Uciderea ori vătămarea nou născutului săvârșită de către mamă | Codul Penal

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Infracțiuni contra persoanei - Infracțiuni săvârșite asupra unui membru de familie -
Uciderea ori vătămarea nou-născutului săvârșită de către mamă

Art. 200. - Jurisprudență, Reviste (14), Doctrină (7), Comentarii expert (1)

(1) Uciderea copilului nou-născut imediat după naștere, dar nu mai târziu de 24 de ore, săvârșită de către mama aflată în stare de tulburare psihică se pedepsește cu închisoarea de la unu la 5 ani. Jurisprudență, Reviste (5)

(2) Dacă faptele prevăzute în art. 193-195 sunt săvârșite asupra copilului nou-născut imediat după naștere, dar nu mai târziu de 24 de ore, de către mama aflată în stare de tulburare psihică, limitele speciale ale pedepsei sunt de o lună și, respectiv, 3 ani. Reviste (3)

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Starea de tulburare psihică - Petrache Zidaru
Aflarea adevărului judiciar și împărțirea dreptății trebuie să se facă cu ferma convingere că, în lipsa unor baraje de antecedente personale (de exemplu: crize epileptice sau de altă natură), este imposibil ca în dosar să nu existe răspundere penală, iar pentru viitor este improbabilă componenta și răsucită pârghia tabloului clinic, pentru a se recurge la restaurația unei forme de criminalitate impusă de literatură – starea de tulburare psihică.
Extras din lucrarea "Noduri încurcate în studiul dreptului penal" , pag. 19
[ Mai mult... ]

Doctrină:

Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
    1. Prezentare comparativă. Art. 200 noul C. pen. descrie două variante (forme) atenuate ale unor infracțiuni contra persoanei. Una este variantă atenuată aomorului (pruncuciderea), iar cealaltă este variantă atenuată comună ainfracțiunilor de lovire sau alte violențe, vătămare corporală și loviri sau vătămări cauzatoare de moarte [a se vedea și Expunerea de motive anoul C. pen. (www.just.ro)]. [ Mai mult... ] 

Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Precedent legislativ. Prin alin. (1) al art. 200 C. pen.. se incriminează, sub o altă denumire marginală, pruncuciderea, faptă prevăzută în Codul penal anterior la art. 177. Ca și în vechiul Cod, această incriminare reprezintă o variantă atenuată a omorului. Starea de tulburare (pricinuită de naștere) era valorificată, în vechiul Cod, doar în conținutul infracțiunii de pruncucidere, nu și în cazul altor infracțiuni de violență ce s-ar fi putut comite, de mama aflată într-o asemenea stare, asupra copilului. Pentru a remedia această lacună, în noul Cod, prin alin. (2) al art. 200, starea de tulburare este avută în vedere ca un caz special de reducere a pedepsei și la alte infracțiuni de violență comise cu intenție sau intenție depășită (lovirea sau alte violențe, vătămarea corporală și lovirile sau vătămările cauzatoare de moarte). Introducerea acestui nou alineat a determinat și schimbarea denumirii marginale a incriminării. „Nu a fost prevăzută această atenuare în cazul faptelor comise din culpă, întrucât potrivit concepției tradiționale în dreptul nostru această stare este asociată cu intenția spontană. Dacă însă sub imperiul respectivei stări se comite o infracțiune de ucidere sau vătămare din culpă, ea va putea fi valorificată ca o circumstanță atenuantă judiciară, în condițiile art. 75 alin. (2) lit. b)” (Expunere de motive, p. 39). [ Mai mult... ] 

Drept penal. Partea specială I, ediția 2
    Prin alin. (1) din art. 200 C. pen.. se incriminează, sub oaltă denumire marginală, pruncuciderea, faptă prevăzută în Codul penal anterior la art. 177.Starea de tulburare (pricinuită de naștere) era valorificată, în vechiul Cod, doar în conținutul infracțiunii de pruncucidere, nu și în cazul altor infracțiuni de violență ce s-ar fi putut comite de mama aflată într-o asemenea stare, asupra copilului. Astfel, spre exemplu, în contextul vechiului Cod penal, în mod absolut nefiresc, limitele pedepsei de la pruncucidere, ofaptă intenționată, erau sub jumătatea limitelor de la lovirile sau vătămările cauzatoare de moarte, ofaptă praeterintenționată, chiar dacă fapta era comisă de mamă în aceleași împrejurări de la pruncucidere (într-o stare de tulburare psihică…). Pentru aremedia această lacună, în noul Cod, prin alin. (2) din art. 200, starea de tulburare este avută în vedere ca un caz special de reducere apedepsei și la alte infracțiuni de violență comise cu intenție sau intenție depășită (lovirea sau alte violențe, vătămarea corporală și lovirile sau vătămările cauzatoare de moarte). Introducerea acestui nou alineat adeterminat și schimbarea denumirii marginale aincriminării. „Nu afost prevăzută această atenuare în cazul faptelor comise din culpă, întrucât potrivit concepției tradiționale în dreptul nostru această stare este asociată cu intenția spontană. Dacă însă sub imperiul respectivei stări se comite oinfracțiune de ucidere sau vătămare din culpă, ea va putea fi valorificată ca ocircumstanță atenuantă judiciară, în condițiile art. 75 alin. (2) lit. b)”311. [ Mai mult... ] 

