Unitatea și pluralitatea de infracțiuni | Codul Penal

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

PARTEA GENERALĂ - Infracțiunea -
CAPITOLUL V
Unitatea și pluralitatea de infracțiuni Puneri în aplicare (1), Admiteri hotărâri prealabile (1), Practică judiciară (1)

Unitatea infracțiunii continuate și a celei complexe

Art. 35. - Jurisprudență (4), Practică judiciară (317), Reviste (4), Doctrină (3), Referințe în cărți (4)

(1) Infracțiunea este continuată când o persoană săvârșește la diferite intervale de timp, dar în realizarea aceleiași rezoluții și împotriva aceluiași subiect pasiv, acțiuni sau inacțiuni care prezintă, fiecare în parte, conținutul aceleiași infracțiuni. Puneri în aplicare (1), Admiteri de neconstituționaliate parțială sau cu rezervă de interpretare (1), Respingeri de neconstituționalitate (6), Jurisprudență (38), Practică judiciară (5127), Reviste (28), Comentarii expert (1)

(2) Infracțiunea este complexă când în conținutul său intră, ca element constitutiv sau ca element circumstanțial agravant, o acțiune sau o inacțiune care constituie prin ea însăși o faptă prevăzută de legea penală. Jurisprudență (3), Practică judiciară (10), Reviste (4)

Pedeapsa pentru infracțiunea continuată și infracțiunea complexă

Art. 36. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe (2), Jurisprudență (3), Practică judiciară (310), Doctrină (3), Referințe în cărți (3)

(1) Infracțiunea continuată se sancționează cu pedeapsa prevăzută de lege pentru infracțiunea săvârșită, al cărei maxim se poate majora cu cel mult 3 ani în cazul pedepsei închisorii, respectiv cu cel mult o treime în cazul pedepsei amenzii. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență (2), Practică judiciară (49), Reviste (4)

(2) Infracțiunea complexă se sancționează cu pedeapsa prevăzută de lege pentru acea infracțiune. Jurisprudență (1), Practică judiciară (2), Reviste (1)

(3) Infracțiunea complexă săvârșită cu intenție depășită, dacă s-a produs numai rezultatul mai grav al acțiunii secundare, se sancționează cu pedeapsa prevăzută de lege pentru infracțiunea complexă consumată. Practică judiciară (4), Reviste (2)

Recalcularea pedepsei pentru infracțiunea continuată sau complexă Practică judiciară (3)

Art. 37. - Jurisprudență (1), Practică judiciară (15), Reviste (1), Doctrină (3), Modele (1), Referințe în cărți (1)

Dacă cel condamnat definitiv pentru o infracțiune continuată sau complexă este judecat ulterior și pentru alte acțiuni sau inacțiuni care intră în conținutul aceleiași infracțiuni, ținându-se seama de infracțiunea săvârșită în întregul ei, se stabilește o pedeapsă corespunzătoare, care nu poate fi mai ușoară decât cea pronunțată anterior. Practică judiciară (2)

Concursul de infracțiuni Jurisprudență (1)

Art. 38. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe (1), Jurisprudență (35), Practică judiciară (2028), Reviste (15), Doctrină (3), Referințe în cărți (5)

(1) Există concurs real de infracțiuni când două sau mai multe infracțiuni au fost săvârșite de aceeași persoană, prin acțiuni sau inacțiuni distincte, înainte de a fi condamnată definitiv pentru vreuna din ele. Există concurs real de infracțiuni și atunci când una dintre infracțiuni a fost comisă pentru săvârșirea sau ascunderea altei infracțiuni. Jurisprudență (142), Practică judiciară (4996), Reviste (21), Modele (2)

(2) Există concurs formal de infracțiuni când o acțiune sau o inacțiune săvârșită de o persoană, din cauza împrejurărilor în care a avut loc sau a urmărilor pe care le-a produs, realizează conținutul mai multor infracțiuni. Jurisprudență (31), Practică judiciară (1040), Reviste (7)

