioară ce constituie primul termen al recidivei - Mădălina Moceanu
Potrivit art. 551 din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, cu modificările și completările ulterioare, pentru fiecare perioadă de 30 de zile executate în condiții necorespunzătoare, chiar dacă acestea nu sunt consecutive, se consideră executate, suplimentar, 6 zile din pedeapsa aplicată.
(....) Dacă în cazul persoanelor aflate în executarea pedepsei această măsură compensatorie are urmări în ce privește liberarea lor condiționată (prin adăugarea zilelor considerate ca executate la cele executate efectiv, cu consecința împlinirii mai rapide a fracției cerute de lege pentru ca acestea să aibă vocația la liberare), în cazul persoanelor deja liberate condiționat la momentul intrării în vigoare a legii măsura va avea ca efect reducerea corespunzătoare a duratei restului rămas neexecutat din pedeapsa închisorii cu partea considerată ca executată prin acordarea măsurii compensatorii.
[ Mai mult... ]

ÎCCJ și-a motivat hotărârea sa referitor la pedeapsa anterioară ce constituie primul termen al recidivei - Mădălina Moceanu
Potrivit art. 551 din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, cu modificările și completările ulterioare, pentru fiecare perioadă de 30 de zile executate în condiții necorespunzătoare, chiar dacă acestea nu sunt consecutive, se consideră executate, suplimentar, 6 zile din pedeapsa aplicată.
(....) Dacă în cazul persoanelor aflate în executarea pedepsei această măsură compensatorie are urmări în ce privește liberarea lor condiționată (prin adăugarea zilelor considerate ca executate la cele executate efectiv, cu consecința împlinirii mai rapide a fracției cerute de lege pentru ca acestea să aibă vocația la liberare), în cazul persoanelor deja liberate condiționat la momentul intrării în vigoare a legii măsura va avea ca efect reducerea corespunzătoare a duratei restului rămas neexecutat din pedeapsa închisorii cu partea considerată ca executată prin acordarea măsurii compensatorii.
[ Mai mult... ]

Doctrină:

Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
    1. Prezentare comparativă. O primă diferență pe care o remarcăm față de reglementarea anterioară este aceea care privește însăși denumirea capitolului pe care îl deschide. Astfel, dacă în C. pen. din 1968 acest capitol era denumit „Pluralitatea de infracțiuni” (deși în conținutul său erau reglementate și formele unității de infracțiuni), în noul C. pen. denumirea a fost schimbată, în mod firesc, în „Unitatea și pluralitatea de infracțiuni”. [ Mai mult... ] 

Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Precedent legislativ și situații tranzitorii. Codul penal anterior prevedea instituția unității de infracțiune în dispozițiile art. 41 alin. (2), într-un conținut relativ asemănător cu cel din noua lege. Modificările aduse în această materie sunt prezentate succint în chiar Expunerea de motive anoului Cod penal. 
    Astfel, oprimă modificare, de altfel cea mai importantă, se referă la definiția legală ainfracțiunii continuate și constă în introducerea unei noi condiții de existență, aceea aunității de subiect pasiv. Potrivit dispoziției interpretative cuprinse în art. 238 din Legea nr. 187/2012, „în aplicarea dispozițiilor art. 35 alin. (1) C. pen.., condiția unității subiectului pasiv se consideră îndeplinită și atunci când: a) bunurile ce constituie obiectul infracțiunii se află în coproprietatea mai multor persoane; b) infracțiunea aadus atingere unor subiecți pasivi secundari diferiți, dar subiectul pasiv principal este unic”. [ Mai mult... ] 

Noul Cod penal. Comentarii pe articole
    Unitatea infracțională se poate prezenta sub forma unității naturale (infracțiune simplă, continuă; controverse în privința infracțiunii deviate) sau a unității legale (infracțiune continuată, infracțiune complexă, infracțiune de obicei, infracțiune progresivă). Infracțiunile din sfera unității naturale, precum și infracțiunea progre­sivă și infracțiunea de obicei se regăsesc precizate în doctrina penală în raport de unele norme de incriminare și se sancționează cu pedeapsa prevăzută de lege, nefăcând obiectul unor reglementări exprese la nivelul părții generale a noului Cod penal, cu unele excepții incidentale [precum situația de la art. 154 alin. (2) și (3) NCP]. [ Mai mult... ] 

Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
    1. Prezentare comparativă. O primă diferență pe care o remarcăm față de reglementarea anterioară este aceea care privește însăși denumirea capitolului pe care îl deschide. Astfel, dacă în C. pen. din 1968 acest capitol era denumit „Pluralitatea de infracțiuni” (deși în conținutul său erau reglementate și formele unității de infracțiuni), în noul C. pen. denumirea a fost schimbată, în mod firesc, în „Unitatea și pluralitatea de infracțiuni”. [ Mai mult... ] 

Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Precedent legislativ și situații tranzitorii. Codul penal anterior prevedea instituția unității de infracțiune în dispozițiile art. 41 alin. (2), într-un conținut relativ asemănător cu cel din noua lege. Modificările aduse în această materie sunt prezentate succint în chiar Expunerea de motive anoului Cod penal. 
    Astfel, oprimă modificare, de altfel cea mai importantă, se referă la definiția legală ainfracțiunii continuate și constă în introducerea unei noi condiții de existență, aceea aunității de subiect pasiv. Potrivit dispoziției interpretative cuprinse în art. 238 din Legea nr. 187/2012, „în aplicarea dispozițiilor art. 35 alin. (1) C. pen.., condiția unității subiectului pasiv se consideră îndeplinită și atunci când: a) bunurile ce constituie obiectul infracțiunii se află în coproprietatea mai multor persoane; b) infracțiunea aadus atingere unor subiecți pasivi secundari diferiți, dar subiectul pasiv principal este unic”. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Penal:
Principii generale
Aplicarea legii penale
Dispoziții generale
Cauzele justificative
Cauzele de neimputabilitate
Tentativa
Unitatea și pluralitatea de infracțiuni
Autorul și participanții
Categoriile pedepselor
Pedepsele principale
Pedeapsa accesorie și pedepsele complementare
Calculul duratei pedepselor
Individualizarea pedepselor
Dispoziții generale
Regimul măsurilor de siguranță
Regimul răspunderii penale a minorului
Regimul măsurilor educative neprivative de libertate
Reviste:
Concursul de infracțiuni: o succintă analiză comparativă între noua și vechea reglementare
Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală. Respingere sesizare. Infracțiunea de proxenetism
Abuz în serviciu. Subiect activ calificat psihologul cu drept de liberă practică ce elaborează avizul psihologic necesar înscrierii la școala de șoferi
Unele probleme identificate în materia reglementării pluralității de infracțiuni
Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală. Admitere sesizare. Pedeapsa în caz de recidivă
Infracțiunea de conducere pe drumurile publice a unui vehicul fără a poseda permis de conducere prevăzută de art. 335 alin. (1) Cod penal. Infracțiunea continuată
Șantaj. Lipsa laturii subiective. Existența infracțiunii de amenințare/Blackmail. Lack of subjective part. Existence of the crime of threat
Recidivă postcondamnatorie. Concurs de infracțiuni. Revocarea liberării condiționate
Cu privire la neconstituționalitatea dispozițiilor art. 10 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Noului Cod Penal și a dispozițiilor art. 39 alin. (1) lit. b) și c) din Noul Cod Penal
Unele probleme privind semnificația normativă a expresiei "pedeapsă prevăzută de lege"
Doctrină:
Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
Noul Cod penal. Comentarii pe articole
Drept penal. Partea generală ediția a 4-a
Modele:
Sentința prin care instanța se pronunță asupra anulării liberării condiționate
Sentință privind modificări de pedepse (contopire)
Sentința de admitere a contestației la executare privind aplicarea legii penale mai favorabile (reducerea pedepsei)
Sentința prin care instanța se pronunță asupra anulării renunțării la aplicarea pedepsei
Cerere de contopire a pedepselor pentru infracțiuni concurente.
Sentința prin care instanța se pronunță cu privire la anularea amânării aplicării pedepsei