Drept penal. Partea specială
    A. Noțiune. Caracterizare 
    Potrivit art. 200 CP, "(1) Uciderea copilului nou-născut imediat după naștere, dar nu mai târziu de 24 de ore, săvârșită de către mama aflată în stare de tulburare psihică se pedepsește cu închisoarea de la unu la 5 ani. 
   (2) Dacă faptele prevăzute în art. 193-195 sunt săvârșite asupra copilului nou-născut imediat după naștere, dar nu mai târziu de 24 de ore, de către mama aflată în stare de tulburare psihică, limitele speciale ale pedepsei sunt de o lună și, respectiv, 3 ani". [ Mai mult... ] 

Noul Cod penal. Comentarii pe articole
    Prevederile art. 200 NCP incriminează două fapte distincte, constând în uci­derea, respectiv vătămarea nou-născutului, ambele infracțiuni putând fi săvârșite numai de către un subiect unic și calificat, mama aflată în stare de tulburare psihică. 
    Uciderea nou-născutului săvârșită de către mamă [alin. (1)] are conținut identic cu infracțiunea de pruncucidere, prevăzută în art. 177 CP 1969. Infracțiunea are ca obiect juridic relațiile sociale referitoare la dreptul la viață, drept pe care îl are copilul nou-născut(16). Controversele exprimate în privința sancționării partici­panților la infracțiunea de pruncucidere din Codul penal din 1969 se vor menține și în privința sancționării participanților la uciderea nou-născutului săvârșită de către mamă. În cazul uciderii nou-născutului de către mamă imediat după naștere, elementul material al laturii obiective se realizează, ca și în cazul omorului, printr-o activitate de ucidere, care poate consta într-o acțiune sau într-o inacțiune. Fapta trebuie să fie comisă asupra unui copil nou-născut și trebuie să fie săvârșită ime­diat după naștere, dar nu mai târziu de 24 de ore. Dacă uciderea copilului nu se săvârșește imediat după naștere, ci după trecerea unui interval de timp mai mare de 24 de ore calculat de la momentul nașterii, fapta va constitui infracțiunea de violență în familie (art. 199 raportat la art. 188 sau art. 189 NCP). [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Penal:
Uciderea la cererea victimei
Determinarea sau înlesnirea sinuciderii
Uciderea din culpă
Lovirea sau alte violențe
Vătămarea corporală
Lovirile sau vătămările cauzatoare de moarte
Vătămarea corporală din culpă
Relele tratamente aplicate minorului
Încăierarea
Violența în familie
Uciderea ori vătămarea nou născutului săvârșită de către mamă
Întreruperea cursului sarcinii
Vătămarea fătului
Lăsarea fără ajutor a unei persoane aflate în dificultate
Împiedicarea ajutorului
Lipsirea de libertate în mod ilegal
Amenințarea
Șantajul
Hărțuirea
Sclavia
Traficul de persoane
Reviste:
Despre claritate și obscuritate normativă în materia conținutului infracțiunii atunci când se reglementează tendințe atenuante sau agravante ale legiuitorului penal
Distincția dintre infracțiunea de întrerupere a cursului sarcinii și alte infracțiuni
Vătămarea fătului
Unele observații cu privire la conținutul incrimănărilor și limitele de pedeapsă prevăzute în Codul penal în cadrul incriminărilor care fac parte din sfera unității legale de infracțiune
De la pruncucidere la uciderea ori vătămarea nou-născutului săvârșită de către mamă
Aplicarea legii penale mai favorabile până la judecarea definitivă a cauzei
Infracțiunea comisivă și infracțiunea omisivă
Aspecte esențiale privind cunoașterea părții speciale a dreptului penal care derivă din partea generală a dreptului penal, cu implicații la infracțiunile contra vieții
Arestul la domiciliu în lumina noului Cod de procedură penală
Incriminarea infracțiunilor contra libertății și integrității sexuale
Doctrină:
Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
Drept penal. Partea specială I, ediția 2
Drept penal. Partea specială
Noul Cod penal. Comentarii pe articole
Drept penal. Partea specială I, ediția 3
Drept penal. Partea specială I. Infracțiuni contra persoanei și infracțiuni contra patrimoniului, ediția 4
;
se încarcă...