Pedeapsa principală în caz de concurs de infracțiuni

Art. 39. - Puneri în aplicare (1), Admiteri hotărâri prealabile (1), Respingeri hotărâri prealabile (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Admis recurs în interesul legii (2), Jurisprudență (45), Practică judiciară (1239), Reviste (14), Doctrină (3), Modele (2), Referințe în cărți (5)

(1) În caz de concurs de infracțiuni, se stabilește pedeapsa pentru fiecare infracțiune în parte și se aplică pedeapsa, după cum urmează: Jurisprudență (3), Practică judiciară (31), Reviste (1)

a) când s-au stabilit o pedeapsă cu detențiune pe viață și una sau mai multe pedepse cu închisoare ori cu amendă, se aplică pedeapsa detențiunii pe viață; Jurisprudență (2), Practică judiciară (166), Reviste (2)

b) când s-au stabilit numai pedepse cu închisoare, se aplică pedeapsa cea mai grea, la care se adaugă un spor de o treime din totalul celorlalte pedepse stabilite; Respingeri de neconstituționalitate (15), Jurisprudență (169), Practică judiciară (2413), Reviste (13), Modele (4)

c) când s-au stabilit numai pedepse cu amendă, se aplică pedeapsa cea mai grea, la care se adaugă un spor de o treime din totalul celorlalte pedepse stabilite; Respingeri de neconstituționalitate (4), Jurisprudență (4), Practică judiciară (142), Reviste (4)

d) când s-au stabilit o pedeapsă cu închisoare și o pedeapsă cu amendă, se aplică pedeapsa închisorii, la care se adaugă în întregime pedeapsa amenzii; Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență (3), Practică judiciară (101), Reviste (1)

e) când s-au stabilit mai multe pedepse cu închisoare și mai multe pedepse cu amendă se aplică pedeapsa închisorii conform lit. b), la care se adaugă în întregime pedeapsa amenzii conform lit. c). Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență (2), Practică judiciară (43), Reviste (1)

(2) Atunci când s-au stabilit mai multe pedepse cu închisoarea, dacă prin adăugare la pedeapsa cea mai mare a sporului de o treime din totalul celorlalte pedepse cu închisoarea stabilite s-ar depăși cu 10 ani sau mai mult maximul general al pedepsei închisorii, iar pentru cel puțin una dintre infracțiunile concurente pedeapsa prevăzută de lege este închisoarea de 20 de ani sau mai mare, se poate aplica pedeapsa detențiunii pe viață. Practică judiciară (5), Reviste (7)

Contopirea pedepselor pentru infracțiuni concurente

Art. 40. - Puneri în aplicare (1), Jurisprudență (33), Practică judiciară (206), Reviste (3), Doctrină (3), Modele (2), Referințe în cărți (1)

(1) Dacă infractorul condamnat definitiv este judecat ulterior pentru o infracțiune concurentă, se aplică dispozițiile art. 39. Jurisprudență (19), Practică judiciară (303), Reviste (1)

(2) Dispozițiile art. 39 se aplică și în cazul în care, după ce o hotărâre de condamnare a rămas definitivă, se constată că cel condamnat mai suferise o condamnare definitivă pentru o infracțiune concurentă. Jurisprudență (20), Practică judiciară (221), Reviste (2), Modele (1)

(3) Dacă infractorul a executat integral sau parțial pedeapsa aplicată prin hotărârea anterioară, ceea ce s-a executat se scade din durata pedepsei aplicate pentru infracțiunile concurente. Jurisprudență (4), Practică judiciară (397), Reviste (2), Modele (2)

(4) Dispozițiile privitoare la aplicarea pedepsei în caz de concurs de infracțiuni se aplică și în cazul în care condamnarea la pedeapsa detențiunii pe viață a fost comutată sau înlocuită cu pedeapsa închisorii.