Cerere de recalculare a pedepsei în cazul prevăzut de art. 43 Cod penal.
Sentință de condamnare la pedeapsa închisorii cu suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei
Admiteri hotărâri prealabile:
Decizia nr. 15/2018 privind soluționarea sesizării formulate de Curtea de Apel Craiova - Secția penală și pentru cauze cu minori în Dosarul nr. 676/267/2017 prin care se solicită pronunțarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea de principiu a unei chestiuni de drept
Decizia nr. 3/2017 privind examinarea sesizării formulate de Curtea de Apel București, Secția a II-a penală, prin Încheierea din data de 17 noiembrie 2016, în Dosarul nr. 10.693/3/2016 (2.079/2016), în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea de principiu a unei probleme de drept
Decizia nr. 3/2020 privind pronunțarea asupra sesizării formulate de Curtea de Apel Iași - Secția penală și pentru cauze cu minori în Dosarul nr. 5.916/99/2016, prin care se solicită Înaltei Curți de Casație și Justiție dezlegarea unei chestiuni de drept
Decizia nr. 1/2014 privind examinarea sesizării formulate de Curtea de Apel Ploiești - Secția penală și pentru cauze cu minori și de familie în Dosarul nr. 289/120/2014 privind pronunțarea unei hotărâri prealabile în vederea dezlegării de principiu a problemei de drept vizând mecanismul de aplicare a legii penale mai favorabile în cazul faptelor definitiv judecate, pentru ipoteza unui concurs de infracțiuni
Decizia nr. 7/2017 privind examinarea sesizării formulate de Curtea de Apel Iași - Secția penală și pentru cauze cu minori în Dosarul nr. 54/244/2015
Decizia nr. 14/2019 privind examinarea sesizării formulată de Curtea de Apel Timișoara - Secția penală
Decizia nr. 15/2014 sesizarea formulată de Curtea de Apel București Secția I penală, prin Încheierea de ședință din 24 februarie 2014 pronunțată în Dosarul nr. 276/93/2014, în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea în principiu a problemei de drept, respectiv dacă prevederile art. 43 alin. (5) din noul Cod penal, ce reglementează regimul sancționator al recidivei, în situația în care fapta a fost săvârșită după executarea unei pedepse aplicate printr-o condamnare anterioară, pot fi interpretate în sensul că pot fi aplicabile și persoanelor ce au fost condamnate definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni cu reținerea art. 37 alin. 1 lit. b) din Codul penal anterior, în situația în care pedeapsa aplicată a fost redusă în baza art. 6 din noul Cod penal
Admiteri de neconstituționaliate parțială sau cu rezervă de interpretare:
Decizia nr. 368/2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 35 alin. (1) și ale art. 39 alin. (1) lit. b) din Codul penal
Admis recurs în interesul legii:
Decizia nr. 18/2007 privind examinarea recursului în interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, cu privire la aplicarea dispozițiilor art. 37 lit. b), în concurs cu cele ale art. 37 lit. a) din Codul penal, atunci când prima condamnare a fost avută în vedere ca prim termen al recidivei postexecutorii în cauza care atrage aplicarea art. 37 lit. a) din același cod
Decizia nr. 10/2005 privind examinarea recursului în interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, cu privire la aplicarea dispozițiilor art. 34 cu referire la art. 120 din Codul penal, în caz de concurs de infracțiuni, din care pentru unele s-au stabilit pedepse ce intră sub incidența grațierii
Decizia nr. 70/2007 privind examinarea recursului în interesul legii declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, cu privire la posibilitatea contopirii de către instanțele de control judiciar a pedepsei aplicate pentru infracțiunea care a făcut obiectul judecății cu pedepse aplicate infracțiunilor concurente pentru care infractorul a fost condamnat definitiv, în cazul în care contopirea nu a fost efectuată mai întâi de către instanța de fond
;
se încarcă...