(5) În cazul contopirii pedepselor conform alin. (1) - (4) se ține seama și de pedeapsa aplicată printr-o hotărâre de condamnare pronunțată în străinătate, pentru o infracțiune concurentă, dacă hotărârea de condamnare a fost recunoscută potrivit legii. Practică judiciară (1), Reviste (1)

Recidiva

Art. 41. - Puneri în aplicare (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență (24), Practică judiciară (996), Reviste (3), Doctrină (3), Referințe în cărți (4)

(1) Există recidivă când, după rămânerea definitivă a unei hotărâri de condamnare la pedeapsa închisorii mai mare de un an și până la reabilitare sau împlinirea termenului de reabilitare, condamnatul săvârșește din nou o infracțiune cu intenție sau cu intenție depășită, pentru care legea prevede pedeapsa închisorii de un an sau mai mare. Admiteri hotărâri prealabile (1), Admis recurs în interesul legii (1), Jurisprudență (58), Practică judiciară (3628), Reviste (7), Modele (1), Comentarii expert (1)

(2) Există recidivă și în cazul în care una dintre pedepsele prevăzute în alin. (1) este detențiunea pe viață. Jurisprudență (1), Practică judiciară (93), Reviste (7)

(3) Pentru stabilirea stării de recidivă se ține seama și de hotărârea de condamnare pronunțată în străinătate, pentru o faptă prevăzută și de legea penală română, dacă hotărârea de condamnare a fost recunoscută potrivit legii. Jurisprudență (1), Practică judiciară (9)

Condamnări care nu atrag starea de recidivă

Art. 42. - Practică judiciară (143), Reviste (4), Doctrină (3), Modele (1), Referințe în cărți (1)

La stabilirea stării de recidivă nu se ține seama de hotărârile de condamnare privitoare la: Jurisprudență (1), Practică judiciară (11)

a) faptele care nu mai sunt prevăzute de legea penală; Practică judiciară (13), Reviste (9)

b) infracțiunile amnistiate; Practică judiciară (16), Reviste (9)

c) infracțiunile săvârșite din culpă. Practică judiciară (36)

Pedeapsa în caz de recidivă Jurisprudență (2), Practică judiciară (78)

Art. 43. - Puneri în aplicare (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Admis recurs în interesul legii (1), Jurisprudență (13), Practică judiciară (92), Reviste (5), Doctrină (3), Modele (2), Referințe în cărți (5)

(1) Dacă înainte ca pedeapsa anterioară să fi fost executată sau considerată ca executată se săvârșește o nouă infracțiune în stare de recidivă, pedeapsa stabilită pentru aceasta se adaugă la pedeapsa anterioară neexecutată ori la restul rămas neexecutat din aceasta. Admiteri hotărâri prealabile (1), Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență (17), Practică judiciară (84), Reviste (10), Modele (1), Comentarii expert (2)

(2) Când înainte ca pedeapsa anterioară să fi fost executată sau considerată ca executată sunt săvârșite mai multe infracțiuni concurente, dintre care cel puțin una se află în stare de recidivă, pedepsele stabilite se contopesc potrivit dispozițiilor referitoare la concursul de infracțiuni, iar pedeapsa rezultată se adaugă la pedeapsa anterioară neexecutată ori la restul rămas neexecutat din aceasta. Jurisprudență (17), Practică judiciară (190), Reviste (3)

(3) Dacă prin însumarea pedepselor în condițiile alin. (1) și alin. (2) s-ar depăși cu mai mult de 10 ani maximul general al pedepsei închisorii, iar pentru cel puțin una dintre infracțiunile săvârșite pedeapsa prevăzută de lege este închisoarea de 20 de ani sau mai mare, în locul pedepselor cu închisoarea se poate aplica pedeapsa detențiunii pe viață. Practică judiciară (1), Reviste (2)

(4) Când pedeapsa anterioară sau pedeapsa stabilită pentru infracțiunea săvârșită în stare de recidivă este detențiunea pe viață, se va executa pedeapsa detențiunii pe viață.

(5) Dacă după ce pedeapsa anterioară a fost executată sau considerată ca executată se săvârșește o nouă infracțiune în stare de recidivă, limitele speciale ale pedepsei prevăzute de lege pentru noua infracțiune se majorează cu jumătate. Admiteri hotărâri prealabile (2), Jurisprudență (25), Practică judiciară (109), Reviste (6), Modele (1), Comentarii expert (3)

(6) Dacă după rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare pentru noua infracțiune și mai înainte ca pedeapsa să fi fost executată sau considerată ca executată se descoperă că cel condamnat se află în stare de recidivă, instanța aplică dispozițiile alin. (1) - (5). Jurisprudență (1), Practică judiciară (2)

(7) Dispozițiile alin. (6) se aplică și în cazul în care condamnarea la pedeapsa detențiunii pe viață a fost comutată sau înlocuită cu pedeapsa închisorii.

Pluralitatea intermediară

Art. 44. - Puneri în aplicare (1), Jurisprudență (14), Practică judiciară (15), Reviste (5), Doctrină (3), Modele (3), Referințe în cărți (5)

(1) Există pluralitate intermediară de infracțiuni când, după rămânerea definitivă a unei hotărâri de condamnare și până la data la care pedeapsa este executată sau considerată ca executată, condamnatul săvârșește din nou o infracțiune și nu sunt întrunite condițiile prevăzute de lege pentru starea de recidivă. Jurisprudență (31), Practică judiciară (51), Reviste (2)

(2) În caz de pluralitate intermediară, pedeapsa pentru noua infracțiune și pedeapsa anterioară se contopesc potrivit dispozițiilor de la concursul de infracțiuni. Jurisprudență (20), Practică judiciară (34), Reviste (1), Modele (1)

Pedepsele complementare, pedepsele accesorii și măsurile de siguranță în caz de pluralitate de infracțiuni

Art. 45. - Jurisprudență (6), Practică judiciară (303), Reviste (4), Doctrină (3), Referințe în cărți (1)

(1) Dacă pentru una dintre infracțiunile săvârșite s-a stabilit și o pedeapsă complementară, aceasta se aplică alături de pedeapsa principală. Practică judiciară (321), Reviste (1)

(2) Când s-au stabilit mai multe pedepse complementare de natură diferită sau chiar de aceeași natură, dar cu un conținut diferit, acestea se aplică alături de pedeapsa principală. Practică judiciară (49)

(3) Dacă s-au stabilit mai multe pedepse complementare de aceeași natură și cu același conținut: Practică judiciară (232), Reviste (1)

a) în caz de concurs de infracțiuni sau de pluralitate intermediară se aplică cea mai grea dintre acestea; Jurisprudență (5), Practică judiciară (49)

b) în caz de recidivă, partea neexecutată din pedeapsa complementară anterioară se adaugă la pedeapsa stabilită pentru noua infracțiune. Practică judiciară (3)

(4) În cazul condamnărilor succesive pentru infracțiuni concurente, partea din pedeapsa complementară executată până la data contopirii pedepselor principale se scade din durata pedepsei complementare aplicate pe lângă pedeapsa rezultată. Reviste (2)

(5) Dacă pe lângă pedepsele principale au fost stabilite una sau mai multe pedepse accesorii, se aplică dispozițiile alin. (1) - (3), pedeapsa accesorie rezultată executându-se până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale. Jurisprudență (2), Practică judiciară (43), Reviste (2)

(6) Măsurile de siguranță de natură diferită sau chiar de aceeași natură, dar cu un conținut diferit, luate în cazul infracțiunilor săvârșite, se cumulează. Practică judiciară (24), Reviste (1)

(7) Dacă s-au luat mai multe măsuri de siguranță de aceeași natură și cu același conținut, dar pe durate diferite, se aplică măsura de siguranță cu durata cea mai mare. Măsurile de siguranță luate conform art. 112 se cumulează. Practică judiciară (4)

Mergi la:
Principii generale
Aplicarea legii penale
Dispoziții generale
Cauzele justificative
Cauzele de neimputabilitate
Tentativa
Unitatea și pluralitatea de infracțiuni
Autorul și participanții
Categoriile pedepselor
Pedepsele principale
Pedeapsa accesorie și pedepsele complementare
Calculul duratei pedepselor
Individualizarea pedepselor
Dispoziții generale
Regimul măsurilor de siguranță
Regimul răspunderii penale a minorului
Regimul măsurilor educative neprivative de libertate

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...